Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid prijsvraag 30 km, goed idee

Rustig rijden, dat is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de mensen die er wonen. Daarom willen we de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Er is geld om veel van deze wegen in de komende jaren aan te pakken, maar dat kost tijd. Daarom vroegen we bewoners en bureaus om ideeën hoe we de snelheid al eerder omlaag kunnen krijgen zonder dat de wegen meteen helemaal op de schop hoeven.

Aan de slag met winnende ideeën

Plan Burezina is gekozen als beste idee van bewoners en Asfaltbreuk Overvecht als beste idee van bureaus. De winnaar van de bureaus krijgt de opdracht om het idee verder uit te werken. Ook gaan we in gesprek met de winnaar van de bewoners over de realisatie van dat idee. We hopen dat de plannen in de loop van 2021 op straat zichtbaar zijn. Ook kijken we nog of andere ideeën bruikbaar zijn bij lopende projecten in Overvecht.

Bekijk de winnende ideeën en het oordeel van de jury

Meer dan 100 ideeën

Meer dan 100 ideeën hebben we ontvangen. Deskundigen van gemeente en politie hebben een eerste keuze gemaakt van de 24 beste ideeën van bewoners en de 9 ideeën van bureaus. Stemmen kon tot en met 1 maart: 1 stem op een idee van bewoners en 1 stem op een idee van bureaus. De stemmen tellen voor 20% mee, het oordeel van het beoordelingsteam voor 80%. Zo ontstaat er een top 5 van ideeën van bewoners en een top 3 van ideeën van bureaus.

Bekijk de ideeën

Hulp en contact Prijsvraag 30 km

Telefoon

14 030

Uw mening