Verkeersprojecten Van Bijnkershoeklaan: verkeersveiliger maken

Fase project
In uitvoering

Planning
Eind 2019

De gemeente heeft onderzocht hoe de verkeersveiligheid op de Van Bijnkershoeklaan ter hoogte van de schoolgebouwen verbeterd kon worden. De aanpassingen zijn in het najaar 2019 uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan en waarom?

Het veilig oversteken van de weg van en naar de scholen is lastig. Soms wordt er erg hard gereden. Ook wordt er soms door ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen tijdelijk op straat geparkeerd. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties. Bewoners en gemeente vinden daarom dat er iets moet gebeuren aan de verkeersveiligheid in de Van Bijnkershoeklaan. Daarom hebben wij maatregelen genomen.

  • Bij elk schoolgebouw zijn sinds begin september aan beide zijden van de weg 2 parkeerplaatsen gekomen voor brengen en ophalen. Hier kunnen ouders tijdens de schooltijden (08.00–16.00) alleen kort parkeren (maximaal 10 minuten) om hun kind naar school te brengen of op te halen.
  • De zichtbaarheid van beide zebraoversteken is verbeterd.
  • Enkele palen in de buurt van de zebra-oversteken zijn weggehaald, zodat oversteken makkelijker wordt.
  • Er wordt gecontroleerd op het juiste gebruik van de speciale parkeerplaatsen.
  • In de najaar worden er in de schoolzone roo/gele paaltjes geplaatst.

Planning

De werkzaamheden zijn eind 2019 afgerond.

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur