Verkeersprojecten Wilhelminalaan: opnieuw ingericht

Fase project
In evaluatie

Planning
Afgerond

We hebben de Wilhelminalaan verkeersveiliger gemaakt. De weg is opnieuw ingericht, omdat het autoverkeer er te hard reed. Hierdoor was de weg niet veilig genoeg voor fietsers en voetgangers. Voor voetgangers was er geen voetpad.

Wat is er gekomen en waarom?

  • de Wilhelminalaan heeft nut aan beide zijden een voetpad
  • er zijn bomen geplant
  • de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 km per uur
  • het vrijliggende fietspad is gebleven.
  • een fiets- en voetgangersoversteek op rood vlak met verlengd plateau
Welke werkzaamheden zijn gedaan?
WanneerWat
Eind 2018Start voorbereiding (verleggen van kabels en leidingen)
Begin 2019Werkzaamheden door Vitens en Stedin

Zomer 2019

Reageren op nieuws ontwerp fietsoversteek en keuze daarvoor

Eind juli tot eind november 2019Werkzaamheden herinrichting (met uitzondering van 3 tot 26 aug)
Oktober 2019Werkzaamheden aan fietsoversteek naast spoorviaduct
21 november 2019Aanbrengen definitieve asfaltlaag op de wegvakken
22 november 2019Aanbrengen rode deklaag op het fietspad
Begin decemberBomen planten tussen fietspad en rijbaan

Wat is verder al gebeurd?

Bijeenkomsten in 2018

Aanpassing ontwerp oversteek voor fietsers en voetgangers

Tijdens de laatste bijeenkomst in oktober 2018 was gevraagd om een andere oplossing voor de oversteek van fietsers en voetgangers naast het spoorviaduct. Hiervoor was een nieuw ontwerp gemaakt. Fietsers vanuit de richting Vleuten rijden in dit ontwerp op de rijbaan (in plaats van op een fietsstrook). Maar dan op een volledig rood vlak en een verlengd plateau. Fietsers kunnen dan voorsorteren. Het rode asfalt wijst automobilisten op fietsers op de rijbaan en zorgt dat automobilisten hun snelheid aanpassen. Deze oplossing past bij een weg waar je 30 km per uur mag rijden.

Reageren kon tot en met 26 juli. Wij hebben 6 reacties ontvangen van bewoners. 5 van de reacties gaf voorkeur voor het ontwerp uit 2019, 1 reactie was zonder mening. Op basis van deze reacties hebben wij besloten het nieuwe ontwerp uit 2019 uit te voeren. Het nieuwe ontwerp heeft ook de voorkeur van de gemeente. Daarom is dit ontwerp voor de oversteek in oktober uitgevoerd.

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 3 MB).

Bekijk het ontwerp uit 2018 (pdf, 217 kB).

Bekijk het ontwerp uit 2019 (pdf, 301 kB).

Op 21 februari 2018 organiseerden we een informatiebijeenkomst. Wij gaven een toelichting op de ontwerpkeuze (inclusief alle voor- en nadelen van beide varianten) en gaven antwoorden op vragen van bewoners.

Lees het verslag van de 5e bewonersbijeenkomst van 8 oktober 2018  (pdf, 322 kB)

Lees het verslag van de informatiebijeenkomst (pdf, 71 kB)Bekijk de presentatie over de ontwerpkeuze (pdf, 2,88 MB)
Bekijk het ontwerp (2017, 1,8 MB)

Bijeenkomsten in 2016

In 2016 hebben we 3 bijeenkomsten georganiseerd. In de eerste bijeenkomst hebben we het beeld van de situatie gepresenteerd. De bewoners werd gevraagd hun ervaringen te delen. Zo is gestart met een gezamenlijk vertrekpunt.
In de tweede bijeenkomst hebben we een eerste ontwerp gepresenteerd. De bewoners hebben veel reacties gegeven en hebben ideeën aangedragen voor varianten.
Tijdens de derde bijeenkomst hebben we 2 ontwerpen gepresenteerd:

Met behulp van reacties van bewoners hebben we aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. Bekijk het verbeterde ontwerp (pdf, 1,8 MB).

Hulp en contact Verkeersveiligheid

Telefoon

14 030

E-mail

pmbureau@utrecht.nl

Uw mening