Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid prijsvraag 30 km, goed idee

Rustig rijden, dat is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de mensen die er wonen. Daarom willen we de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Er is geld om veel van deze wegen in de komende jaren aan te pakken, maar dat kost tijd. Daarom vroegen we bewoners en bureaus om ideeën hoe we de snelheid al eerder omlaag kunnen krijgen zonder dat de wegen meteen helemaal op de schop hoeven.

Prijsuitreiking op 14 april

Op dinsdag 14 april maakt wethouder Lot van Hooijdonk de winnaars bekend tijdens een digitale bijeenkomst van het Wijkplatform Overvecht van 20.30 tot 21.00 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst beoordeelt de jury de beste ideeën van bureaus en bewoners, en kiest de 2 winnaars. U kunt digitaal aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via info@wijkplatformovervecht.nl. Dan ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen voor deze bijeenkomst. We hebben voor deze vorm gekozen, omdat de informatiemarkt en prijsuitreiking op 13 maart niet door konden gaan vanwege het coronavirus.

Meer dan 100 ideeën

Meer dan 100 ideeën hebben we ontvangen. Deskundigen van gemeente en politie hebben een eerste keuze gemaakt van de 24 beste ideeën van bewoners en de 9 ideeën van bureaus. Stemmen kon tot en met 1 maart: 1 stem op een idee van bewoners en 1 stem op een idee van bureaus. De stemmen tellen voor 20% mee, het oordeel van het beoordelingsteam voor 80%. Zo ontstaat er een top 5 van ideeën van bewoners en een top 3 van ideeën van bureaus.

Bekijk de ideeën

Hulp en contact Prijsvraag 30 km

Telefoon

14 030

Uw mening