Verkeersprojecten Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug: nieuwe inrichting

Fase project
In uitvoering

Planning
Eind 2021 klaar

De Tolsteegbarrière richten we opnieuw in en zorgen zo voor een betere verbinding tussen de historische binnenstad en het NS-station Vaartsche Rijn. Er is meer ruimte en gemak voor voetgangers en fietsers. De stoep en de rijbaan zijn nu (waar mogelijk) op dezelfde hoogte om er een echt plein van te maken.

Eind maart 2021 hebben we het opnieuw inrichten van de Tolsteegbarrière en -brug grotendeels afgerond.

Wat gaan we nog doen?

De komende periode voeren we nog een aantal kleine werkzaamheden uit, zoals:

  • het plaatsen van een aantal bankjes op het plein
  • het maken een watertappunt

U kunt wat overlast van de overgebleven werkzaamheden hebben.

Horecaterrassen krijgen tijdelijk meer ruimte

We hebben de horecaterrassen tijdelijk meer ruimte gegeven door de coronamaatregelen.

Nieuw inzamelpunt afval Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat

We plaatsen 4 afvalcontainers in de bocht bij de Wijde Doelen en Nicolaasdwarsstraat, naast de speeltuin. Eerst zouden er 6 afvalcontainers komen, maar door de reacties uit de omgeving besloten we er 4 te plaatsen.

Dit nieuwe inzamelpunt is definitief gemaakt via een zogenaamd 'aanwijzingsbesluit'. Op dit besluit zijn enkele bezwaren binnengekomen, deze zijn ongegrond verklaard.

Ontwerp aangepast

We deden een bomeninventarisatie, archeologisch- en bodemonderzoek, een inventarisatie van kabels en leidingen en een rijproef. De resultaten leidden tot het aanpassen van het ontwerp. In overleg met de omgeving nemen we de volgende maatregelen:

  • we legen de containers niet tijdens de spitstijden van de basisschool
  • er komt een groene heg tussen de containers en de speeltuin
  • we verbeteren de oversteek voor de kinderen en hun ouders/verzorgers naar de speeltuin
  • we verplaatsen de ingang van de speeltuin naar het park
  • er komen een aantal fietsenrekken voor bezoekers aan de speeltuin
  • we verbreden de huidige bocht om meer ruimte te maken voor het verkeer

Vervolg: omgevingsvergunning

Binnenkort wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De omgevingsvergunning is nodig voor het plaatsen van de containers. Wanneer de omgevingsvergunning verleend is, gaan we de ondergrondse containers plaatsen en voeren we de hierboven genoemde maatregelen uit.

Hulp en contact

Telefoon

14 030