Verkeersprojecten Wilhelminalaan: opnieuw inrichten

De gemeente wil de Wilhelminalaan verkeersveiliger maken, hiervoor moeten we deze opnieuw inrichten. Het grootste probleem nu is dat het autoverkeer er te hard rijdt. De weg is niet veilig genoeg voor fietsers en voetgangers, voor voetgangers is er geen voetpad.

Laatste stand van zaken

Werkzaamheden

Van eind februari tot begin maart doen we onderzoeken in de Wilhelminalaan. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar het asfalt, de ligging van kabels en leidingen en de aanwezigheid van flora en fauna. Hiervoor worden grondboringen gedaan en proefsleuven gegraven in het fietspad, de berm en de rijweg. De onderzoeken zijn nodig voor de voorbereidingen en om het ontwerp verder uit te werken. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen de Wilhelminalaan gewoon gebruiken. Voor de veiligheid zetten we zo nodig verkeersregelaars in. Automobilisten moeten rekening houden met mogelijke vertraging.

Ontwerpkeuze

We hebben 2 verschillende ontwerpen met bewoners besproken. Inmiddels hebben we gekozen voor een van de 2 ontwerpen: die met behoud van het huidige fietspad in 2 richtingen. Beide ontwerpen verbeteren de verkeersveiligheid ongeveer even goed. Het ontwerp met behoud van het huidige fietspad in 2 richtingen is ‘groener’, een rij bomen over de gehele Wilhelminalaan is dan mogelijk. Een ander voordeel is dat de overgang naar de dorpskern (vanuit stedenbouwkundig oogpunt) mooier is.

Bekijk het gekozen ontwerp (pdf, 1,8 MB)

Laatste informatiebijeenkomst

Op 21 februari 2018 organiseerden we een informatiebijeenkomst. Wij gaven een toelichting op de ontwerpkeuze (inclusief alle voor- en nadelen van beide varianten) en gaven antwoorden op vragen van bewoners. Wilt u nog een reactie geven? Dat kan nog tot eind maart 2018.

Lees het verslag van de informatiebijeenkomst (pdf, 71 kB)

Bekijk de presentatie over de ontwerpkeuze (pdf, 2,88 MB)

Vervolgproces

Enkele weken na de informatiebijeenkomst adviseren we het college van burgemeester en wethouders het ontwerp vast te stellen. Zodra het college het ontwerp heeft vastgesteld, laten we dat via deze webpagina weten. Later dit jaar presenteren we het definitieve uitgewerkte ontwerp in detail. Voor deze bijeenkomst nodigen we de bewoners weer met een wijkbericht uit.

Dit ging eraan vooraf

In 2016 hebben we 3 bijeenkomsten georganiseerd. In de eerste bijeenkomst hebben we het beeld van de situatie gepresenteerd. De bewoners werd gevraagd hun ervaringen te delen. Zo is gestart met een gezamenlijk vertrekpunt. In de tweede bijeenkomst hebben we een eerste ontwerp gepresenteerd. De bewoners hebben veel reacties gegeven en hebben ideeën aangedragen voor varianten. Tijdens de derde bijeenkomst hebben we twee ontwerpen gepresenteerd:

Met behulp van reacties van bewoners hebben we aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. Bekijk het verbeterde ontwerp (pdf, 1,8 MB).

Wat gebeurt er verder op de route?

We hebben eerder 2 maatregelen uitgevoerd om de situatie tussentijds alvast te verbeteren. In de Pastoor Ohllaan zijn verkeersdrempels aangelegd en voor fietsers en voetgangers in de Wilhelminalaan is de oversteek na de doorgang onder het spoor tijdelijk verbeterd.

Als projectgebied werd aanvankelijk uitgegaan van: Europaweg/kruising Huis te Vleutenbaan, de Wilhelminalaan, een aansluitend deel Stationsstraat, de Bottensteinweg en vervolgens het deel van de Pastoor Ohllaan tot en met de T-splitsing met de Hindersteinlaan. Gaandeweg bleek dat met het beschikbare budget niet alle gewenste maatregelen op het gehele tracé konden worden uitgevoerd. Daarom heeft het project enige tijd stil gelegen. Vervolgens is geld vrijgemaakt voor alleen de Wilhelminalaan.

Er wordt vanuit het verkeersveiligheidsprogramma nog onderzocht of er aanvullende maatregelen op structuurniveau noodzakelijk zijn voor het gedeelte Bottensteinweg en Pastoor Ohllaan.

Hulp en contact Verkeersveiligheid

Telefoon

14 030

E-mail

pmbureau@utrecht.nl