Verkeersprojecten Zambesidreef: opnieuw inrichten bocht

Fase project
In uitvoering

Geplande uitvoering
Eind 2020/maart 2021

De gemeente en bewoners willen de bocht Zambesidreef - Oranjerivierdreef veiliger maken voor voetgangers en fietsers.

Wat gaan we doen?

Het verkeer snijdt hier regelmatig de bocht af. Ook ligt de snelheid vaak zo hoog dat automobilisten voetgangers en fietsers niet op tijd zien. We hebben samen met de omgeving gekeken hoe het beter kan.

  • Tussen de 2 wegversmallingen mogen auto's straks nog maar maximaal 30 km per uur rijden.
  • Er komt een verhoogde drempel bij de oversteek. De verhoging krijgt een stevige oprit om de snelheid te remmen.
  • Op de verhoging komt een zebrapad, de voetganger heeft daar voorrang.
  • Fietsers in de binnenbocht worden afgeschermd van het overige verkeer.

Schetsontwerp

Bekijk de tekening hieronder van het schetsontwerp om te zien hoe de bocht er straks uit ziet.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Maart 2021Herstelwerk drempel en zebrapad
Voorjaar 2021Wennen aan nieuwe situatie, evaluatie van maatregelen
Wat is er al gedaan?
Wanneer

Wat

Najaar 2019Opstellen schetsontwerp samen met klantbordgroep(bewoners, ZONOR, wijk- en bewonersplatform, Fietsersbond, winkeliersvereniging)
Winter/voorjaar 2020Uitwerken schetsontwerp en financiering
Zomer/najaar 2020Uitwerken en voorbereiden maatregelen
December 2020

Uitvoering werkzaamheden

Hulp en contact Zambesidreef

Telefoon

14 030