Verkeersprojecten Verkeersonderzoek Ledig Erf en omgeving

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Nog niet bekend

We maken de Zuidpoort, het gebied tussen het Ledig Erf, de Albatrosstraat, de Vondellaan en de Bleekstraat, prettiger om te wonen, winkelen en verblijven. Met meer groen en ruimte voor fietsers en voetgangers. We werken 2 varianten uit.

Wat doen we en waarom?

Het gebied tussen de Albatrosstraat en het Ledig Erf is steeds meer een verlenging van het centrum geworden. Dat is zo sinds de herontwikkeling van Rotsoord en de opening van station Vaartsche Rijn in 2016. Het gebied heeft een inrichting nodig die daar bij past. Uitgangspunten daarbij zijn:

  • het aantal fietsers is nu al hoger dan het aantal auto’s. Dit aantal stijgt de komende jaren verder.
  • het aantal auto’s blijft gelijk of neemt verder af.
  • het aantal bussen op de route Dichtersbaan - Vondellaan – Albatrosstraat is gestegen. Ook is buslijn 12 vervangen door tram 22.

Dit maakt het mogelijk om de doorgaande route langs de singel op een andere manier in te richten.

De Tolsteegbarrière is al aangepakt. Ook de Jutfaseweg en Ooster- en Westerkade richten we opnieuw in. Deze plekken maken we zo aantrekkelijker. Ook bij de Albatrosstraat, Vondellaan en Baden Powellweg doen we dat door minder autoverkeer rondom het Ledig Erf.

2 voorkeursvarianten

We hebben 6 mogelijkheden voor het verkeer in het gebied voorgelegd aan bewoners, ondernemers, bezoekers, belangenverenigingen en andere betrokkenen. In de gesprekken hebben we naast de 6 oorspronkelijke voorstellen nog meer mogelijkheden besproken. Uit het participatietraject zijn 2 voorkeursvarianten naar voren gekomen.

De gemeenteraad heeft gevraagd om 2 varianten (1Plus en 4A) uit het participatietraject verder uit te werken. We onderzoeken daarom het volgende:

  • Is een fietsstraat op het Ledig Erf haalbaar?
  • Wat zijn de mogelijkheden om de Balijelaan leefbaarder te maken?
  • Wat zijn de verkeerseffecten op de omliggende wegen?

Lees meer over de 2 varianten: 1Plus en 4A

Lees de samenvatting resultaten participatie verkeersstudie Zuidpoort (pdf, 664 kB)

Dit is een samenvatting van de vragenlijst en de gesprekken. In hoofdstuk 5 staat een uitgebreide beschrijving van beide varianten.

Uitstel van besluit

Vanwege het onderzoek naar de 2 varianten is de besluitvorming over de Zuidpoort uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad een definitieve keuze maakt voor de herinrichting van de Zuidpoort.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eind 2021Uitwerking variant 1 Plus en 4A.
Eind 2022We maken inrichtingsplannen voor het Ledig Erf en de route Vondellaan–Baden Powellweg–Albatrosstraat. Hierbij betrekken we ook bewoners en betrokkenen.
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
Zomer 2021Besluitvorming door de gemeenteraad over het mobiliteitsplan 2040. Besluitvorming over de Zuidpoort is uitgesteld.
20 april 2021Het college doet een definitief voorstel. Hierover hebben bewoners en betrokkenen meegedacht. Samen met het mobiliteitsplan 2040 is het voorgelegd aan de gemeenteraad.
12 januari – 8 februari 2021

In deze periode kon u uw mening geven over de voorstellen via denkmee.utrecht.nl.

Hulp en contact Verkeer Zuidpoort

Telefoon

14 030

E-mail

verkeerZuidpoort@utrecht.nl