Verkeersprojecten Varianten inrichting verkeer Ledig Erf en omgeving

Voor het gebied tussen het Ledig Erf, de Albatrosstraat, de Vondellaan en de Bleekstraat zijn 6 verschillende varianten gemaakt voor het verkeer. Dit gebied noemen we de Zuidpoort.

De varianten staan op volgorde: van 1 naar 6 mogen er steeds minder auto’s in het gebied komen. In alle varianten mogen auto’s niet meer van de Jutfaseweg afslaan naar de Vondellaan en andersom.

In deze video vertelt de projectmanager meer over de verschillende varianten.


Variant 1: Ledig Erf als fietsstraat

In variant 1 wordt de route tussen de Albatrosstraat en de Bleekstraat ingericht als fietsstraat. Dit is vergelijkbaar met de huidige inrichting van de Tolsteegsingel. Auto’s mogen vanuit de Vondellaan dan weer linksaf de Bleekstraat in.

Effecten autoverkeer

Het effect zal zijn dat het autoverkeer iets meer gebruik maakt van wegen om het Ledig Erf heen. Het autoverkeer neemt licht toe op de Bleekstraat en op de route Vondellaan-Baden Powellweg-Albatrosstraat. Het autoverkeer neemt af op het Ledig Erf en de singel.


Variant 2: Ledig Erf autoluw

Op het Ledig Erf komt minder autoverkeer doordat doorgaand autoverkeer niet meer over de Vaartsche Rijnbrug kan rijden. Fietsers mogen dat wel. De Tolsteegbarrière blijft vanaf de richting Venuslaan bereikbaar. Auto’s mogen vanuit de Vondellaan weer linksaf de Bleekstraat in.

 

Effecten autoverkeer

Het effect is dat doorgaand autoverkeer meer dan in variant 1 gebruik zal maken van de route om het Ledig Erf heen. Het autoverkeer neemt toe op de route Vondellaan–Baden Powellweg–Albatrosstraat en op de Bleekstraat. Het autoverkeer neemt af op de Venuslaan en de Jutfaseweg


Variant 3: Ledig Erf autoluw en doseren met verkeerslichten

Verkeer aan de randen van het gebied in de spits doseren we met verkeerslichten. Daarmee voorkomen we dat het te druk wordt met autoverkeer op de route Vondellaan–Baden Powellweg–Albatrosstraat. In het figuur geven we dit aan met kraantjes. Aanvullende maatregelen om sluipverkeer op de Gansstraat te voorkomen zijn noodzakelijk. Dit kan door het instellen van 1-richtingsverkeer in de richting van de Koningsweg. Verder is deze variant gelijk aan variant 2.

Effecten autoverkeer

Het effect zal zijn dat de doorstroming in de Zuidpoort goed blijft, maar dat in de spits wachtrijen voor de verkeerslichten staan. Het autoverkeer neemt licht toe op de route Vondellaan-Bleekstraat. Het autoverkeer neemt af op de Venuslaan, Briljantlaan en de Jutfaseweg.


Variant 4: Ledig Erf autoluw met 1 afslagverbod

Er is een afslagverbod tussen de Albatrosstraat en Baden Powellweg. We nemen aanvullende maatregelen op de route Waalstraat – Diamantweg (via de Oranjebrug), om te voorkomen dat het autoverkeer hier toeneemt. Bijvoorbeeld door de route in te richten als 30 km zone en het verkeer te doseren met behulp van de bestaande verkeerslichten. Verder is deze variant gelijk aan variant 2.

Effecten autoverkeer

Het effect van deze variant is dat het veel rustiger wordt op de route Vondellaan-Baden Powellweg-Albatrosstraat. Een deel van het verkeer zal een andere vervoerwijze kiezen (ongeveer 10%) en een deel zal een meer zuidelijke route om de Zuidpoort kiezen. Doorgaand autoverkeer zal meer gebruik maken van de route via ’t Goylaan en de A12.

Let op: de effecten van de aanvullende maatregelen zijn niet terug te zien op het kaartje.


Variant 5: Ledig Erf autoluw en 2 afslagverboden

Er is een afslagverbod tussen Vondellaan en Bleekstraat. Hierdoor wordt de Vondellaan zeer rustig met autoverkeer. We nemen aanvullende maatregelen op de route Waalstraat – Diamantweg (via de Oranjebrug), om te voorkomen dat het autoverkeer hier toeneemt. Bijvoorbeeld door de route in te richten als 30 km-zone en het verkeer te doseren met behulp van de bestaande verkeerslichten. Verder is deze variant gelijk aan variant 4.

 

Effecten autoverkeer

Het effect is dat het doorgaande autoverkeer meer gebruik zal maken van de route via ’t Goylaan, de Waterlinieweg en de A12. Het autoverkeer neemt ook toe op de Briljantlaan en de Rijnlaan. Het autoverkeer neemt af op de route Vondellaan–Baden Powellweg-Albatrostraat.

Let op: de effecten van de aanvullende maatregelen zijn niet terug te zien op het kaartje.


Variant 6: Ledig Erf autoluw en knip Albatrosstraat

Er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk door de Albatrosstraat. Dat komt door een ‘knip’ onder het spoorviaduct. Verder is deze variant gelijk aan variant 2.

Effecten autoverkeer

We verwachten dat het doorgaande autoverkeer de Zuidpoort mijdt en een meer zuidelijke route kiest via ’t Goylaan, Waterlinieweg en de A12. In deze variant wordt het wel iets drukker met autoverkeer op het zuidelijke deel van de Rijnlaan en de W.A. Vultostraat.


Voorbeelden inrichting Ledig Erf

Meer informatie

Via onderstaande link vindt u meer informatie over:

  • waarom we onderzoek doen naar dit gebied
  • hoe het gebied op dit moment gebruikt wordt
  • welke knelpunten er nu zijn
  • de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit en de effecten voor het verkeer per variant
  • waarom college een voorkeur heeft voor variant 4

Bekijk de uitgebreide toelichting die naar de gemeenteraad is gestuurd

 

Hulp en contact Verkeer Zuidpoort

Telefoon

14 030

E-mail

verkeerZuidpoort@utrecht.nl