Verkeersprojecten Vleutenseweg kruispunt t.h.v. de JP Coenstraat, West

Knelpunt:

De oversteek wordt door voetgangers als gevaarlijk ervaren omdat de verkeerslichten voor de busbaan gescheiden zijn van de verkeerslichten voor het autoverkeer. Hierdoor kan het voorkomen dat het waarschuwingslicht voor een bus gaat knipperen, terwijl het verkeerslicht voor de overige verkeersstromen nog op groen staat.

Maatregelen:

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de regeling van het waarschuwingslicht van de bus aan te passen, zodat deze pas gaat knipperen als de overige verkeerslichten op rood staan en de overstekende voetgangers de busbaan zijn gepasseerd. Gevolg hiervan is dat de wachttijd voor het openbaar vervoer toeneemt.

Stand van zaken:

Op dit moment bekijken we of en hoe we deze situatie kunnen verbeteren. We hopen dit in het eerste kwartaal van 2018 duidelijk te hebben.

Vleutenseweg kruispunt t.h.v. de JP Coenstraat, West