Westelijke Stadsboulevard Hoe ziet het ontwerp eruit?

De Westelijke Stadsboulevard is straks een veilige weg waar je makkelijk en snel kunt oversteken. Het is een weg met:

  • 1 rijstrook voor auto’s per rijrichting (als mogelijk)
  • groene middenberm met een (dubbele) bomenrij
  • parkeren langs de rijbaan
  • vrijliggende fietspaden, in 2 richtingen waar mogelijk
  • aan beide zijden een voetpad
  • geen parallelwegen (bij voorkeur)

Hulp en contact Westelijke Stadsboulevard