Verkeersprojecten Voorstraat en Wittevrouwenstraat: herinrichting

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat verbinden de binnenstad met de Biltstraat. Daarmee is het een belangrijke verbinding met Utrecht Oost. Elke dag rijden er duizenden fietsers, maar ook veel auto’s, bussen en vrachtwagens. De straten zijn vooral ingericht op doorstroming van het verkeer, en nauwelijks op een prettig verblijf. Voetgangers hebben op veel plaatsen te weinig ruimte. Het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte moeten beter op elkaar worden afgestemd.

Fase project
In voorbereiding

Planning
Start uitvoering voorjaar 2019

Wat is het doel?

 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Verbetering van de leefbaarheid
 • Aantrekkelijker winkelgebied

Het plan

Bekijk het voorlopig ontwerp (Let op, zware pdf, 20,5 MB)

Bekijk de plankaart bij het voorlopig ontwerp (pdf, 2,2 MB)

Ten opzichte van het vorige plan (Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van juni 2018) hebben we in het Voorlopig Ontwerp de volgende punten verder uitgewerkt of aangepast:

 • De locaties die vrij moeten blijven van obstakels én de plekken in de functiestrook zijn vastgelegd. De functiestrook is de strook naast beide kanten van de rijbaan, waar ruimte komt voor autoparkeren, fietsparkeren, laden en lossen, en terrassen.
 • Er komen totaal 334 fietsparkeerplekken in de Voorstraat en Wittevrouwenstraat:
  • 286 plekken in vakken. 24 plekken daarvan worden op bepaalde tijden gebruikt als laad- en losvak. 31 plekken zijn bedoeld voor het parkeren van bezorgfietsen of –scooters.
  • 48 plekken in fietsenrekken
 • Bij de aansluiting van de Voorstraat met de Neude is de ruimte voor rechts afslaande fietsers verruimd. De punt van het plein is groter gemaakt.
 • We plaatsen een boom op de stoep om te voorkomen dat fietsers over de stoep fietsen. Er blijft genoeg ruimte voor voetgangers, doordat we aan weerszijden van het trottoir een obstakelvrije zone maken.
 • Er worden 5 extra bomen aangeplant in de Voorstraat. Er worden in totaal 7 boombakken geplaatst: 1 voor de bioscoop in de Voorstraat en 6 in de Wittevrouwenstraat.
 • Het aantal drempels in het ontwerp is teruggebracht van 6 naar 3. Er is gekeken waar drempels echt nodig zijn en waar het verkeer niet om een andere reden moet afremmen, bijvoorbeeld door een bocht of kruispunt, zoals bij de Neude. Uit funderingsonderzoek is gebleken dat er geen drempel kan boven de monumentale werfkelder op de hoek van de Wittevrouwenstraat en de Plompetorengracht.
 • Door de invoering van eenrichtingverkeer op de Asch van Wijckskade is deze vanaf de Plompetorengracht niet meer toegankelijk. Om die reden wordt de ruimte te draaien de draaicirkel op de Plompetorenbrug aangepast.
 • De eindtijd voor laden- en lossen worden gelijk getrokken met de tijden in het winkeltijdenregime (18.00 uur in plaats van 19.00 uur). Vanaf 18.00 uur kunnen vergunninghouders en bezoekers op alle parkeerplekken parkeren.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
23 oktober t/m 21 november 2018consultatie Voorlopig Ontwerp
eind 2018collegebesluit Definitief Ontwerp
voorjaar 2019start uitvoering
eind 2019straten zijn klaar

Hoe zien de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat er straks uit?

Het college heeft op 3 juli het eerste ontwerp, het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (pdf, 3,6 MB), voor de herinrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat en de reactienota (pdf, 509 kB) vastgesteld.

Zo gaan de straten er straks uitzien

Inrichting van de rijbaan

 • fietsers en auto's delen de rijbaan van 5 meter breed
 • auto's zijn 'te gast'
 • verkeer op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heeft voorrang op verkeer uit de zijstraten
 • apart fietspad (stad uit) verdwijnt
 • rood asfalt op de rijbaan vanwege herkenbaarheid als hoofdfietsroute
  • Wat zijn de gevolgen voor het verkeer bij het gebruik van klinkers of van asfalt? Dat heeft een onderzoeksbureau onderzocht. Het college heeft het rapport (pdf, 4,6 MB) gebruikt bij de besluitvorming.

Meer ruimte voor lopen, fietsparkeren, groen, verblijf en voor laden/lossen

 • in de Voorstraat maken we de stoepen minimaal 2,5 meter breed
 • in de Wittevrouwenstraat maken we de stoepen tussen de 1,80 en 2 meter breed
 • betere aansluiting met de Neude, voetgangers kunnen makkelijker oversteken

Parkeren

 • we verplaatsen 9 parkeerplaatsen naar de Wijde Begijnestraat
 • 9 parkeerplaatsen kunnen verdwijnen nadat hiervoor een parkeervergunning is omgezet  naar een abonnement op een parkeergarage. Voor 7 parkeerplekken is dit nu al het geval
 • we voeren een winkeltijdenregiem in voor parkeren: overdag mogen alleen bezoekers parkeren, na 18.00 uur en op zondag ook vergunninghouders 

Andere maatregelen

 • eenrichtingverkeer in de Wijde Begijnestraat
  • hierdoor komt er minder (doorgaand) verkeer in de Voorstraat (tot aan de Wijde Begijnestraat) en Wittevrouwenstraat
  • er kan meer verkeer komen op de Lange Jansstraat, Nobelstraat, Wittevrouwensingel, Kleine Singel, Blauwkapelseweg en de Weerdsingel OZ
  • er komt iets minder verkeer op de Koekoekstraat
  • alle straten/woningen in de buurt blijven bereikbaar
 • buslijnen 7 en 55 gaan via de Nobelstraat rijden
  de kleinere (elektrische) servicebus 14/16 gaat wel weer in de Voorstraat-Wittevrouwenstraat rijden
 • betere en slimmere bevoorrading, zo is er minder vrachtverkeer
  • hierover gaan we praten met ondernemers, chauffeurs, vervoerders en leveranciers

Het college heeft in juli 2018 daarnaast besloten de volgende punten uit te werken:

 • We onderzoeken of één of beide stoepen een officiële route voor mensen met een beperking kan worden.
 • Het doortrekken van de Noordelijke fietssingel (Maliesingel, Wittevrouwensingel en Weerdsingel) tot aan de Noorderbrug om geluidsoverlast van toename van verkeer te voorkomen. Hiervoor wordt een apart project opgestart.
 • We blijven kijken hoeveel mensen lang parkeren op de route. Dit doen we omdat ondernemers zich zorgen maken over het aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren. Zo nodig nemen hier verdere maatregelen voor.
 • We blijven de hoeveelheid verkeer in de Predikherenstraat in het oog houden. We gaan met de buurt bespreken hoe we eventuele overlast kunnen tegengaan.
 • De oversteek van de busbaan op het Janskerkhof betrekken we bij het onderzoek naar verkeersveiligheid in de Nobelstraat.
 • Er komt een proef voor particuliere vergunninghouders die door de lapjesmarkt niet kunnen parkeren. Zij kunnen tijdens de (opbouw van de) lapjesmarkt parkeren in de Grifthoekgarage of in parkeerrayon Vogelenbuurt.

Bekijk de plankaart (pdf, 5,9 MB)
Bekijk de raadsbrief

Samen een plan maken

In een aantal bijeenkomsten heeft de gemeente met bewoners, ondernemers, verkeersdeelnemers en hun belangenbehartigers een (concept)plan voor de herinrichting gemaakt. Met elkaar zochten we naar een visie en ontwerp waarin zo veel mogelijk belangen en wensen terug te vinden zijn.

De wensen en ideeën van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn eerder al in een ambitiedocument (pdf, 10,2 MB) gezet. Dit was de basis voor het nieuwe profiel van de straten. Dit profiel hebben we samen uitgewerkt tijdens ontwerpsessies. Dit leidde tot een ontwerp, dat is vastgelegd in een (concept) Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp (IPvE/FO). Het college heeft hier nu een besluit over genomen. Nu ligt er een Voorlopig Ontwerp (concept), waar u nog op kunt reageren.

Proef parkeren in parkeergarage

plattegrond met parkeergarages:De Grifthoek, Wittevrouwensingel 96, 3514 AL Utrecht Wolvenplein, Wolvenplein, 3512 CJ Utrecht Kruisstraat, Kruisstraat 2, 3581 GK Utrecht Boekhoven, Van Asch van Wijckskade, 3512VH Jan Meijenstraat, Oranjestraat, Utrecht Ko
Parkeergarages in de buurt van Janskerkhof

Hebt u een 'parkeervergunning bewoners' in rayon Janskerkhof e.o.? Of als ondernemer een parkeervergunning in de Voorstraat of Wittevrouwenstraat? Dan kunt u zonder extra kosten 3 maanden lang uw auto in een parkeergarage in de buurt parkeren.

 • Uw parkeervergunning op straat veranderen we voor 3 maanden in een abonnement voor een parkeergarage.
 • Na 3 maanden kiest u: ‘terug naar de parkeervergunning op straat’ of ‘abonnement in een parkeergarage’.

Op de plattegrond vindt u de parkeergarages in de buurt. Er is nu plek in de garages Jan Meijenstraat, Wolvenplein en Grifthoek.

Interesse in deze proef?

Stuur dan een e-mail naar voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl.

Waarom deze proef?

Voor elke parkeervergunning die definitief wordt ingeruild voor een abonnement in een parkeergarage verdwijnt een parkeerplek op straat. Zo ontstaat meer ruimte voor bijvoorbeeld groen of voor het parkeren van fietsen.

Achtergrond

In ons verkeersplan Slimme routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen staat dat fietsers en voetgangers in en rond de binnenstad de belangrijkste gebruikers van de binnenstad zijn. En dat er alleen auto- en vrachtverkeer rijdt met een eindbestemming in dit gebied. We gaan kijken hoe we deze maatregelen kunnen gebruiken bij de herinrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat.

Bijeenkomst 3 september 2018

Uitkomsten inloopavond 18 december 2017

Uitkomsten 3e bijeenkomst 2 oktober

Uitwerking Markt (informatiekramen):

Uitkomsten Ontwerpsessie Voorstraat 30 juni

Uitkomsten Ontwerpsessie Voorstraat 28 juni

Uitkomsten Ontwerpsessie Wittevrouwenstraat 19 juni

Uitkomsten 2e bijeenkomst 13 maart

Uitkomsten startbijeenkomst 23 januari

Over het project

Hulp en contact Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat