Westelijke Stadsboulevard Varianten Majellaknoop

De Majellaknoop is onderdeel van de Westelijke Stadsboulevard. Bij de Majellaknoop horen de Spinozaweg, Thomas à Kempisweg, Thomas à Kempisplantsoen en Vleutenseweg-west.

Bewoners van de Thomas à Kempisweg hebben zelf een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Majellaknoop. Er zijn in het ontwerp daarom 2 varianten. Variant 1 is van de bewoners en variant 2 is van de gemeente. Op 21 december 2017 koos de gemeenteraad voor variant 1.

Beoordeling varianten

Beide varianten hebben voor- en nadelen en gevolgen voor de omliggende woonbuurten. Dit staat uitgelegd in de Notitie keuze Majellaknoop (pdf, 405 kB). We hebben daarbij ook gekeken naar luchtkwaliteit, geluidsoverlast en gevolgen voor de gezondheid.

In variant 1:

  • rijdt het verkeer rond het Thomas à Kempisplantsoen
  • rijden geen auto’s meer op Thomas à Kempisweg, er liggen wel fiets- en voetpaden
  • staat de invulling voor de overblijvende ruimte nog open

In variant 2:

  • blijft het verkeer verdeeld over de Thomas à Kempisweg, Thomas à Kempisplantsoen en Vleutenseweg west.
  • krijgt de Thomas à Kempisweg de inrichting van een stadsboulevard met deels 2 rijstroken per rijrichting

Hulp en contact Westelijke Stadsboulevard

Uw mening