Verkeersprojecten Afsluiting Predikherenstraat

We willen de Predikherenstraat gaan afsluiten voor auto’s. Daarvoor willen we 1 beweegbare paal gebruiken.

Wat willen we gaan we doen en waarom?

Eerst richten we de Voorstraat opnieuw in. De afsluiting zorgt ervoor dat auto’s de Predikherenstraat niet meer als doorgaande route kunnen gebruiken.

  • Omdat de auto's de straat niet meer in kunnen, willen we de parkeerplaatsen en de laad- en losplaats in de Predikherenstraat weghalen. Hiervan willen we fietsparkeervakken maken.
  • We herstellen de bestaande verkeerssituatie in de Loeff Berchmakerstraat en de Kalverstraat. Deze straten zijn dan weer doodlopend en alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer.
  • We vernieuwen de bestaande palen in de omgeving. Locaties:
    • hoek Predikherenstraat – Pauwstraat
    • hoek Predikherenstraat – Kalverstraat
    • zuidzijde van de Loeff Berchmakersstraat

Verkeersbesluiten

De verkeersbesluiten die nodig zijn voor de afsluiting van de Predikherenstraat zijn op 30 juni 2020 gepubliceerd in de Staatscourant, op www.officielebekendmakingen.nl. Bent u het niet eens met het verkeersbesluit? Dan kunt u tot en met 10 augustus bezwaar maken. Hoe u dat doet staat in het gepubliceerde verkeersbesluit en op utrecht.nl/bezwaar.

Lees meer over verkeersbesluiten

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden voor de afsluiting van de Predikherenstraat voor autoverkeer starten nadat het deel van de Voorstraat tussen de Neude en de Wijde Begijnestraat klaar is. We verwachten dat dit in augustus/september 2020 is.

Aanvraag sleutels en ontheffingen

De beweegbare paal is alleen met een sleutel omhoog en naar beneden te halen. We informeren bewoners en ondernemers van de Predikherenstraat voorafgaand aan de afsluiting over de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing.

Hulp en contact Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat