Verkeersprojecten Vleutenseweg kruispunt met JP Coenstraat, West

Knelpunt

De oversteek wordt door voetgangers als gevaarlijk ervaren. Dit komt doordat de verkeerslichten voor de busbaan gescheiden zijn van de verkeerslichten voor het autoverkeer. Hierdoor kan het gebeuren dat het waarschuwingslicht voor een bus gaat knipperen, terwijl het verkeer nog groen licht heeft.

Maatregelen

De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheden om het waarschuwingslicht van de bus aan te passen. Dit moet pas gaan knipperen als de andere verkeerslichten op rood staan en de voetgangers de busbaan zijn overgestoken. Gevolg hiervan is wel dat de wachttijd voor het openbaar vervoer toeneemt.

Stand van zaken

Op dit moment bekijken we of en hoe we deze situatie kunnen verbeteren. We hopen dit in het eerste kwartaal van 2018 duidelijk te hebben.

Vleutenseweg kruispunt t.h.v. de JP Coenstraat, West