Verkeersprojecten Wilhelminalaan: opnieuw inrichten

Fase project
In uitvoering

Planning
December 2019 gereed

De gemeente wil de Wilhelminalaan verkeersveiliger maken, hiervoor moeten we deze opnieuw inrichten. Het grootste probleem nu is dat het autoverkeer er te hard rijdt. De weg is niet veilig genoeg voor fietsers en voetgangers, voor voetgangers is er geen voetpad.

Wat komt er en waarom?

  • Wilhelminalaan krijgt aan beide zijden een voetpad
  • er worden bomen geplant
  • de maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur
  • het vrijliggende fietspad blijft.

Deze aanpassingen veranderen het karakter van de weg en zal de veiligheid voor alle weggebruikers vergroten. Het college heeft het ontwerp van deze herinrichting op 3 juli 2018 vastgesteld.
Het ontwerp (met behoud van het huidige fietspad in 2-richtingen) verbetert de verkeersveiligheid, heeft een rij bomen verdeeld over de gehele Wilhelminalaan en heeft een mooie overgang naar de dorpskern.

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 3 MB)

Nieuw ontwerp oversteek

Tijdens de laatste bijeenkomst in oktober 2018 is gevraagd om een andere oplossing voor  de oversteek van fietsers en voetgangers naast het spoorviaduct. Hiervoor is een nieuw ontwerp gemaakt. Fietsers vanuit de richting Vleuten rijden in dit ontwerp op de rijbaan (in plaats van op een fietsstrook). Maar dan op een volledig rood vlak en een verlengd plateau. Fietsers kunnen dan voorsorteren. Het rode asfalt wijst automobilisten op fietsers op de rijbaan en zorgt dat automobilisten hun snelheid aanpassen. Deze oplossing past bij een weg waar je 30 km per uur mag rijden.

Wij denken dat dit ontwerp tegemoet komt aan wensen van bewoners.

Reageren kon tot en met 26 juli. Wij hebben zes reacties ontvangen van bewoners. Vijf van de reacties gaf voorkeur voor het ontwerp uit 2019, één reactie was zonder mening. Op basis van deze reacties hebben wij besloten het nieuwe ontwerp uit 2019 uit te voeren. Het nieuwe ontwerp heeft ook de voorkeur van de gemeente. Daarom gaan we dit ontwerp voor de oversteek in oktober uitvoeren.

Bekijk het ontwerp uit 2018 (pdf, 217 kB)

Bekijk het ontwerp uit 2019 (pdf, 301 kB)

Planning
WanneerWat
Eind 2018Start voorbereiding (verleggen van kabels en leidingen)
Begin 2019Werkzaamheden door Vitens en Stedin
Eind juli tot eind november 2019Werkzaamheden herinrichting (met uitzondering van 3 tot 26 aug)
Oktober 2019Werkzaamheden aan fietsoversteek naast spoorviaduct
21 november 2019Aanbrengen definitieve asfaltlaag op de wegvakken
22 november 2019Aanbrengen rode deklaag op het fietspad
Begin decemberBomen planten tussen fietspad en rijbaan

Wat betekent dit voor het verkeer?

We sluiten de Wilhelminalaan niet af. We voeren het werk in fases uit. Per fase is er een om-en-om-regeling voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Verkeer uit beide richtingen kan zo om de beurt rijden op de weg die open is. Een tijdelijke verkeersregelinstallaties regelt het verkeer. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden over de Wilhelminalaan blijven fietsen. Samen met de auto’s rijden zij over de rijbaan langs de werkvakken. Er is ook nog een andere fietsroute naast de Stroomrugbaan en Hanekampstraat. Deze route staat op borden.

Omleiding voor motorverkeer op 21 november

Op 21 november asfalteren we de rijbaan van de Wilhelminalaan. Auto’s leiden we dan om via de Stroomrugbaan/Huis te Vleutenbaan en Parkzichtlaan. Fietsverkeer kan over de Wilhelminalaan blijven fietsen of voor de andere fietsroute kiezen. Woningen langs en aan de Wilhelminalaan blijven bereikbaar via het fietspad. We geven de omleiding aan met borden en leiden bestemmingsverkeer om met hulp van verkeersregelaars.

Wat is er al gebeurd?

Op 21 februari 2018 organiseerden we een informatiebijeenkomst. Wij gaven een toelichting op de ontwerpkeuze (inclusief alle voor- en nadelen van beide varianten) en gaven antwoorden op vragen van bewoners.

Lees het verslag van de 5e bewonersbijeenkomst van 8 oktober 2018  (pdf, 322 kB)

Lees het verslag van de informatiebijeenkomst (pdf, 71 kB)Bekijk de presentatie over de ontwerpkeuze (pdf, 2,88 MB)
Bekijk het ontwerp (2017, 1,8 MB)

Bijeenkomsten in 2016

In 2016 hebben we 3 bijeenkomsten georganiseerd. In de eerste bijeenkomst hebben we het beeld van de situatie gepresenteerd. De bewoners werd gevraagd hun ervaringen te delen. Zo is gestart met een gezamenlijk vertrekpunt.
In de tweede bijeenkomst hebben we een eerste ontwerp gepresenteerd. De bewoners hebben veel reacties gegeven en hebben ideeën aangedragen voor varianten.
Tijdens de derde bijeenkomst hebben we 2 ontwerpen gepresenteerd:

Met behulp van reacties van bewoners hebben we aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. Bekijk het verbeterde ontwerp (pdf, 1,8 MB).

Hulp en contact Verkeersveiligheid

Telefoon

14 030

E-mail

pmbureau@utrecht.nl

Uw mening