Verkeersprojecten Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug: nieuwe inrichting

Fase project
In voorbereiding

Planning
klaar zomer 2020

Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug richten we opnieuw in om er zo meer van te kunnen genieten. De huidige inrichting voldoet niet meer door de komst van station Vaartsche Rijn, de ontwikkeling van Rotsoord, het Museumkwartier en de groei van de stad. We verbeteren de toegankelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van dit gebied.

Wat is het plan?

In samenwerking met bewoners en ondernemers uit de omgeving hebben we een plan gemaakt om de Tolsteegbarrière en de Tolsteegbrug te verbeteren. Het uiteindelijke ontwerp laat de balans zien tussen woonkwaliteit, kwaliteit voor voorbijgangers en bezoekers en ruimte voor bedrijvigheid en verblijf.

  • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
  • Betere doorstroming van verkeersdeelnemers en de toegankelijkheid van mindervaliden, door fietsers en automobilisten overal de rijbaan te laten delen.
  • Gelijke verharding aan die in de Twijnstraat en Nicolaasstraat
  • Zelfde hoogte (waar mogelijk) van het trottoir en de rijbaan om er een écht plein van te maken.
  • Verplaatsen ondergrondse afvalinzameling naar de hoek Nicolaasdwarsstraat - Wijde Doelen.
  • Meer voorzieningen voor fietsparkeren aan de randen van het plein.
  • Verplaatsen opstapplek voor de elektrische buslijn 2 naar de Wijde Doelen.

Bekijk het Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
7 oktober 2019Inloopavond nieuwe plannen
25 september - 5 november 2019Inzien en reageren op de plannen
Eind 2019Verwerken binnengekomen reacties en mogelijke aanpassing ontwerp en programma van eisen
Begin 2020Vaststellen plan en verdere uitwerking van het ontwerp
Tweede kwartaal 2020Uitvoering nieuwe inrichting

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Uw mening