Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid prijsvraag 30 km, goed idee

Rustig rijden, dat is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de mensen die er wonen. Daarom willen we de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Er is geld om veel van deze wegen in de komende jaren aan te pakken, maar dat kost tijd. Daarom vroegen we bewoners en bureaus om ideeën hoe we de snelheid al eerder omlaag kunnen krijgen zonder dat de wegen meteen helemaal op de schop hoeven.

Aan de slag met winnende ideeën

Plan Burezina is gekozen als beste idee van bewoners en Asfaltbreuk Overvecht als beste idee van bureaus. De winnende ideeën sluiten op elkaar aan. We zijn daarover in gesprek gegaan met de beide winnaars. Besloten is dat de winnaar van de bureaus beide ideeën uitwerkt en dat de winnende bewoners daarbij goed worden betrokken. Ook blijven we de wijk betrekken bij de verdere uitwerking. We hopen dat de plannen in de loop van 2021 op straat zichtbaar zijn. Ook kijken we of andere ideeën bruikbaar zijn bij lopende projecten in Overvecht.

Bekijk de ideeën en het oordeel van de jury

Meer dan 100 ideeën

Meer dan 100 ideeën hebben we ontvangen. Eerst hebben deskundigen van gemeente en politie een eerste selectie gemaakt van de 24 beste ideeën van bewoners en de 9 ideeën van bureaus. Daarna kon iedereen stemmen op het beste idee van het bewoners en het beste idee van bureaus. Deze stemmen telden voor 20% mee, het oordeel van het beoordelingsteam voor 80%. 200 mensen brachten hun stem uit. Zo ontstond er een top 5 van ideeën van bewoners en een top 3 van ideeën van bureaus. Een onafhankelijke jury koos op 14 april 2020 de beide winnaars.

Hulp en contact Prijsvraag 30 km

Telefoon

14 030