Westelijke Stadsboulevard Effecten voor lucht, geluid en gezondheid

Voor het ontwerp hebben we gekeken naar het effect voor luchtkwaliteit, geluid en gezondheid in 2030.

Lees meer in de Quickscan milieueffecten Westelijke Stadsboulevard (pdf, 1 MB)Lees meer in de Quickscan lucht en geluid Majellaknoop (pdf, 2 MB)

Geluid

De geluidsbelasting op de nieuwe Westelijke Stadsboulevard is in 2030 lager dan in de situatie zonder herinrichting. Op de Marnixlaan-Sint-Josephlaan-Cartesiusweg neemt de geluidsbelasting af ten opzichte van de huidige situatie.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit blijft overal ruim onder de juridische grenswaarden. De herinrichting tot Westelijke Stadsboulevard leidt overal tot verbetering van de luchtkwaliteit. Behalve bij de Omloop. Daar nemen we extra maatregelen als dat nodig is.

Gezondheid

De herinrichting draagt bij aan de volksgezondheid. De brede middenberm, het kleinere aantal rijstroken en de lagere snelheid maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger en makkelijker om over te steken. Daarmee stimuleren we bewegen en sporten.
Door het toevoegen van groen voelt de openbare ruimte fijner, ontstaat er meer ruimte voor waterberging en is er minder hittestress.


Hulp en contact Westelijke Stadsboulevard