Verkeersprojecten Wilhelminalaan: opnieuw inrichten

De gemeente wil de Wilhelminalaan verkeersveiliger maken, hiervoor moeten we deze opnieuw inrichten. Het grootste probleem nu is dat het autoverkeer er te hard rijdt. De weg is niet veilig genoeg voor fietsers en voetgangers, voor voetgangers is er geen voetpad.

Het ontwerp

  • Wilhelminalaan krijgt aan beide zijden een voetpad
  • er worden bomen geplant
  • de maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur
  • het vrijliggende fietspad blijft

Deze aanpassingen veranderen het karakter van de weg en zal de veiligheid voor alle weggebruikers vergroten. Het college heeft het ontwerp van deze herinrichting op 3 juli 2018 vastgesteld.
Het ontwerp (met behoud van het huidige fietspad in 2-richtingen) verbetert de verkeersveiligheid, heeft een rij bomen verdeeld over de gehele Wilhelminalaan en heeft een mooie overgang naar de dorpskern.

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 1,8 MB)

Vervolgproces

Na de zomer presenteren we het definitieve uitgewerkte ontwerp in detail. Voor deze bijeenkomst nodigen we u weer met een wijkbericht uit. Eind dit jaar starten de voorbereidingen en begin 2019 de uitvoering.

Informatiebijeenkomsten

Op 21 februari 2018 organiseerden we een informatiebijeenkomst. Wij gaven een toelichting op de ontwerpkeuze (inclusief alle voor- en nadelen van beide varianten) en gaven antwoorden op vragen van bewoners.

Lees het verslag van de informatiebijeenkomst (pdf, 71 kB)Bekijk de presentatie over de ontwerpkeuze (pdf, 2,88 MB)
Bekijk het ontwerp (2017, 1,8 MB)

Bijeenkomsten in 2016

In 2016 hebben we 3 bijeenkomsten georganiseerd. In de eerste bijeenkomst hebben we het beeld van de situatie gepresenteerd. De bewoners werd gevraagd hun ervaringen te delen. Zo is gestart met een gezamenlijk vertrekpunt.
In de tweede bijeenkomst hebben we een eerste ontwerp gepresenteerd. De bewoners hebben veel reacties gegeven en hebben ideeën aangedragen voor varianten.
Tijdens de derde bijeenkomst hebben we 2 ontwerpen gepresenteerd:

Met behulp van reacties van bewoners hebben we aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. Bekijk het verbeterde ontwerp (pdf, 1,8 MB).

Wat gebeurt er verder op de route?

We hebben eerder 2 maatregelen uitgevoerd om de situatie tussentijds alvast te verbeteren. In de Pastoor Ohllaan zijn verkeersdrempels aangelegd en voor fietsers en voetgangers in de Wilhelminalaan is de oversteek na de doorgang onder het spoor tijdelijk verbeterd.

Als projectgebied werd aanvankelijk uitgegaan van: Europaweg/kruising Huis te Vleutenbaan, de Wilhelminalaan, een aansluitend deel Stationsstraat, de Bottensteinweg en vervolgens het deel van de Pastoor Ohllaan tot en met de T-splitsing met de Hindersteinlaan. Gaandeweg bleek dat met het beschikbare budget niet alle gewenste maatregelen op het gehele tracé konden worden uitgevoerd. Daarom heeft het project enige tijd stil gelegen. Vervolgens is geld vrijgemaakt voor alleen de Wilhelminalaan.

Er wordt vanuit het verkeersveiligheidsprogramma nog onderzocht of er aanvullende maatregelen op structuurniveau noodzakelijk zijn voor het gedeelte Bottensteinweg en Pastoor Ohllaan.

Hulp en contact Verkeersveiligheid

Telefoon

14 030

E-mail

pmbureau@utrecht.nl