Verkeersprojecten Oproep verkeerslichten

24-oktoberplein

Verkeersdeelnemers hebben tijdens de ‘oproep (on)nodige verkeerslichten’ in 2015 gemeld welke verkeerslichten (voor een deel van de dag) uit kunnen. Of welke juist aan moeten blijven staan. Ook konden zij ideeën aandragen.

De ruim 5000 meldingen op het meldpunt leverde de gemeente een schat aan informatie op. Alle reacties zijn nu beantwoord, de maatregelen bekend en het grootste deel is inmiddels uitgevoerd.

Maatregelen naar aanleiding van de reacties

De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Op 8 kruispunten zijn uitschakelproeven geweest. Op 5 kruispunten zijn de verkeerslichten nu weggehaald.
 • 3 verkeerslichten staan korter aan waaronder de kruising Drift/Voorstraat. Er volgen er nog meer die we bijvoorbeeld eerder op de avond uitzetten.
 • Bij verschillende verkeerslichten is ‘rechtsaf vrij voor fietsers’ ingevoerd; zoals op de Vondellaan richting Bleekstraat, Lange Smeestraat richting centraal station en de Herenweg richting Oudenoord. We blijven hiermee bezig.
 • Op verschillende kruisingen krijgen fietsers vaker groen of onderzoeken we of dit mogelijk is. Voorbeelden: Paardenveld, Majellaknoop, Bleekstraat en Ledig Erf. Bij het Ledig Erf is inmiddels uit het onderzoek gebleken dat 2x groen in de cyclus voor fietsers toch geen optie is omdat dit tot teveel vertraging op lijn 12 leidt.
 • Op een aantal kruisingen waren de verkeerslichten verouderd. Deze zijn vervangen. We hebben daarbij extra detectielussen aangelegd voor auto’s. Zo voorkomen we onnodige wachttijd. Een detectielus signaleert of er een voertuig staat. Voorbeelden: kruising Franciscusdreef/Mississippidreef en Brailledreef/Zamenhofdreef.
 • We onderzoeken op een aantal kruisingen met een simulatie of het mogelijk is om met een aangepast ontwerp van het kruispunt de verkeerslichten in de toekomst weg te halen.
 • Het licht voor fietsers blijft op verschillende kruisingen langer groen, als ze op afstand worden gesignaleerd terwijl het licht nog groen is.  We nemen dit standaard mee in nieuwe ontwerpen.
 • Buschauffeurs maken bij meerdere verkeerslichten gebruik van een ‘haltevertrekknop’. Op die knop drukt de buschauffeur als de passagiers zijn ingestapt en de bus vertrekt. Op dat moment gaat er een signaal naar de verkeerslichten om deze voor de bus op groen te zetten.
 • Alle reacties en de maatregelen bekijkt u op de kaart.

Welke verkeerslichten zijn uitgezet?

Op basis van de resultaten van de ‘uitschakelproeven’ (zie hieronder voor uitleg) en observaties van een onafhankelijk adviesbureau, zijn op de volgende kruisingen de verkeerslichten verwijderd:

 • Amsterdamsestraatweg - Bethlehemweg
 • Amsterdamsestraatweg - Blokstraat
 • Catharijnesingel - Schröder van der Kolkstraat
 • Maliesingel - Zonstraat
 • Op de kruispunten Wittevrouwensingel/Kleine Singel en St. Jacobsstraat/Waterstraat zijn de verkeerslichten al eerder uitgezet.

Op de volgende kruispunten blijven de verkeerslichten voorlopig uit, maar worden ze nog niet verwijderd omdat door nieuwe ontwikkelingen de verkeerssituatie mogelijk weer verandert:

 • Atoomweg – Thoriumweg
 • Hogeweidebaan-Strijlandweg

De volgende verkeerslichten blijven voorlopig aan:

 • Biltstraat-Veeartsenijstraat. Hier staan knipperende waarschuwingslichten. Omdat werd getwijfeld aan de meerwaarde van deze waarschuwingslichten zijn deze eind oktober 2015 als proef uitgezet. Omwonenden vinden de situatie onoverzichtelijk en hechten waarde aan het attenderen van het verkeer door de lichten. Daarom is besloten de waarschuwingslichten weer aan te zetten. Sinds 27 mei 2016 staan de lichten weer aan.
 • Amsterdamsestraatweg-Ondiep Zuidzijde. Naar aanleiding van de proef die is gestart op 29 september 2015, staan sinds 20 januari 2016 de verkeerslichten weer aan in de spits (maandag tot en met vrijdag van 7.00 - 9.00 uur en 16.00 - 18.00 uur). Buiten de spitsen knipperen deze verkeerslichten.

Wat is een uitschakelproef?

Bij een uitschakelproef gaat het verkeerslicht eerst 3 maanden op knipperen en daarna 3 maanden uit. Of de stoplichten helemaal uit kunnen, ligt aan 3 dingen:

 1. De ervaringen van verkeersdeelnemers.
 2. De gevolgen voor de verkeersveiligheid.
 3. De doorstroming tijdens deze proefperiode.

De verkeerslichten gaan pas definitief uit na 6 maanden. Dit kan alleen als we zien dat de proef goede resultaten heeft. De gemeente informeert omwonenden en belanghebbenden over de verschillende stappen in dit proces.

Hoe nu verder?

Plattegrond met de reacties op de verkeerslichten

Het meldpunt blijft bestaan. Uw verbetersuggesties geeft u dus ook in de toekomst via de kaart door. Ook kunt u via de kaart uw reactie geven op één van de uitschakelproeven door op het verkeerslicht naar keuze te klikken. De uitschakelproeven hebben een apart icoontje. U ziet daar ook de reacties van anderen. We nemen deze reacties mee in de beoordeling van de proeven.


Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
oproepverkeerslichten@utrecht.nl


Bezoekadres
(alléén op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht