Verkeersprojecten Verkeersonderzoek Ledig Erf en omgeving

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Nog niet bekend

Het gebied tussen het Ledig Erf, de Albatrosstraat, de Vondellaan en de Bleekstraat wordt prettiger om te wonen, winkelen en verblijven. Met meer groen en ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit te bereiken heeft de gemeente 6 verschillende mogelijkheden onderzocht voor het verkeer in dit gebied. We vragen aan u om hierover uw mening te geven. We noemen het gebied de Zuidpoort.

Wat doen we en waarom?

We willen dat er minder auto’s in het gebied rijden. Dan is het aantrekkelijker om er te wonen en te verblijven.

Keuze uit 6 varianten

We hebben 6 varianten bedacht voor het verkeer in het gebied.

Bekijk de 6 varianten

Hoe maken we een keuze?

Het college van burgemeester en wethouders ziet op dit moment de meeste voordelen in variant 4. Bij deze variant kan het doorgaande autoverkeer vanaf de singel niet meer richting Ledig Erf rijden. Ook is er een afslagverbod tussen de Albatrosstraat en de Baden Powellweg. Dit zorgt voor minder autoverkeer op het Ledig Erf én ook op de route Vondellaan, Baden Powellweg en Albatrosstraat. Het verbetert de doorstroming voor bussen en zorgt dat fietsers en voetgangers makkelijker kunnen oversteken.

We willen niet zomaar een besluit nemen over de inrichting. We horen graag de mening en kennis van bewoners, ondernemers, bezoekers, belangenverenigingen en andere betrokkenen. Zodat we een goed beeld kunnen vormen over de voor- en nadelen van de verkeersvarianten. U kunt tot en met 8 februari 2021 uw mening geven via denkmee.utrecht.nl. Daarnaast zijn er aparte gesprekken met belanghebbenden in het gebied.

Alle reacties worden meegewogen met de twee andere belangrijke onderdelen: de toekomstige kwaliteit van inrichting en de effecten voor het verkeer.

De definitieve keuze komt in het nieuwe Mobiliteitsplan 2040 te staan. Daarom is de participatie voor Ledig Erf en omgeving tegelijkertijd met de inspraak van het mobiliteitsplan.

Waarom nu?

Sinds de herontwikkeling van Rotsoord en de opening van station Vaartsche Rijn in 2016 is het gebied tussen de Albatrosstraat en het Ledig Erf steeds meer een verlenging van het centrum geworden. Het aantal fietsers is nu al hoger dan het aantal auto’s. Dit aantal stijgt de komende jaren verder, terwijl het aantal auto’s gelijk blijft of verder afneemt. Het aantal bussen op de route Dichtersbaan - Vondellaan – Albatrosstraat is toegenomen. Ook is buslijn 12 vervangen door tram 22. Daardoor is het mogelijk om de doorgaande route langs de singel op een andere manier in te richten.

De Tolsteegbarrière wordt nu al aangepakt en ook de Ooster- en Westerkade gaan op de schop. Deze plekken worden daarmee aantrekkelijker als verblijfsgebied. Door de omgeving van het Ledig Erf autoluwer te maken kan ook de leefbaarheid op de Albatrosstraat, Vondellaan en Baden Powellweg verbeteren.

Meedenken

Reageren en vragen stellen

U kunt van 12 januari tot en met 8 februari 2021 reageren op de 6 varianten voor de inrichting van het verkeer rondom het Ledig Erf. Dit doet u online via denkmee.utrecht.nl.

Hebt u nog vragen of wilt u van gedachten wisselen met de verkeerskundige van de gemeente? U kunt zich aanmelden voor de online spreekuren op 20, 21, 25 en 26 januari 2021. Per half uur is er ruimte voor maximaal 8 personen. U heeft met niet meer dan 3 anderen tegelijkertijd een gesprek.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
12 januari – 8 februari 2021

In deze periode kunt u uw mening geven over de varianten via denkmee.utrecht.nl.

februari – mei 2021

We verwerken en beantwoorden de binnengekomen reacties.

Het college van B en W bepaalt de definitieve variant.

zomer 2021De gemeenteraad beslist over het mobiliteitsplan 2040 en hiermee ook over de definitieve variant voor de inrichting van de Zuidpoort.
na de zomer 2021Op basis van de definitieve verkeersvariant maken we inrichtingsplannen voor het Ledig Erf en de route Vondellaan–Baden Powellweg–Albatrosstraat.

Hulp en contact Verkeer Zuidpoort

Telefoon

14 030

E-mail

verkeerZuidpoort@utrecht.nl