Verkeersveiligheid Bijeenkomsten met deskundigen

In 2017 spraken deskundigen met elkaar over verschillende vragen over het verkeer. De groep deskundigen bestond bestond uit gedragsdeskundigen, verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, medewerkers van de G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag), Qbuzz, de Fietsersbond en Solgu. Tijdens elke bijeenkomst stond een vraag centraal. De bevindingen van deze bijeenkomsten vindt u hieronder.

Video 1e expertbijeenkomst verkeersveiligheid

Onder welke voorwaarden werkt mengen van verkeer?

Waarom verkeer mengen

Een groot voordeel van verkeer mengen is dat er meer ruimte overblijft voor voetgangers. Er is dan meer ruimte om in de straat te zijn, bijvoorbeeld om te wandelen en winkelen. Ook zorgt mengen ervoor dat auto's zich aan fietsers aanpassen en langzamer rijden. Beide voordelen zorgen voor een leefbaarder gebied. Tegelijkertijd is Nederland als fietsland groot geworden door het scheiden van verkeer. Bijvoorbeeld door vrijliggende fietspaden.

Onderzoek naar het vermengen van verkeer

Een onderzoeksbureau heeft afgelopen voorjaar met camera’s onderzoek gedaan op 5 locaties in Utrecht. Ze keken hoe mensen rijden op wegen met brede fietsstroken. Ze hebben onderzochten de volgende straten:

 • Maliesingel/Tolsteegsingel
 • Kanaalstraat
 • Kievitstraat
 • Kapteynlaan
 • Weerdsingel-Westzijde

Bekijk de uitkomsten (pdf, 38 kB) en de presentatie (pdf, 258 kB) van het onderzoek. 

Inzichten van de experts

 • mengen werkt vooral in straten waar niet te veel auto's rijden
 • er moet een goede balans zijn tussen het aantal auto's en fietsers
 • het snelheidsverschil mag niet te groot zijn
 • zorg voor een goede alternatieve route voor auto's en fietser
 • als er niet genoeg ruimte is voor auto's, bussen, fietsen en voetgangers, stel dan prioriteiten
 • of maak de keuze het verkeer niet te mengen

Zorg voor een geloofwaardige inrichting die past in de omgeving.
Dit zorgt voor:

 • gewenste gedrag in het verkeer
 • vertrouwen dat het mengen van auto en fiets kan

Onveiligheid versus veiligheid

Gedragsdeskundigen gaven aan dat bij de veiligheidsbeleving iets ingewikkelds speelt: 'Verkeersdeelnemers die zich niet volledig veilig voelen, zijn erg oplettend in het verkeer. De feitelijke verkeersveiligheid neemt hierdoor toe.'

Inzichten verder gebruiken

De gemeente maakt op basis van deze inzichten een richtlijn. Deze gaan we gebruiken als we een straat (opnieuw) inrichten.


Naar boven

Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich veiliger gedragen in het verkeer?

Deze vraag stond centraal in de tweede bijeenkomst verkeersveiligheid. Er is gesproken over structureel onveilig gedrag (denk aan mensen die zeer hard door woonwijken rijden, veel alcohol of drugs gebruiken in het verkeer, denken dat de verkeersregels niet voor hen gelden) en alledaags onveilig gedrag gedrag. Denk hierbij aan met z’n drieën naast elkaar fietsen, een smartphone gebruiken in het verkeer, enz.

Structureel onveilig gedrag

Volgens de experts zijn de mensen die zich vaak verkeersonveilig gedragen vertonen, onder te verdelen in 2 groepen:

 • Jongeren. Sommige jongeren rijden (veel) te hard, door rood of op andere manier gevaarlijk. Bij deze groep is sprake van stoerdoenerij, imponeren, meedoen met de groep.
 • Beroepsrijders. Een deel van de rijders die veel (zakelijk) op de weg zijn rijdt vaak onveilig. Bijvoorbeeld maaltijdbezorgers of vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

De experts gaven advies voor maatregelen. De opvallendste waren:

 • Ga in gesprek. Dit kan met de mensen zelf, maar ook met tussenpersonen, zoals ouders, jongerenwerk, werkgevers, leasebedrijven of verzekeringsmaatschappijen.
 • Handhaving. Op dit moment is het niet bekend hoeveel mensen heel vaak verkeersovertredingen begaan, omdat dit niet wordt geregistreerd. Samen met het Openbaar Ministerie en de politie kijken we of hier een oplossing voor is.
 • Laat verkeersovertreders hun eigen gedrag ervaren. Dit kan bijvoorbeeld in een simulator. Hierdoor zien ze wat het gevolg van hun rijgedrag is.
 • Maak filmpjes van het gedrag van zakelijk rijders en laat dat zien aan de werkgevers. Die kunnen hun werknemers op het rijgedrag aanspreken.

Alledaags onveilig gedrag

De oorzaken van dit gedrag zijn volgens de experts:

 • verkeerd inschatten van situaties en risico’s
 • afleiding, bijvoorbeeld door de mobiele telefoon
 • beperkingen bij ouderen
 • ouders hun kinderen in het verkeer overschatten.

Maatregelen om dit gedrag aan te pakken zijn onder andere:

 • Prikkelende signalen op de weg om de aandacht vast te houden. Bijvoorbeeld een dansend poppetje bij een verkeerslicht, waardoor mensen minder vaak door rood rijden.
 • Een verkeersveilig ontwerp van een weg maken door bijvoorbeeld bomen niet te plaatsen op plekken waar ze het zicht ontnemen.
 • Persoonlijk aanspreken van chauffeurs tijdens het rijden; bijvoorbeeld door langs de weg het kenteken te tonen als je te hard rijdt of aan het bellen bent.
 • Apps die ervoor zorgen dat je geen mobiel bereik hebt tijdens het rijden.
 • Snelheidsborden langs de weg die laten zien hoe hard je rijdt.

Naar boven

Wat kunnen we doen om de verkeersveiligheid van brede wegen door woonwijken te verbeteren?

Deze derde bijeenkomst ging over brede wegen in woonstraten. Mensen rijden hier vaak te hard. De gemeente wil deze wegen eruit laten zien als30 kilometerzones.  Deze wegen zijn aangelegd in de jaren ’60 en liggen vooral in Overvecht en Kanaleneiland. Het asfalt bevat teer. Dit is erg duur om te verwijderen.

De experts hebben nieuwe manieren bedacht om mensen hier minder hard te laten rijden, zonder het asfalt te hoeven aanpakken.

Adviezen van de experts:

Zorg ervoor dat iedereen weet wat de maximumsnelheid is

 • Geef alle wegen met dezelfde maximumsnelheid dezelfde kleur
 • Zorg voor duidelijke markeringen, bijvoorbeeld door een poort

Maak meer mogelijkheden om over te steken

 •  Glazen wanden bij bushokjes , zodat mensen op vaste plekken oversteken.
 • Een hinkelbaan  in plaats van een zebrapad.
 • Parkeervakken in het midden van de weg. Hierdoor steken meer mensen over en moeten auto’s langzamer rijden.

Plaats dingen op of langs de weg

 • Groenbakken tussen de parkeervakken. Hierdoor is de weg ook smaller als er geen auto’s geparkeerd staan.
 • Bomen in het midden van de weg. Automobilisten moeten dan beter kijken.
 • Speeltuintjes, picknicktafels of een kippenren. Dit moet natuurlijk wel veilig, bijvoorbeeld door een glazen wand.

Daag bestuurders uit om niet harder dan 30 kilometer per uur te rijden

 • Dit kan door punten toe te kennen als je niet te hard rijdt.
 • Maak het leuk om je aan de regels te houden.

Naar boven

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl