Verkeersprojecten Voorstraat en Wittevrouwenstraat: herinrichting

Fase project
In uitvoering

Planning
start 6 mei 2020

We verbeteren de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het gebied wordt aantrekkelijker om te wonen, te winkelen en te verblijven.

Wat doen we en waarom?

We richten de straten opnieuw in. Het doel is:

 • meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • een betere leefbaarheid
 • een aantrekkelijker winkelgebied.

Inrichting van de rijbaan

 • Fietsers en auto's delen de rijbaan van 5 meter breed
 • Auto's zijn 'te gast'
 • Verkeer op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heeft voorrang op verkeer uit de zijstraten.
 • Het aparte fietspad (richting de stad uit) verdwijnt.
 • Er komt rood asfalt op de rijbaan, zodat de weg  herkenbaarheid is als hoofdfietsroute.
 • Er komen 3 drempels.

Meer ruimte voor lopen, fietsparkeren, groen en verblijf

 • De terrassen, autoparkeerplaatsen, fietsparkeren, laden- en lossen en groen verplaatsen we naar een zogenoemde functiestrook. Deze ligt meteen naast de rijbaan op de stoep.
 • Er komt meer ruimte voor voetgangers aan beide kanten van de straat, doordat we aan allebei de kanten van de stoep een obstakelvrije strook maken.
 • In de Voorstraat maken we de stoepen minimaal 2,5 meter breed.
 • In de Wittevrouwenstraat maken we de stoepen tussen de 1,80 en 2 meter breed.
 • Er komen in totaal 370 fietsparkeerplaatsen op straat. Dat zijn er 170 meer dan nu.
 • Er komt een betere aansluiting voor voetgangers met de Neude.
 • Bij de aansluiting van de Voorstraat met de Neude verdwijnt de busbaan/rijbaan naar de Potterstraat. Hier komt een plein met ruimte voor de voetganger en voor verblijf.
 • We plaatsen een boom op het plein bij de Predikherenstraat. Hiermee voorkomen we dat fietsers over het plein gaan fietsen.
 • We planten 5 extra bomen in de Voorstraat. Er komen in totaal 7 boombakken: 1 voor de bioscoop in de Voorstraat en 6 in de Wittevrouwenstraat.  Er komt meer groen: we verplaatsen een aantal bomen in de Voorstraat. En er komen 7 nieuwe bomen bij in de Voorstraat en 1 bij de Wittevrouwenbrug. Daarnaast komen er 7 boombakken in de Wittevrouwenstraat.
 • Er komt nieuwe verlichting: aan de kant van de straat met de oneven huisnummers komen zogenoemde Pyke Koch-lantaarnpalen. Aan de kant met de even huisnummers komt gevelverlichting.

Parkeren en laden/lossen

 • Er komen minder autoparkeerplaatsen: van 40 naar 18.
 • We verplaatsen 6 parkeerplaatsen naar de Wijde Begijnestraat.
 • We voeren een winkeltijdenregeling in voor parkeren: overdag mogen alleen bezoekers parkeren, na 18.00 uur en op zondag ook vergunninghouders.
 • De eindtijd voor laden- en lossen worden gelijk getrokken met de tijden in de winkeltijdenregeling (18.00 uur in plaats van 19.00 uur). Vanaf 18.00 uur kunnen vergunninghouders en bezoekers op alle parkeerplekken parkeren.

Verkeer

 • In het deel van de Wijde Begijnestraat tussen de Voorstraat en de Breedstraat komt eenrichtingsverkeer. Het deel van de Wijde Begijnestraat tussen de Breedstraat en de Van Asch van Wijckskade blijft tweerichtingsverkeer.

  Bekijk het definitieve ontwerp voor de Wijde Begijnestraat (pdf, 106 kB)

 • We passen de draaicirkel op de Plompetorenbrug aan. Door de invoering van eenrichtingverkeer op de Asch van Wijckskade is deze vanaf de Plompetorengracht niet meer toegankelijk.
 • Buslijnen 7 en 55 gaan heen en terug via het Janskerkhof rijden. De kleinere (elektrische) servicebus 14/16 gaat wel weer in de Voorstraat-Wittevrouwenstraat rijden.

Gekleurde alternatieve fietsroutes

Begin mei begonnen we met het opnieuw inrichten van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Er zijn ook veel werkzaamheden in Utrecht-Oost. Veel fietsers gebruiken de Lange Jansstraat en Nobelstraat als eerste alternatief voor hun route door de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Maar als iedereen dat doet, wordt het te vol op deze fietspaden. Er staan daarom gekleurde alternatieve routes op straat met meer ruimte voor elkaar.

Op de kaart zijn deze routes te zien:

 • groene route: Biltstraat-Vleutenseweg.
 • roze route: Westplein-Wittevrouwenstraat.
 • blauwe route: Biltstraat-centraal station Utrecht, via de Brigittenstraat.
 • oranje route: Utrecht centraal station-Utrecht Science park.

Lees meer over de maatregelen voor fietsers in de binnenstad

Meedenken

In een aantal bijeenkomsten heeft de gemeente met bewoners, ondernemers, verkeersdeelnemers en hun belangenbehartigers een (concept)plan voor de herinrichting gemaakt. Met elkaar zochten we naar een visie en ontwerp waarin zo veel mogelijk belangen en wensen terug te vinden zijn.

De wensen en ideeën van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn in 2017 in een ambitiedocument (pdf, 10,2 MB) gezet. Dit was de basis voor het nieuwe profiel van de straten. Dit profiel hebben we samen uitgewerkt tijdens ontwerpsessies.

Dit leidde tot een ontwerp, dat is vastgelegd in een (concept) Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO). Het college heeft hier in juli 2018 een besluit over genomen. Vervolgens is een voorstel voor de precieze inrichting van de straat (auto- en fietsparkeren, laden en lossen, terrassen, groen en verlichting) met elkaar besproken en kon iedereen reageren op het Voorlopig ontwerp. Nu ligt er een vastgesteld Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Half april/begin mei – half november 2020Werkzaamheden om de Voorstraat en Wittevrouwenstraat opnieuw in te richten. Vitens vervangt dan ook op een aantal plekken oude leidingen en huisaansluitingen.
November - december 2020Herinrichting Wijde Begijnestraat
Eind 2020Straten zijn klaar

Hulp en contact Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat