Westelijke Stadsboulevard Wat betekent het ontwerp voor verkeer?

Zonder maatregelen stijgt de hoeveelheid verkeer op de Westelijke Stadsboulevard. Volgens berekeningen met 25% in 2025. De weg blijft aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Dit autoverkeer heeft geen bestemming in de wijken West of Noord-West. Het zijn auto’s die bij het 24 Oktoberplein of bij de gele brug de route opkomen en doorrijden tot over de Marnixbrug. Niets doen is dus geen optie.

Wat is wel een optie?

Gevolgen voor verkeer en berekeningen

Door de nieuwe inrichting wordt de Westelijke Stadsboulevard veiliger en makkelijker over te steken voor fietsers en voetgangers. De bus kan beter doorrijden.
Alle gevolgen voor verkeer en de berekeningen die daarbij horen staan in het verkeerskundig rapport (Let op: zware pdf, 22,9 MB, Goudappel Coffeng). Of bekijk de korte verkeersfilmpjes van de huidige en de toekomstige situatie.

Onderzoek autoroutes Nieuw Engeland

De door de gemeenteraad gekozen variant 1 (ingebracht door bewonersgroep FRIS alternatief) zorgt voor veranderingen in autoroutes in de aangrenzende buurt Nieuw Engeland. Er zijn vele verschillende mogelijkheden onderzocht. In de rapportage verkeersontsluiting Nieuw Engeland (pdf, 1,1 MB, Goudappel Coffen) kunt u daar meer over lezen. Het resultaat is dat er alleen nog een keuze is in rijrichting in een aantal straten. Deze keuze wordt gemaakt in het uitgewerkte ontwerp. In het najaar kunt u daar nog op reageren.

Reistijden nu en straks

We hebben een aantal voorbeeldreizen (pdf, 5,4 MB) gemaakt om reistijden nu en straks te laten zien. Voor de auto, de fiets en voor de bus. Ook is te zien dat in een aantal gevallen de situatie verslechtert als we niks doen.

Niet méér verkeer toelaten dan de wegen aankunnen

Slimme verkeerlichten zijn verkeerslichten die ‘met elkaar praten’. Daardoor rijdt er niet meer autoverkeer op de stadsboulevard dan de wegen kunnen verwerken. Wachtrijen ontstaan op plekken waar geen mensen wonen, werken en winkelen. Camera’s registreren de hele tijd hoeveel verkeer er rijdt. Ze kijken ook of het nodig is om de slimme verkeerslichten automatisch anders in te stellen.

Hulp en contact Westelijke Stadsboulevard