Verkeersprojecten Voorstraat en Wittevrouwenstraat: herinrichting

De voorstraat in kerstsfeer met fietsers

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat verbinden de binnenstad met de Biltstraat. Daarmee is het een belangrijke verbinding met Utrecht Oost. Elke dag rijden er duizenden fietsers, maar ook veel auto’s, bussen en vrachtwagens. De straten zijn vooral ingericht op doorstroming van het verkeer, en nauwelijks op een prettig verblijf. Voetgangers hebben op veel plaatsen te weinig ruimte. Het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte moeten beter op elkaar worden afgestemd.

Wat is het doel?

 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Verbetering van de leefbaarheid
 • Aantrekkelijker winkelgebied

Reacties en advies

Tot en met 28 januari 2018 kon u reageren op het conceptplan over het opnieuw inrichten Voorstraat-Wittevrouwenstraat. Er hebben 82 (buurt)bewoners, ondernemers en organisaties gereageerd. We zijn blij met deze grote betrokkenheid. Het college neemt de reacties mee bij de besluitvorming.

Wij vinden het belangrijk om een goede afweging te maken over de materiaalkeuze van het wegdek. Daarom hebben we advies gevraagd aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau onderzoekt de verwachte effecten van de materiaalkeuze (klinkers of (rood) asfalt) op:

 • het gedrag van fietsers en automobilisten (waaronder de snelheid)
 • het functioneren van de binnenstadstraten

Ook dit advies wordt bij de besluitvorming meegenomen.

Het conceptplan

Bekijk het concept Integraal Programma van Eisen/Functioneel ontwerp (pdf, 5,2 MB)
Bekijk de plankaart (pdf, 5,9 MB)
Bekijk de raadsbrief (december 2017)

Hoe ziet de inrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat er straks uit?

In het concept-plan staan de volgende maatregelen:

 • Smallere rijbaan.
 • Apart fietspad (stad uit) verdwijnt.
 • Stoepen minimaal 2,5 meter breed op de meeste plekken.
 • Inrichting als fietsstraat. Fietsers en auto's delen de rijbaan. Auto's zijn 'te gast'. Het verkeer heeft voorrang op de zijstraten.
 • Rood asfalt op rijbaan. Veel bewoners en ondernemers geven aan een voorkeur voor klinkers te hebben. Het college kiest voor rood asfalt omdat dit prettiger fietst en hoofdfietsroutes zo herkenbaar zijn.
 • Meer ruimte voor lopen, fietsparkeren, groen, verblijf en voor laden/lossen. Dit kan door een aantal parkeerplaatsen weg te halen. Er komt een invoering van een winkeltijdenregime voor parkeren.

Andere maatregelen

  • Eenrichtingverkeer in de Wijde Begijnestraat. Hierdoor komt er minder (doorgaand) verkeer in de Voorstraat (tot aan de Wijde Begijnestraat) en Wittevrouwenstraat. Er kan wel meer verkeer komen op de Lange Jansstraat, Nobelstraat, Wittevrouwensingel, Kleine Singel, Blauwkapelseweg, Plompetorengracht en op de Wittevrouwensingel, Weerdsingel OZ. Er komt iets minder verkeer op de Koekoekstraat. Alle straten/woningen in de buurt blijven bereikbaar.
  • Buslijnen 7 en 55 gaan via de Nobelstraat rijden. De kleinere (elektrische) servicebus 14/16 blijft wel in de Voorstraat-Wittevrouwenstraat rijden.
  • Betere en slimmere bevoorrading. Zo is er minder vrachtverkeer. Hierover gaan we in gesprek met ondernemers, chauffeurs, vervoerders en leveranciers.
  • 1 of 2 buurtfietsenstallingen in de directe omgeving voor bewoners en werknemers.

  Planning

  Zomer 2018Het nieuwe college neemt besluit over definitief ontwerp
  1e helft 2019Start uitvoering

  Samen een plan maken

  In een aantal bijeenkomsten heeft de gemeente met bewoners, ondernemers, verkeersdeelnemers en hun belangenbehartigers een (concept)plan voor de herinrichting gemaakt. Met elkaar zochten we naar een visie en ontwerp waarin zo veel mogelijk belangen en wensen terug te vinden zijn.

  De wensen en ideeën van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn eerder al in een ambitiedocument (pdf, 10,2 MB) gezet. Dit is de basis voor het nieuwe profiel van de straten. Dit profiel hebben we samen uitgewerkt tijdens ontwerpsessies. Dit leidde tot een ontwerp, dat is vastgelegd in een (concept) Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp (IPvE/FO). Het college gaat hier nog een besluit over nemen.

  Proef parkeren in parkeergarage

  plattegrond met parkeergarages:De Grifthoek, Wittevrouwensingel 96, 3514 AL Utrecht Wolvenplein, Wolvenplein, 3512 CJ Utrecht Kruisstraat, Kruisstraat 2, 3581 GK Utrecht Boekhoven, Van Asch van Wijckskade, 3512VH Jan Meijenstraat, Oranjestraat, Utrecht Ko
  Parkeergarages in de buurt van Janskerkhof

  Hebt u een 'parkeervergunning bewoners' in rayon Janskerkhof e.o.? Of als ondernemer een parkeervergunning in de Voorstraat of Wittevrouwenstraat? Dan kunt u zonder extra kosten 3 maanden lang uw auto in een parkeergarage in de buurt parkeren.

  • Uw parkeervergunning op straat veranderen we voor 3 maanden in een abonnement voor een parkeergarage.
  • Na 3 maanden kiest u: ‘terug naar de parkeervergunning op straat’ of ‘abonnement in een parkeergarage’.

  Op de plattegrond vindt u de parkeergarages in de buurt. Er is nu plek in de garages Jan Meijenstraat, Wolvenplein en Grifthoek.

  Interesse in deze proef?

  Stuur dan een e-mail naar voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl.

  Waarom deze proef?

  Voor elke parkeervergunning die definitief wordt ingeruild voor een abonnement in een parkeergarage verdwijnt een parkeerplek op straat. Zo ontstaat meer ruimte voor bijvoorbeeld groen of voor het parkeren van fietsen.

  Achtergrond

  In ons verkeersplan Slimme routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen staat dat fietsers en voetgangers in en rond de binnenstad de belangrijkste gebruikers van de binnenstad zijn. En dat er alleen auto- en vrachtverkeer rijdt met een eindbestemming in dit gebied. We gaan kijken hoe we deze maatregelen kunnen gebruiken bij de herinrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat.

  Uitkomsten inloopavond 18 december

  Uitkomsten Ontwerpsessie Voorstraat 30 juni

  Uitkomsten Ontwerpsessie Voorstraat 28 juni

  Uitkomsten Ontwerpsessie Wittevrouwenstraat 19 juni

  Uitkomsten 2e bijeenkomst 13 maart

  Uitkomsten startbijeenkomst 23 januari

  Over het project

  Hulp en contact Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat