Verkeersprojecten Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug: nieuwe inrichting

Fase project
In voorbereiding

Planning
klaar zomer 2020

Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug richten we opnieuw in om er zo meer van te kunnen genieten. De huidige inrichting voldoet niet meer door de komst van station Vaartsche Rijn, de ontwikkeling van Rotsoord, het Museumkwartier en de groei van de stad. We verbeteren de toegankelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van dit gebied.

Wat is het plan?

In samenwerking met bewoners en ondernemers uit de omgeving hebben we een plan gemaakt om de Tolsteegbarrière en de Tolsteegbrug te verbeteren. Het uiteindelijke ontwerp laat de balans zien tussen woonkwaliteit, kwaliteit voor voorbijgangers en bezoekers en ruimte voor bedrijvigheid en verblijf.

 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
 • Betere doorstroming van verkeersdeelnemers en de toegankelijkheid van mindervaliden, door fietsers en automobilisten overal de rijbaan te laten delen.
 • Gelijke verharding aan die in de Twijnstraat en Nicolaasstraat
 • Zelfde hoogte (waar mogelijk) van het trottoir en de rijbaan om er een écht plein van te maken.
 • Verplaatsen ondergrondse afvalinzameling naar de hoek Nicolaasdwarsstraat - Wijde Doelen.
 • Meer voorzieningen voor fietsparkeren aan de randen van het plein.
 • Verplaatsen opstapplek voor de elektrische buslijn 2 naar de Wijde Doelen.

Bekijk het definitieve Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp

Wat is er aan vooraf gegaan?

Najaar 2019 konden betrokkenen reageren op het ontwerp. Dit leverde 58 reacties op. Op basis van de opmerkingen en suggesties hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen:

 • We leggen de Tolsteegbrug gelijkvloers aan om het gebied aangenaam en toegankelijk te houden. Mede vanwege de herinrichting van het Ledig Erf. Voetgangers en fietsers hebben voorrang.
 • De markering van de voormalige Tolsteegpoort in de bestrating komt terug. De precieze uitwerking hiervan bespreken we met de historische verenigingen en het buurtcomité Twijnstraat.
 • Voor de veiligheid van fietsers verruimen we de bocht van de Tolsteegbrug naar de Wijde Doelen.
 • We verplaatsen het fietsparkeervak op de oostzijde van de Tolsteegbrug van de reling van de brug richting de rijbaan. Hiermee komen we tegemoet aan de wens vanuit bewoners voor meer zicht over de reling van de Tolsteegbrug en het water.
 • We plaatsen aan de westzijde van de Tolsteegbrug enkele bankjes.
 • Straatmeubilair, zoals verlichting en mogelijkheden voor fietsparkeren, plaatsen we zoveel mogelijk aan de randen van de rijbaan op de Tolsteegbarriere en –brug. Zo dient het als natuurlijke geleiding van de verkeersdeelnemers.
 • We delen de terrassen iets anders in. Hiermee verbeteren we de looproutes langs de terrassen. Ook is de boog boven de poort naast het Louis Hartloper Complex zo beter zichtbaar. De oppervlakte van de terrassen blijft gelijk met de huidige situatie.

Op 13 januari 2020 is het definitieve IPvE en FO gepubliceerd.

Lees alle reacties en antwoorden op de gestelde vragen over het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp

Bekijk de raadsbrief over het definitieve IPvE en FO

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
13 januari 2020

Definitief IPvE/FO (Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp) gepubliceerd.

Begin 2020Uitwerken definitief ontwerp (DO), bestek en aanbesteding.
2e kwartaal 2020Uitvoering nieuwe inrichting.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Uw mening