Oproep verkeerslichten

24-oktoberplein

Utrecht heeft ongeveer 200 verkeerslichten. Het is belangrijk dat die goed zijn afgesteld. Bijvoorbeeld voor een vlotte en veilige doorstroming van verkeer. Maar ook om het verkeer zoveel mogelijk routes te laten volgen die veilig zijn voor iedereen en bijdragen aan een gezonde stad.

Meldpunt

Ziet u een beschadigd of kapot verkeerslicht? Meld dit aan ons.

Hebt u een idee om de verkeerslichten te verbeteren? Meld dit dan via de interactieve kaart. Via deze kaart kunt u melden welke verkeerslichten volgens u (een deel van de dag) uit kunnen, of juist aan moeten blijven. U kunt ook andere verbeterideeën hier doorgeven. U vindt op de kaart ook de meldingen van andere verkeersdeelnemers en de reactie van de gemeente op de meldingen.

Afstellen verkeerslichten

We hebben door eerdere meldingen op het meldpunt verkeerslichten alle kruispunten met verkeerslichten beoordeeld en waar mogelijk verbeterd:

 • op 6 kruisingen hebben we na een uitschakelproef de verkeerslichten uitgezet
 • op 2 kruisingen staan de verkeerslichten alleen nog in de spits(en) aan
 • op andere kruisingen blijven de verkeerslichten nodig om de doorstroming en verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers (ook ouderen en kinderen) te garanderen

Zones

Voor het beleid voor verkeerslichten hebben we de gemeente ingedeeld in 3 zones.

 • A-zone (binnenstad, Leidsche Rijn Centrum en centrum van Utrecht Science Park) Hier halen we verkeerslichten zoveel mogelijk weg bij herinrichting van straten en pleinen. Waar verkeerslichten nog wel nodig zijn, krijgen voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer de meeste ruimte bij het verkeerslicht. Voor autoverkeer is er vanwege de schaarse ruimte  in principe 1 opstelstrook.
 • B-zone (Utrecht binnen de Ring en de oude kernen Vleuten-De Meern). Hier proberen we het aantal verkeerslichten te verminderen door kruispunten opnieuw in te richten. Zijn er toch verkeerslichten nodig? Dan zijn er maximaal 2 opstelstroken voor het autoverkeer ’ zodat er voldoende verblijfsruimte is voor fietsers en voetgangers.
 • C-zone (het gebied ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal). Hier is vaak wat meer ruimte. Bij voorkeur zijn er bij kruispunten met verkeerslichten maximaal 2 opstelstroken voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers hebben dan nog genoeg plek.

Lees meer over deze zones in het mobiliteitsplan 2040

Dynamisch verkeersmanagement met intelligente verkeerslichten

Verkeerslichten worden steeds slimmer. Een intelligente verkeersregelinstallatie, de iVRI, kan communiceren met voertuigen en fietsers. Ze 'zien' hoeveel verkeer er op een bepaald kruispunt in de stad is. Met die informatie kunnen we het verkeer op die plek beter laten doorstromen. Met de signalen die een iVRI uitzendt kunnen we ook de weggebruikers informatie sturen en zo helpen prettig naar hun bestemming te reizen. Denk aan toepassingen als 'tijd tot rood' of 'tijd tot groen' of voorrang aan bijvoorbeeld een ambulance.
In Utrecht bouwen we verschillende verkeerslichten om tot iVRI. Dat doen we in stapjes. Op deze externe website kunt u zien welke kruispunten in heel Nederland al een werkende iVRI hebben.

Een andere Utrechtse innovatie, Flo, waarmee fietsers vaker groen licht kunnen halen staat op de Amsterdamsestraatweg. Lees meer over snelheidsadvies bij fietsverkeerslicht

Met dit soort technologie kunnen we het verkeer in een groot gebied volgen en goed laten doorstromen. Dit noemen we 'dynamisch verkeersmanagement'. Dit verbetert onder andere:

 • bereikbaarheid voor openbaar vervoer en auto’s
 • veiliger oversteken voor voetgangers en fietsers
 • kwaliteit van de openbare ruimte

Wat is een uitschakelproef?

Soms geven verkeersdeelnemers aan dat een verkeerslicht (voor een deel van de dag) niet meer nodig is. Bij een uitschakelproef laten we een verkeerslicht eerst 3 maanden knipperen, daarna gaat het 3 maanden uit. Of een verkeerslicht vervolgens helemaal uit kan, ligt aan 3 dingen:

 1. de ervaringen van verkeersdeelnemers
 2. de gevolgen voor de verkeersveiligheid
 3. de doorstroming tijdens deze proefperiode

De verkeerslichten gaan pas definitief uit na 6 maanden. Dit kan alleen als we zien dat de proef goede resultaten heeft. De gemeente informeert omwonenden en belanghebbenden over de verschillende stappen in dit proces.

We hebben naar aanleiding van de meldingen op het meldpunt verkeerslichten alle kruispunten met verkeerslichten beoordeeld en waar mogelijk hebben we dingen verbeterd. Op 6 kruisingen hebben we na een uitschakelproef de verkeerslichten uitgezet, op 2 kruisingen staan de verkeerslichten alleen nog in de spits(en) aan. Op andere kruisingen blijven de verkeerslichten vooralsnog nodig om de doorstroming en verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers (ook ouderen en kinderen) te garanderen.

Hulp en contact Verkeerslichten

Bezoekadres

(alléén op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht