Verkeersprojecten Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug: nieuwe inrichting

Fase project
In uitvoering

Planning
Maart 2021 klaar

Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug richten we opnieuw in om er zo meer van te kunnen genieten. De huidige inrichting voldoet niet meer door de komst van station Vaartsche Rijn, de ontwikkeling van Rotsoord, het Museumkwartier en de groei van de stad. We verbeteren de toegankelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van dit gebied.

Wat doen we?

In samenwerking met bewoners en ondernemers uit de omgeving hebben we een plan gemaakt om de Tolsteegbarrière en de Tolsteegbrug te verbeteren. Het uiteindelijke ontwerp laat de balans zien tussen woonkwaliteit, kwaliteit voor voorbijgangers en bezoekers en ruimte voor bedrijvigheid en verblijf.

 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
 • Betere doorstroming van verkeersdeelnemers en de toegankelijkheid van mindervaliden, door fietsers en automobilisten overal de rijbaan te laten delen.
 • Gelijke verharding aan die in de Twijnstraat en Nicolaasstraat
 • Zelfde hoogte (waar mogelijk) van het trottoir en de rijbaan om er een écht plein van te maken.
 • Verplaatsen ondergrondse afvalinzameling naar de hoek Nicolaasdwarsstraat - Wijde Doelen.
 • Meer voorzieningen voor fietsparkeren aan de randen van het plein.
 • Verplaatsen opstapplek voor de elektrische buslijn 2 naar de Wijde Doelen.

Bekijk het definitieve Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp

Werkzaamheden

We voeren de werkzaamheden in 4 fasen uit:

 • fase 1
  5 - 16 oktober 2020: Oudegracht
 • fase 3
  19 oktober - december 2020: Terrassen westzijde
 • fase 2
  11- 22 januari 2021: Wijde doelen
 • fase 4
  11 januari - 1 april 2021: Tolsteegbrug en rijbaan

Aanpak werkzaamheden

Bij elke fase verwijderen we eerst al het straatwerk en/of asfalt. Daarna plaatsen we een deel van het straatmeubilair, zoals boomspiegels (stuk grond rondom de stam van een boom), putten en lantaarnpalen. Tot slot brengen we de nieuwe bestrating aan. De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden aan de Tolsteegbrug zijn de Twijnstraat, Tolsteegbarrière en de Wijde Doelen voor voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand) bereikbaar. Voor auto- en vrachtverkeer is er een omleiding met borden aangegeven.

De aannemer neemt contact op met ondernemers en bedrijven die gebruik maakten van deze straten. Ze krijgen informatie over de tijdelijke routes, ook in verband met de aslastbeperkingen in de binnenstad. Bevoorrading van winkels en andere bedrijven in een werkvak kan via de looppaden, die geschikt zijn voor rolcontainers.

Bewoners kunnen met de auto via de Bartholomeibrug en Abstederbrug het gebied binnen de singels bereiken. Bij de Wijde Doelen besteden we tijdens de werkzaamheden extra aandacht aan schoolgaande kinderen.

Huisvuilinzameling

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil aanbieden aan het einde van een werkvak. De containers voor glas en plastic verdwijnen van de huidige plek. De nieuwe locatie is op de hoek van de Wijde Doelen-Nicolaasdwarsstraat. Totdat de nieuwe, definitieve locatie er is, komen er tijdelijke containers voor glas op de Tolsteegbrug. Plastic mag u vanaf dat moment bij het restafval doen. Op de huidige locatie geeft een bord aan waar de tijdelijke locatie is.

Openbaar vervoer

Van 19 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021 rijdt bus 2 niet door de Wijde Doelen. De bus wordt omgeleid via de Nobelstraat en de Maliesingel. Langs de omleidingsroute komt geen tijdelijke halte. De veiligheid van de weggebruikers en de in- en uitstappers van de bus kan niet gegarandeerd worden als de bus midden op het kruispunt stopt. Er is teveel verkeer om de bus heen. De dichtstbijzijnde haltes zijn Abstederbrug, Sterrenwijk en Hoogh Boulandt.

Onderzoek locaties afvalcontainers

Voor het verplaatsen van de afvalcontainers (kringlooppunten) van de Tolsteegbarrière en -brug zijn 8 mogelijke locaties in de omgeving onderzocht: Tolsteegbarrière op de hoek van het terras van café Ledig Erf, Tolsteegbarrière naast de Oudegracht, op de Tolsteegbrug, de hoek Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen, Nicolaaskerkhof, Ledig Erf, Bijlhouwerstraat bij de Oudegracht en tot slot de Nicolaasdwarsstraat. Bij het onderzoek is gekeken naar de situatie ondergronds (bijv. kabels en leidingen, archeologie) en bovengronds (aslastbeperkingen, afstand tot containers, rijweg vuilniswagen, beschikbare ruimte).

Bekijk de 8 onderzochte locaties op kaart (pdf, 787 kB)

Uit het onderzoek komt naar voren dat de locatie bij de Wijde Doelen - Nicolaasdwarsstraat het meest geschikt is. We hebben verschillende onderzoeken gedaan om te bepalen of we de containers op deze locatie kunnen plaatsen. We hebben hierbij gekeken naar de ligging bij het Zocherpark, hoe dichtbij de bomen zijn en archeologische verwachtingen. De boom(wortels) en het riool beperken de vrije ruimte. Daarom hebben we het aantal containers uit het eerste ontwerp van 6 naar 4 aangepast. Bij archeologisch onderzoek is een historische wand aangetroffen in de ondergrond. Maar deze ligt niet op de locatie waar de containers gaan komen. We laten het plaatsen van de containers archeologisch begeleiden.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
5 oktober 2020

Start werkzaamheden

1 april 2021Werkzaamheden klaar

Wat is er aan vooraf gegaan?

Najaar 2019 konden betrokkenen reageren op het ontwerp. Dit leverde 58 reacties op. Op basis van de opmerkingen en suggesties hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen:

 • We leggen de Tolsteegbrug gelijkvloers aan om het gebied aangenaam en toegankelijk te houden. Mede vanwege de herinrichting van het Ledig Erf. Voetgangers en fietsers hebben voorrang.
 • De markering van de voormalige Tolsteegpoort in de bestrating komt terug. De precieze uitwerking hiervan bespreken we met de historische verenigingen en het buurtcomité Twijnstraat.
 • Voor de veiligheid van fietsers verruimen we de bocht van de Tolsteegbrug naar de Wijde Doelen.
 • We verplaatsen het fietsparkeervak op de oostzijde van de Tolsteegbrug van de reling van de brug richting de rijbaan. Hiermee komen we tegemoet aan de wens vanuit bewoners voor meer zicht over de reling van de Tolsteegbrug en het water.
 • We plaatsen aan de westzijde van de Tolsteegbrug enkele bankjes.
 • Straatmeubilair, zoals verlichting en mogelijkheden voor fietsparkeren, plaatsen we zoveel mogelijk aan de randen van de rijbaan op de Tolsteegbarrière en –brug. Zo dient het als natuurlijke geleiding van de verkeersdeelnemers.
 • We delen de terrassen iets anders in. Hiermee verbeteren we de looproutes langs de terrassen. Ook is de boog boven de poort naast het Louis Hartloper Complex zo beter zichtbaar. De oppervlakte van de terrassen blijft gelijk met de huidige situatie.

Op 13 januari 2020 is het definitieve IPvE en FO gepubliceerd.

Lees alle reacties en antwoorden op de gestelde vragen over het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp

Bekijk de raadsbrief over het definitieve IPvE en FO

Na vaststelling van het IPvE/FO is er een definitief ontwerp opgesteld.

Bekijk hier het definitief ontwerp (pdf, 461 kB)

Hulp en contact

Telefoon

14 030