Verkeersprojecten Zambesidreef: opnieuw inrichten bocht

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Najaar 2020

De gemeente en bewoners willen de bocht Zambesidreef - Oranjerivierdreef veiliger maken voor voetgangers en fietsers.

Wat gaan we doen?

Het verkeer snijdt hier regelmatig de bocht af. Ook ligt de snelheid vaak zo hoog dat automobilisten voetgangers en fietsers niet op tijd zien. We hebben samen met de omgeving gekeken hoe het beter kan.

  • Tussen de 2 wegversmallingen mag straks nog maar maximaal 30 km per uur worden gereden.
  • Er komt een plateau bij de oversteek. Het plateau krijgt een stevige oprit om de snelheid te remmen.
  • Op het plateau komt een zebrapad, de voetganger heeft daar voorrang.
  • Fietsers in de binnenbocht worden afgeschermd van het overige verkeer.

Schetsontwerp

Bekijk de tekening van het schetsontwerp om te zien hoe de bocht er straks uit ziet.

 

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2020Uitwerken en voorbereiden maatregelen
Zomer 2020Nemen verkeersbesluiten
Najaar 2020Start uitvoering herinrichting
Wat is er al gedaan?
Wanneer

Wat

Najaar 2019Opstellen schetsontwerp samen met klantbordgroep(bewoners, ZONOR, wijk- en bewonersplatform, Fietsersbond, winkeliersvereniging)
Winter/voorjaar 2020Uitwerken schetsontwerp & financiering

Hulp en contact Zambesidreef

Telefoon

14 030