Wilhelminapark (buurt): fietsstroken aanbrengen

Begin werkzaamheden
24 oktober 2022

Einde werkzaamheden
28 oktober 2022

We voeren werkzaamheden uit aan Museumlaan, Prinsesselaan, Oudlaan, Oudwijkerlaan, Prinses Marijkelaan in de wijk Oost. We maken hier meer ruimte voor fietsers. De wegen zetten we tijdens de werkzaamheden (deels) af.

Wat gaan we doen en waarom?

Automobilisten mogen nu in deze straten maximaal 50 kilometer per uur rijden. Dit kan fietsers een minder fijn gevoel geven. Wij willen deze straten aantrekkelijker maken voor fietsers:

  • door het aanbrengen van fietsstroken op het wegdek wordt het voor weggebruikers duidelijker waar fietsers kunnen fietsen.
  • de weg voor automobilisten oogt straks smaller. De bedoeling is dat automobilisten hierdoor minder hard gaan rijden.
  • in sommige eenrichtingswegen (Oudwijk, Prinses Marijkelaan) maken we een uitzondering voor (brom)fietsverkeer. Brom-/snor-/fietsers mogen hier in beide richtingen rijden en dat geven we aan met extra onderborden bij de bestaande eenrichtingsborden.

Bereikbaarheid

  • Het auto- en fietsverkeer leiden we met verkeersregelaars veilig langs de werkzaamheden.
  • Voetgangers kunnen altijd veilig langs de werkzaamheden lopen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
24 - 28 oktober 2022Aanbrengen nieuwe wegmarkering

Hulp en contact Riool vervangen

Telefoon

14 030

E-mail

sbsisecretariaat@utrecht.nl