Verkeersonderzoeken Dichterswijk en Rivierenwijk

In en rondom Dichterswijk en Rivierenwijk verandert de komende jaren veel. We willen de stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar houden. Daarom onderzoeken we wat de gevolgen voor het verkeer zijn van alle ontwikkelingen in deze buurten.

Wat gaan we doen

Komende jaren gebeurt er vanalles in de buurt van Dichterswijk. We onderzoeken bijvoorbeeld de nieuwe inrichting van het Ledig Erf. Ook komen er nieuwe woningen, zoals bij Heycop en in de Merwedekanaalzone.

Ook rondom Rivierenwijk gebeurt vanalles. Met de komst van Merwede leggen we 2 fiets-voetgangersbruggen aan en richten we de Waalstraat, vanaf Merwedeplantsoen tot de rotonde richting Rijnlaan, de Zijldiepstraat en kleine delen van het Merwedeplantsoen opnieuw in.
Meer over Waalstraat, Zijldiepstraat en delen Merwedeplantsoen: opnieuw inrichten

Meer over bruggen over Merwedekanaal bij Merwede

Deze ontwikkelingen zijn onderdeel van de buurtaanpak Rivierenwijk en Transwijk-Zuid. De buurtaanpak is onderdeel van de ontwikkeling van Merwede. Ook het groener maken van Rivierenwijk is onderdeel van de buurtaanpak.

Meer over het groener maken van Rivierenwijk

We onderzoeken welke gevolgen al deze ontwikkelingen hebben voor auto’s, fietsers en voetgangers. We kunnen dan voorstellen doen om de doorstroming van verkeer waar nodig te verbeteren.

Reacties op uitkomsten onderzoek

Op dinsdag 27 juni was de presentatie van het verkeersonderzoek voor de Dichterswijk. En op woensdag 28 juni was de presentatie van het verkeersonderzoek voor Rivierenwijk. Tijdens deze bijeenkomsten konden bewoners en ondernemers reageren op de uitkomsten van de verkeersonderzoeken.

Zo’n 25 bewoners en ondernemers waren aanwezig in het ROC aan de Vondellaan. Het bureau XTNT presenteerde de uitkomsten van het onderzoek en gaf aan waar aanpassingen gewenst zijn. De uitkomsten en aanbevelingen zijn adviezen om mee te nemen in (nieuwbouw)projecten, van nu en van de toekomst. Zoals:

 • Nieuwbouw Heycop
 • Nieuwbouw Merwedekanaalzone
 • Nieuwbouw Veilingstraat
 • Nieuwbouw Kruisvaartkwartier
 • Herinrichting en verkeerskundige knip Ledig Erf
 • Ringpark
 • Fietstunnel bij de Nicolaas Beetsstraat (mobiliteitsplan Utrecht 2040)

De aanwezigen konden vragen stellen en reageren op de uitkomsten. Er waren vragen of er rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Het bureau gaf aan dat ontwikkelingen meegenomen zijn. Veel aanwezigen wilden vooral weten hoe je goed uit en in de wijk kan rijden. Verder gingen reacties over de Veilingkade, de fietssituatie op de Croeselaan en het afsluiten van de Heycopstraat voor auto’s. Zoals nu, tijdelijk vanwege de bouwwerkzaamheden. XTNT verwerkt alle reacties en past de adviezen aan als dat nodig is.

Zo’n 50 bewoners (en ondernemers) waren aanwezig in het ROC aan de Vondellaan. Het bureau XTNT presenteerde de uitkomsten en lichtte hun aanbevelingen toe. De uitkomsten en aanbevelingen zijn adviezen om mee te nemen in (nieuwbouw)projecten, van nu en van de toekomst. Zoals:

 • Nieuwbouw Merwedekanaalzone
 • Nieuwbouw Reitdiepstraat 
 • Aanleg 2 bruggen over het Merwedekanaal
 • Herinrichting Waalstraat
 • Herinrichting Zijldiepstraat
 • Herinrichting en verkeerskundige knip Ledig Erf
 • Herinrichting Socrateslaan
 • Herinrichting Jutfaseweg

Op de avond konden bewoners en ondernemers vragen stellen en reageren op deze uitkomsten. De aanwezigen hadden onder andere vragen over de drukte op de Rijnlaan, het parkeren op de stoep bij de Waalstraat en het aantal fietsers over de nieuwe bruggen. XTNT verwerkt alle reacties en past de adviezen aan als dat nodig is.

Wat is er al gebeurd?

Wat is wanneer gebeurd?
WanneerWat
Maart/april 2023Reacties verzameld via DenkMee en informatiebijeenkomsten.
April/mei 2023Reacties verwerkt.
Mei 2023Onderzoek.
Juni 2023Informatieavond. U kon reageren op de uitkomsten van het onderzoek. 

Hulp en contact Verkeersonderzoeken Dichterswijk en Rivierenwijk

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl