Westelijke Stadsboulevard: wat komt er?

De wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug richten we in als stadsboulevard. We veranderen de drukke verkeersweg in een veilige weg met groen en bomen. Een weg voor lokaal verkeer, waar u straks makkelijk en snel kunt oversteken.

Wat komt er?

 • Minder rijbanen (zo veel mogelijk 2 in plaats van 4 rijbanen voor auto’s)
 • Brede middenbermen
 • Meer groen, meer bomen
 • Vrij liggende fietspaden (waar dat kan in 2 richtingen)
 • Voetpaden aan beide kanten van de weg
 • Slimme verkeerslichten, voor meer veiligheid en een betere doorstroming van fiets, auto en openbaar vervoer

We moedigen aan:

 • fiets en openbaar vervoer
 • thuiswerken
 • slim goederenvervoer (o.a. goederenhubs)
 • andere tijdstippen om te reizen
 • andere rijroutes

Lees meer over nieuwe en slimme manieren van reizen en draag bij aan een bereikbare en duurzame regio Utrecht op goedopweg.nl

Definitief ontwerp

Wij hebben een definitieve ontwerp van de Marnixlaan, Josephlaan en Cartesiusweg uitgewerkt. Het definitieve ontwerp is op een paar punten aangepast sinds het voorlopige ontwerp. De aanpassingen lichten we hieronder toe. Om het overzichtelijk te houden delen we hieronder met u alleen de wijzigingen. Hiermee is het ontwerp van deelgebied 1 tot en met 3 (Marnixlaan – Sint Josephlaan – Cartesiusweg) afgerond.

Wat zijn de aanpassingen?

Samen met de bewoners ontwikkelden we begin 2021 een voorkeursscenario, waarbij we 66 parkeerplaatsen aan de ventweg behouden. De overige 9 parkeerplaatsen komen langs de rijbaan, zo dicht mogelijk bij de kruising met de Nijverheidsweg. Op verzoek van de bewoners is de voetgangersoversteek tussen de Cartesiusdriehoek en de ventweg iets in zuidelijke richting opgeschoven. Hiermee zijn er meer parkeerplekken bijgekomen dan in het voorlopig ontwerp eerst stond. Op 1 juli 2021 informeerden we de gemeenteraad hierover.

De aansluiting van de Vlampijpstraat op de Cartsiusweg is aangepast. Het gaat hier om de aansluiting die gebruikt wordt door het langzame verkeer, zoals voetgangers, fietsers en de nood- en huldiensten (brandweer). Deze sluit nu haaks aan op de rijbaan van de Westelijke Stadsboulevard. Hierdoor is het mogelijk om de doorsteek in de middenberm in de buurt van de aansluiting met de Cartesiusdriehoek smal te houden. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid.

De Cartesiusweg tussen Nijverheidsweg en Vlampijpstraat richten we opnieuw in. Hierbij houden we rekening met de klimaatverandering. Dit doen we door in de middenberm van de Cartesiusweg een wadi aan te leggen. Een wadi is een groenstrook waar regenwater opgenomen wordt zodat het hemelwater niet via het gemengde rioolstelsel wordt afgevoerd. Om voldoende bergingsplek te maken leggen we een verlaagde middenberm aan. De oostelijke rijbaan leggen we opnieuw aan zodat die ook afwatert op de middenberm. De ventweg watert niet af op de wadi maar blijft aangesloten op het riool.

Het voorrangsplein bij de Royaards van den Hamkade-Van Egmondkade schuiven we iets op richting de Marnixbrug. Hierdoor kunnen we slingers in de weg maken waardoor het autoverkeer al voor het plein snelheid vermindert en dus afremt. We maken het plein ook iets langer zodat autoverkeer op het plein niet in 1 keer de Royaards van den Hamkade in kan rijden. Daarom komt de voetgangers- en fietsoversteek aan de zuidwestkant, buiten de slinger in de weg te liggen. De bushalte verplaatsen we direct na het voorrangsplein. Automobilisten kunnen deze dan niet gebruiken om rechtdoor het voorrangsplein af te rijden. Zij verlaten het voorrangsplein via de slinger in de weg. Dit zou de snelheid van het autoverkeer moeten verlagen waardoor het oversteken veiliger wordt.

Door het verplaatsen van de voorrangspleinen komen er minder parkeerplaatsen aan de Marnixlaan. We leggen extra parkeerplaatsen aan in de buurt van de voorrangspleinen in de Laan van Chartroise en de Royaards van den Hamkade. Hierdoor blijft het aantal parkeerplaatsen in het deelgebied Marnixlaan gelijk.

Op de Amsterdamsestraatweg voeren we in de buurt van de Geraniumstraat en de Anemoonstraat kleine aanpassingen door. Dit is nodig omdat de rijrichting van deze 2 straten verandert. Deze aanpassingen gebeuren gelijktijdig met het opnieuw inrichten van de Josephlaan en vooruitlopend op het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg. Het verkeer kan op deze manier veilig de Geraniumstraat uitrijden en de Anemoonstraat inrijden.

Vervolg

Wij gaan de komende tijd het voorlopige ontwerp van deelgebied 4 (Majellaknoop) en deelgebied 5 (Oog in Al) uitwerken in een definitieve ontwerp.

Waarom?

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoermiddelen. In Utrecht bewegen we ons steeds meer lopend en fietsend of met ov en deelvervoer naar en door de stad. Dit zijn gezonde, schone en veilige vervoermiddelen die minder ruimte innemen. Wegen met veel asfalt veranderen we in straten met meer ruimte en groen. Hierdoor is het ook fijn wandelen of fietsen en is oversteken makkelijker. We leiden doorgaand verkeer zoveel mogelijk om de stad heen.

Naast anders reizen gaan inwoners, bezoekers en werknemers ook minder reizen. We werken vaker thuis en reizen meer buiten de spits. Alle voorzieningen, zoals winkels, sport, onderwijs, cultuur en groen, zijn straks binnen 10 minuten bereikbaar. Minder ver reizen betekent dat u makkelijker lopend of fietsend naar uw bestemming kunt. Zo maken we samen uw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen.

Wat is er al gebeurd?

Om welke wegen gaat het?

De wegen die we als stadsboulevard (samen de westelijke stadsboulevard) willen inrichten zijn:

 • Pijperlaan
 • Joseph Haydnlaan
 • Lessinglaan
 • Spinozaweg
 • Vleutenseweg (westzijde)
 • Thomas à Kempisplantsoen
 • Cartesiusweg
 • Sint-Josephlaan
 • Marnixlaan (tot aan de Marnixbrug)

Hulp en contact Westelijke Stadsboulevard