Verkeersprojecten Voorstraat en Wittevrouwenstraat: herinrichting

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat verbinden de binnenstad met de Biltstraat. Daarmee is het een belangrijke verbinding met Utrecht Oost. Elke dag rijden er duizenden fietsers, maar ook veel auto’s, bussen en vrachtwagens. De straten zijn vooral ingericht op doorstroming van het verkeer, en nauwelijks op een prettig verblijf. Voetgangers hebben op veel plaatsen te weinig ruimte. Het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte moeten beter op elkaar worden afgestemd.

Wat is het doel?

 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Verbetering van de leefbaarheid
 • Aantrekkelijker winkelgebied
Planning
WanneerWat
oktober/november 2018consultatie (4 weken) Voorlopig Ontwerp
eind 2018collegebesluit Definitief Ontwerp
voorjaar 2019start uitvoering
eind 2019straten zijn klaar

Terugblik op de bijeenkomst van 3 september 2018

Met ruim 70 deelnemers is ook de vierde grote bijeenkomst weer goed bezocht. In goede sfeer werd gesproken over de indeling van de functiestrook, het voorstel voor de verlichting en voor de bomen in de Wittevrouwenstraat. Tijdens de tweede helft ging een aantal bewoners in gesprek over eventuele verkeersmaatregelen in de Predikherenstraat.
Bekijk het sfeerverslag van 3 september 2018 (pdf, 280 kB)

Bekijk de presentatie  (pdf, 2 MB)

Hoe zien de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat er straks uit?

Het college heeft op 3 juli het ontwerp voor de herinrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat en de reactienota vastgesteld.

Zo gaan de straten er straks uitzien

 • inrichting als fietsstraat
  • fietsers en auto's delen de rijbaan van 5 meter breed
  • auto's zijn 'te gast'
  • verkeer heeft voorrang op de zijstraten
  • rood asfalt op de rijbaan vanwege herkenbaarheid als hoofdfietsroute.
   Wat zijn de gevolgen voor het verkeer bij het gebruik van klinkers of van asfalt? Dat heeft een onderzoeksbureau onderzocht. Het college heeft het rapport (pdf, 4,6 MB) betrokken bij de besluitvorming.
 • apart fietspad (stad uit) verdwijnt
 • bijna overal maken we de stoepen minimaal 2,5 meter breed
 • meer ruimte voor lopen, fietsparkeren, groen, verblijf en voor laden/lossen
  • we halen een aantal parkeerplaatsen weg, we verplaatsen deze naar de Wijde Begijnestraat
  • we voeren een winkeltijdenregiem in voor parkeren
 • betere aansluiting met de Neude, voetgangers kunnen makkelijker oversteken

Andere maatregelen

 • eenrichtingverkeer in de Wijde Begijnestraat
  • hierdoor komt er minder (doorgaand) verkeer in de Voorstraat (tot aan de Wijde Begijnestraat) en Wittevrouwenstraat
  • er kan meer verkeer komen op de Lange Jansstraat, Nobelstraat, Wittevrouwensingel, Kleine Singel, Blauwkapelseweg en de Weerdsingel OZ
  • er komt iets minder verkeer op de Koekoekstraat
  • alle straten/woningen in de buurt blijven bereikbaar
 • buslijnen 7 en 55 gaan via de Nobelstraat rijden
  de kleinere (elektrische) servicebus 14/16 gaat wel weer in de Voorstraat-Wittevrouwenstraat rijden
 • betere en slimmere bevoorrading, zo is er minder vrachtverkeer
  • hierover gaan we praten met ondernemers, chauffeurs, vervoerders en leveranciers
 • 1 of 2 buurtfietsenstallingen in de directe omgeving voor bewoners en werknemers
  • in juni is al een buurtstalling op het Jansveld geopend met 120 plekken voor buurtbewoners en werknemers

Reacties

U kon tot en met 28 januari 2018 reageren op het conceptplan over het opnieuw inrichten van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat. We hebben 82 reacties van (buurt)bewoners, ondernemers en organisaties ontvangen. Het college heeft de reacties meegenomen bij de besluitvorming.

Naar aanleiding van de reacties is het plan aangepast op de volgende punten

 • We onderzoeken of één of beide stoepen een officiële route voor mensen met een beperking kan worden.
 • De Noordelijke fietssingel (Maliesingel, Wittevrouwensingel en Weerdsingel) wordt nu al doorgetrokken tot aan de Noorderbrug.
 • We blijven kijken hoeveel mensen lang parkeren op de route. Dit doen we omdat ondernemers zich zorgen maken over het aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren. Zo nodig nemen hier verdere maatregelen voor.
 • We blijven de hoeveelheid verkeer in de Predikherenstraat in het oog houden. We gaan met de buurt bespreken hoe we eventuele overlast kunnen tegengaan.
 • De oversteek van de busbaan op het Janskerkhof betrekken we bij het onderzoek naar verkeersveiligheid in de Nobelstraat.
 • Er komt een proef voor particuliere vergunninghouders die door de lapjesmarkt niet kunnen parkeren. Zij kunnen tijdens de (opbouw van de) lapjesmarkt parkeren in de Grifthoekgarage of in parkeerrayon Vogelenbuurt.

Samen een plan maken

In een aantal bijeenkomsten heeft de gemeente met bewoners, ondernemers, verkeersdeelnemers en hun belangenbehartigers een (concept)plan voor de herinrichting gemaakt. Met elkaar zochten we naar een visie en ontwerp waarin zo veel mogelijk belangen en wensen terug te vinden zijn.

De wensen en ideeën van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn eerder al in een ambitiedocument (pdf, 10,2 MB) gezet. Dit was de basis voor het nieuwe profiel van de straten. Dit profiel hebben we samen uitgewerkt tijdens ontwerpsessies. Dit leidde tot een ontwerp, dat is vastgelegd in een (concept) Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp (IPvE/FO). Het college heeft hier nu een besluit over genomen.

Proef parkeren in parkeergarage

plattegrond met parkeergarages:De Grifthoek, Wittevrouwensingel 96, 3514 AL Utrecht Wolvenplein, Wolvenplein, 3512 CJ Utrecht Kruisstraat, Kruisstraat 2, 3581 GK Utrecht Boekhoven, Van Asch van Wijckskade, 3512VH Jan Meijenstraat, Oranjestraat, Utrecht Ko
Parkeergarages in de buurt van Janskerkhof

Hebt u een 'parkeervergunning bewoners' in rayon Janskerkhof e.o.? Of als ondernemer een parkeervergunning in de Voorstraat of Wittevrouwenstraat? Dan kunt u zonder extra kosten 3 maanden lang uw auto in een parkeergarage in de buurt parkeren.

 • Uw parkeervergunning op straat veranderen we voor 3 maanden in een abonnement voor een parkeergarage.
 • Na 3 maanden kiest u: ‘terug naar de parkeervergunning op straat’ of ‘abonnement in een parkeergarage’.

Op de plattegrond vindt u de parkeergarages in de buurt. Er is nu plek in de garages Jan Meijenstraat, Wolvenplein en Grifthoek.

Interesse in deze proef?

Stuur dan een e-mail naar voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl.

Waarom deze proef?

Voor elke parkeervergunning die definitief wordt ingeruild voor een abonnement in een parkeergarage verdwijnt een parkeerplek op straat. Zo ontstaat meer ruimte voor bijvoorbeeld groen of voor het parkeren van fietsen.

Achtergrond

In ons verkeersplan Slimme routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen staat dat fietsers en voetgangers in en rond de binnenstad de belangrijkste gebruikers van de binnenstad zijn. En dat er alleen auto- en vrachtverkeer rijdt met een eindbestemming in dit gebied. We gaan kijken hoe we deze maatregelen kunnen gebruiken bij de herinrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat.

Bijeenkomst 3 september 2018

Uitkomsten inloopavond 18 december 2017

Uitkomsten 3e bijeenkomst 2 oktober

Uitwerking Markt (informatiekramen):

Uitkomsten Ontwerpsessie Voorstraat 30 juni

Uitkomsten Ontwerpsessie Voorstraat 28 juni

Uitkomsten Ontwerpsessie Wittevrouwenstraat 19 juni

Uitkomsten 2e bijeenkomst 13 maart

Uitkomsten startbijeenkomst 23 januari

Over het project

Hulp en contact Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat