Verkeersprojecten Werkzaamheden rondom viaduct Cartesiusweg

De werkzaamheden van ProRail in de buurt van de Cremerstraat zijn bijna klaar. De onderdoorgang van het spoorviaduct is nu breder. Omdat er nog verschillende werkzaamheden plaatsvinden, kan het nieuwe deel van deze onderdoorgang nog niet gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Planning werkzaamheden rondom viaduct Cartesiusweg
Wanneerwatgebruik onderdoorgang
1e kwartaal 2019Prorail: verleggen kabels en leidingen onder fiets/voetpad (duur: 1 maand)Onderzocht wordt of het mogelijk is om de nieuwe onderdoorgang tijdelijk te gebruiken als omleiding voor fietsers en voetgangers. Naar verwachting is hier eind november meer duidelijkheid over.
HiernaGemeente: plaatsen hekwerk tussen rijbaan en fietspad voor de veiligheid  
Tussen januari en november 2019Eneco: vernieuwen warmteleiding aan de kant van Thomas à Kempisplantsoen en CremerstraatVanaf april 2019: onderdoorgang kan niet gebruikt worden voor langzaam verkeer in verband met de werkzaamheden door Eneco aan de zijde van het Thomas á Kempisplantsoen.
 

Zodra de werkzaamheden van Eneco klaar zijn en de werkruimte niet meer nodig is, kan de nieuwe onderdoorgang worden gebruikt voor fietsers en voetgangers.

Toekomstige situatie Cartesiusweg

Over een paar jaar is de Cartesiusweg onderdeel van de ‘Westelijke Stadsboulevard’. Het gebruik van de extra ruimte onder het viaduct voor fietsers/voetgangers wordt meegenomen in het voorlopig ontwerp van de Westelijke Stadsboulevard. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de veiligheid voor fietsers in relatie tot rechtsafslaand autoverkeer richting de ‘Gele Brug’ direct na het viaduct. De uitvoering van de Westelijke Stadsboulevard start in 2020.

Uw mening