Verkeersprojecten Voorstraat en Wittevrouwenstraat: herinrichting

Fase project
In uitvoering

Planning
April 2021

We verbeteren de Voorstraat en Wittevrouwenstraat en een aantal zijstraten. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het gebied wordt aantrekkelijker om te wonen, te winkelen en te verblijven.

Wat doen we en waarom?

We richten de straten opnieuw in. Het doel is:

 • meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • een betere leefbaarheid
 • een aantrekkelijker winkelgebied.

Inrichting van de rijbaan

 • Fietsers en auto's delen de rijbaan van 5 meter breed
 • Auto's zijn 'te gast'
 • Verkeer op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heeft voorrang op verkeer uit de zijstraten.
 • Het aparte fietspad (richting de stad uit) is weg.
 • Het rode asfalt maakt de straten herkenbaar als hoofdfietsroute.
 • Er zijn 3 drempels gemaakt.

Meer ruimte voor lopen, fietsparkeren, groen en verblijf

 • De terrassen, autoparkeerplaatsen, fietsparkeren, laden- en lossen en groen zijn verplaatst naar een zogenoemde functiestrook. Deze ligt meteen naast de rijbaan op de stoep.
 • Er is meer ruimte voor voetgangers aan beide kanten van de straat. In de Voorstraat zijn de stoepen minimaal 2,5 meter breed.
 • In de Wittevrouwenstraat zijn de stoepen tussen de 1,80 en 2 meter breed.
 • Er zijn totaal 370 fietsparkeerplaatsen op straat. Dat zijn er 170 meer dan er waren.
 • Voetgangers kunnen makkelijker naar de Neude.
 • Bij de aansluiting van de Voorstraat met de Neude is de busbaan/rijbaan naar de Potterstraat weg. Hier is nu een plein.
 • We plaatsen een boom op het plein bij de Predikherenstraat. Hiermee voorkomen we dat fietsers over het plein gaan fietsen.
 • De Predikherenstraat is afgesloten voor autoverkeer.
 • We planten 5 extra bomen in de Voorstraat. Er komen in totaal 7 boombakken: 1 voor de bioscoop in de Voorstraat en 6 in de Wittevrouwenstraat.  Er komt meer groen: we verplaatsen een aantal bomen in de Voorstraat. En er komen 7 nieuwe bomen bij in de Voorstraat en 1 bij de Wittevrouwenbrug. Daarnaast komen er 7 boombakken in de Wittevrouwenstraat.
 • Er komt nieuwe verlichting: aan de kant van de straat met de oneven huisnummers komen zogenoemde Pyke Koch-lantaarnpalen. Aan de kant met de even huisnummers komt gevelverlichting.

Parkeren en laden/lossen

 • Er zijn minder autoparkeerplaatsen: van 40 naar 18.
 • We verplaatsen 6 parkeerplaatsen naar de Wijde Begijnestraat.
 • In de Voorstraat en Wittevrouwenstraat geldt de winkeltijdenregeling voor parkeren: overdag mogen alleen bezoekers parkeren, na 18.00 uur en op zondag ook vergunninghouders.
 • De eindtijd voor laden- en lossen zijn gelijk getrokken met de tijden in de winkeltijdenregeling (18.00 uur in plaats van 19.00 uur). Vanaf 18.00 uur kunnen vergunninghouders en bezoekers op alle parkeerplekken parkeren.

Verkeer

 • In het deel van de Wijde Begijnestraat tussen de Voorstraat en de Breedstraat komt eenrichtingsverkeer. Het deel van de Wijde Begijnestraat tussen de Breedstraat en de Van Asch van Wijckskade blijft tweerichtingsverkeer.

Bekijk het definitieve ontwerp voor de Wijde Begijnestraat (pdf, 106 kB)

 • Buslijnen 7 en 55 gaan heen en terug via het Janskerkhof rijden. De kleinere (elektrische) servicebus 14/16 gaat wel weer in de Voorstraat-Wittevrouwenstraat rijden. Meer informatie op: www.u-ov.info.

Werkzaamheden

Voorstraat - Wittevrouwenstraat

We zijn iets langer bezig met de werkzaamheden dan dat we eerder gepland hadden. We verwachten eind april klaar te zijn aan de Voorstraat - Wittevrouwenstraat. Op sommige plekken herstellen we het straatwerk. Dat doen we omdat het straatwerk wat er nu ligt kapot is. Bijvoorbeeld door parkeren op de stoep. Er komen nieuwe bomen en boombakken en andere afvoerputten. Zo kunnen we regenwater en smeltwater beter afvoeren. Ook zoeken we nog naar tijdelijke en vaste oplossingen voor de klachten die we hebben binnengekregen. Die gaan over auto’s die te hard rijden, tegen het verkeer inrijden en verkeerd parkeren.

Neude

In de laatste fase van het werk pakken we ook de Neude aan. Dit is van begin april tot begin mei 2021 en sluit aan op de werkzaamheden aan de Voorstraat-Wittevrouwenstraat en een aantal zijstraten. We vervangen de bestrating van het fietspad en de stoep, over een breedte van ongeveer 12 meter, gerekend vanaf de busbaan. Daarbij brengen we het originele ontwerp van de driehoek rond standbeeld 'De Haas' terug. Omdat dit ontwerp over een deel van de Neude loopt, bestraten we dit deel opnieuw.

Fietsers, voetgangers en automobilisten kunnen tijdens de werkzaamheden doorrijden. De woningen en winkels blijven bereikbaar. Toegang tot de Neude voor ontheffinghouders blijft mogelijk via een van beide toegangen vanaf de busbaan. De bussen rijden om en om langs het werkvak aan de Neude om veilig langs het busvak te kunnen werken. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer ter plaatse.

Meedenken

In een aantal bijeenkomsten maakten we met bewoners, ondernemers, verkeersdeelnemers en hun belangenbehartigers een plan om de straten anders in te richten. In het ontwerp houden we rekening met zoveel mogelijk belangen en wensen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Mei 2020 - april 2021Opnieuw inrichten Voorstraat - Wittevrouwenstraat
April - mei 2021Vervangen bestrating Neude: fietspad en stoep

Wat is al gebeurd?

 • Voorjaar 2020: start van het opnieuw inrichten.
 • Najaar en winter 2019 - 2020: offertes en opdrachten voor het werk.
 • Juli 2019: aangepaste plannen (onder andere voor Wijde Begijnestraat en Predikherenstraat) klaar.
 • Juni 2019: definitief ontwerp vastgesteld.
 • Januari 2019: voorlopig ontwerp vastgesteld door de raad. Onderzoek verkeersstromen noordelijke binnenstad.
 • Oktober - november 2018: reageren, reacties op voorlopig ontwerp.
 • Juli 2018: voorlopig ontwerp goedgekeurd door college.
 • December 2017: voorlopig voorstel (integraal programma van eisen en functioneel ontwerp) voor het anders inrichten van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat klaar (inclusief auto- en fietsparkeren, laden en lossen, terrassen, groen en verlichting).
 • Juni - oktober 2017: ontwerpsessies, gesprek over verkeersmaatregelen met bewoners, ondernemers en andere mensen die met deze straten te maken hebben.
 • Juni 2017: wensen en ideeën verwerkt in een ambitiedocument (pdf, 10,2 MB).
 • Januari - juni 2017: gesprekken met bewoners, ondernemers, fietsers, automobilisten en hun organisaties.

Hulp en contact Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat