Verkeersprojecten Voorstraat en Wittevrouwenstraat: herinrichting

Fase project
In uitvoering

Planning
start 6 mei 2020, einde februari 2021

We verbeteren de Voorstraat en Wittevrouwenstraat en een aantal zijstraten. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het gebied wordt aantrekkelijker om te wonen, te winkelen en te verblijven.

Wat doen we en waarom?

We richten de straten opnieuw in. Het doel is:

 • meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • een betere leefbaarheid
 • een aantrekkelijker winkelgebied.

Inrichting van de rijbaan

 • Fietsers en auto's delen de rijbaan van 5 meter breed
 • Auto's zijn 'te gast'
 • Verkeer op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heeft voorrang op verkeer uit de zijstraten.
 • Het aparte fietspad (richting de stad uit) is weg.
 • Het rode asfalt maakt de straten herkenbaar als hoofdfietsroute.
 • Er zijn 3 drempels gemaakt.

Meer ruimte voor lopen, fietsparkeren, groen en verblijf

 • De terrassen, autoparkeerplaatsen, fietsparkeren, laden- en lossen en groen zijn verplaatst naar een zogenoemde functiestrook. Deze ligt meteen naast de rijbaan op de stoep.
 • Er is meer ruimte voor voetgangers aan beide kanten van de straat. In de Voorstraat zijn de stoepen minimaal 2,5 meter breed.
 • In de Wittevrouwenstraat zijn de stoepen tussen de 1,80 en 2 meter breed.
 • Er zijn totaal 370 fietsparkeerplaatsen op straat. Dat zijn er 170 meer dan er waren.
 • Voetgangers kunnen makkelijker naar de Neude.
 • Bij de aansluiting van de Voorstraat met de Neude is de busbaan/rijbaan naar de Potterstraat weg. Hier is nu een plein.
 • We plaatsen een boom op het plein bij de Predikherenstraat. Hiermee voorkomen we dat fietsers over het plein gaan fietsen.
 • De Predikherenstraat is afgesloten voor autoverkeer.
 • We planten 5 extra bomen in de Voorstraat. Er komen in totaal 7 boombakken: 1 voor de bioscoop in de Voorstraat en 6 in de Wittevrouwenstraat.  Er komt meer groen: we verplaatsen een aantal bomen in de Voorstraat. En er komen 7 nieuwe bomen bij in de Voorstraat en 1 bij de Wittevrouwenbrug. Daarnaast komen er 7 boombakken in de Wittevrouwenstraat.
 • Er komt nieuwe verlichting: aan de kant van de straat met de oneven huisnummers komen zogenoemde Pyke Koch-lantaarnpalen. Aan de kant met de even huisnummers komt gevelverlichting.

Parkeren en laden/lossen

 • Er zijn minder autoparkeerplaatsen: van 40 naar 18.
 • We verplaatsen 6 parkeerplaatsen naar de Wijde Begijnestraat.
 • In de Voorstraat en Wittevrouwenstraat geldt de winkeltijdenregeling voor parkeren: overdag mogen alleen bezoekers parkeren, na 18.00 uur en op zondag ook vergunninghouders.
 • De eindtijd voor laden- en lossen zijn gelijk getrokken met de tijden in de winkeltijdenregeling (18.00 uur in plaats van 19.00 uur). Vanaf 18.00 uur kunnen vergunninghouders en bezoekers op alle parkeerplekken parkeren.

Verkeer

 • In het deel van de Wijde Begijnestraat tussen de Voorstraat en de Breedstraat komt eenrichtingsverkeer. Het deel van de Wijde Begijnestraat tussen de Breedstraat en de Van Asch van Wijckskade blijft tweerichtingsverkeer.

  Bekijk het definitieve ontwerp voor de Wijde Begijnestraat (pdf, 106 kB)

 • Buslijnen 7 en 55 gaan heen en terug via het Janskerkhof rijden. De kleinere (elektrische) servicebus 14/16 gaat wel weer in de Voorstraat-Wittevrouwenstraat rijden. Meer informatie op: www.u-ov.info.

Meedenken

In een aantal bijeenkomsten heeft de gemeente met bewoners, ondernemers, verkeersdeelnemers en hun belangenbehartigers een (concept)plan voor de herinrichting gemaakt. Met elkaar zochten we naar een visie en ontwerp waarin zo veel mogelijk belangen en wensen terug te vinden zijn.

De wensen en ideeën van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn in 2017 in een ambitiedocument (pdf, 10,2 MB) gezet. Dit was de basis voor het nieuwe profiel van de straten. Dit profiel hebben we samen uitgewerkt tijdens ontwerpsessies.

Dit leidde tot een ontwerp, dat is vastgelegd in een (concept) Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO). Het college heeft hier in juli 2018 een besluit over genomen. Vervolgens is een voorstel voor de precieze inrichting van de straat (auto- en fietsparkeren, laden en lossen, terrassen, groen en verlichting) met elkaar besproken en kon iedereen reageren op het Voorlopig ontwerp. Nu is er een vastgesteld Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Januari - februari 2021Herinrichting Wijde Begijnestraat en stegen

Hulp en contact Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat