Verkeersprojecten Wilhelminalaan: opnieuw inrichten

De gemeente wil de Wilhelminalaan verkeersveiliger maken, hiervoor moeten we deze opnieuw inrichten. Het grootste probleem nu is dat het autoverkeer er te hard rijdt. De weg is niet veilig genoeg voor fietsers en voetgangers, voor voetgangers is er geen voetpad.

Fase project
In voorbereiding

Planning
Medio 2019 start uitvoering

Wat komt er en waarom?

  • Wilhelminalaan krijgt aan beide zijden een voetpad
  • er worden bomen geplant
  • de maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur
  • het vrijliggende fietspad blijft.

Deze aanpassingen veranderen het karakter van de weg en zal de veiligheid voor alle weggebruikers vergroten. Het college heeft het ontwerp van deze herinrichting op 3 juli 2018 vastgesteld.
Het ontwerp (met behoud van het huidige fietspad in 2-richtingen) verbetert de verkeersveiligheid, heeft een rij bomen verdeeld over de gehele Wilhelminalaan en heeft een mooie overgang naar de dorpskern.

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 1,8 MB)

Planning
WanneerWat
Eind 2018Start voorbereiding (verleggen van kabels en leidingen)
Begin 2019Werkzaamheden door Vitens en Stedin
Medio 2019Start uitvoering en nieuwe inrichting

De plannen voor de nieuwe inrichting zijn klaar maar het werk moet wachten op de vervanging van de waterleiding. Het nutsbedrijf heeft daar meer tijd voor nodig. Daarom gaan we straks eerst het werk op de Hindersteinlaan uitvoeren. Als dat klaar is, beginnen we aan de Wilhelminalaan.

Wat is er al gebeurd?

Op 21 februari 2018 organiseerden we een informatiebijeenkomst. Wij gaven een toelichting op de ontwerpkeuze (inclusief alle voor- en nadelen van beide varianten) en gaven antwoorden op vragen van bewoners.

Lees het verslag van de 5e bewonersbijeenkomst van 8 oktober 2018  (pdf, 322 kB)

Lees het verslag van de informatiebijeenkomst (pdf, 71 kB)Bekijk de presentatie over de ontwerpkeuze (pdf, 2,88 MB)
Bekijk het ontwerp (2017, 1,8 MB)

Bijeenkomsten in 2016

In 2016 hebben we 3 bijeenkomsten georganiseerd. In de eerste bijeenkomst hebben we het beeld van de situatie gepresenteerd. De bewoners werd gevraagd hun ervaringen te delen. Zo is gestart met een gezamenlijk vertrekpunt.
In de tweede bijeenkomst hebben we een eerste ontwerp gepresenteerd. De bewoners hebben veel reacties gegeven en hebben ideeën aangedragen voor varianten.
Tijdens de derde bijeenkomst hebben we 2 ontwerpen gepresenteerd:

Met behulp van reacties van bewoners hebben we aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. Bekijk het verbeterde ontwerp (pdf, 1,8 MB).

Hulp en contact Verkeersveiligheid

Telefoon

14 030

E-mail

pmbureau@utrecht.nl