Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid prijsvraag '30 km, goed idee' voor Overvecht

Rustig rijden, dat is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de mensen die er wonen. Daarom willen we de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Er is geld om veel van deze wegen in de komende jaren aan te pakken, maar dat kost tijd. Daarom vroegen we bewoners en bureaus om ideeën hoe we de snelheid al eerder omlaag kunnen krijgen zonder dat de wegen meteen helemaal op de schop hoeven.

Hoe ver zijn we met de winnende ideeën?

Het prijswinnende bureau BVA Verkeersadviezen heeft hun idee ‘Asfaltbreuk Overvecht’ verder uitgewerkt. Het winnende idee van buurtbewonersoverleg Burezina hebben zij daarin meegenomen. Er ligt nu een overzicht van maatregelen om de rijsnelheid omlaag te krijgen. Voorbeelden zijn de rijbaan versmallen of bochten creëren door groen toe te voegen. De gemeente heeft gekeken of de maatregelen snel haalbaar en betaalbaar zijn.

Daarna hebben we gekeken welke van deze maatregelen waar in Overvecht goed zouden passen en in welke straten het hard nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren. De Berezinadreef en de Kadaïdreef zijn als meest geschikte wegen naar voren gekomen. Daarom gaan we in deze straten als eerste aan de slag met de winnende ideeën. De plannen voor beide straten zijn verder uitgewerkt in overleg met de prijswinnaars, de gemeente, en enkele betrokken mensen uit de wijk, waaronder bewoners. Zij zijn in 2021 een paar keer samengekomen.

In september gaven we bewoners in de straten waar we de maatregelen gaan nemen de gelegenheid om vragen te stellen. De maatregelen in de Kasaidreef worden uitgevoerd in maart 2022. In de Berezinadreef zal de uitvoering hoogstwaarschijnlijk halverwege 2022 plaatsvinden.

Bekijk de maatregelen voor de Kasaidreef en de Berezinadreef. Lees daar ook meer over de informatieavonden in september.

Bekijk nog een keer de winnende ideeën op overvecht.onzewijk.nl

Meer dan 100 ideeën

Meer dan 100 ideeën hebben we ontvangen. Eerst hebben deskundigen van gemeente en politie een eerste selectie gemaakt van de 24 beste ideeën van bewoners en de 9 ideeën van bureaus. Daarna kon iedereen stemmen op het beste idee van het bewoners en het beste idee van bureaus. Deze stemmen telden voor 20% mee, het oordeel van het beoordelingsteam voor 80%. 200 mensen brachten hun stem uit. Zo ontstond er een top 5 van ideeën van bewoners en een top 3 van ideeën van bureaus. Een onafhankelijke jury koos op 14 april 2020 de beide winnaars.

Hulp en contact Prijsvraag 30 km

Telefoon

14 030