Verkeersveiligheid Prijsvraag 30 km, goed idee

Rustig rijden, dat is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de mensen die er wonen. Daarom willen we als gemeente de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Er is geld om veel van deze wegen in de komende jaren aan te pakken, maar dat kost tijd. Daarom zijn we benieuwd: hebt u een goed idee hoe we de snelheid omlaag krijgen zonder dat de wegen helemaal op de schop hoeven?

Goede ideeën gezocht

We zijn op zoek naar goede ideeën voor kleine ingrepen om wegen in woonwijken veiliger te maken. Of naar creatieve manieren om mensen bewust te maken van te hard rijden en aan te zetten tot veilig rijgedrag. We nodigen iedereen in de stad dan ook uit om met ideeën te komen die snel uitvoerbaar zijn. Zorgt uw idee er straks voor dat automobilisten, maar ook bromfietsers, snorfietsers en fietsers, rustiger gaan rijden?

In Overvecht zijn veel rechte en brede wegen waar vaak te hard wordt gereden. Er zijn ook wegen waar je nu al 30 km mag rijden, maar waar niet iedereen zich aan de snelheid houdt. Daarom richten we ons met de prijsvraag 30 km, goed idee eerst op de wegen in deze wijk.

Bekijk de voorbeeldsituaties in Overvecht

Helpt uw idee ook in andere delen van de stad dan Overvecht? Dan kijken we wat we er nog meer mee kunnen.

Hoe doet u mee?

Hebt u een goed idee om de wegen in Overvecht snel veiliger te maken en rustig rijgedrag te stimuleren?

Stuur uw idee

Tot 27 januari kunt u maximaal 3 ideeën insturen. Meedoen als groep kan ook, bijvoorbeeld als groep bewoners van een bepaalde straat of buurt. Geen internet? Bij uw wijkbureau kunt u ook een papieren formulier halen waarop u uw idee kan achterlaten. Het wijkbureau zorgt dat het formulier dan op de juiste plek terecht komt.

Wat kunt u winnen?

Natuurlijk is het de bedoeling dat het winnende idee buiten op straat wordt uitgevoerd. We vragen de winnaar om hier verder met ons over mee te denken. Daarnaast willen we de winnaar met het beste idee belonen met een activiteit voor uw straat. Denk bijvoorbeeld aan een straatfeest. U mag over de invulling zelf meedenken. 

Om welke wegen gaat het?

Bekijk de straten in Overvecht waar de gemeente de snelheid naar 30 km wil verlagen:

Voorbeelden

Dit zijn voorbeelden van straten in Overvecht waar vaak te snel gereden wordt:

Hoe beoordelen wij uw idee?

Bij het beoordelen van uw idee letten we op de volgende punten:

  • Helpt uw idee om de snelheid omlaag te brengen? Gaat het werken in de praktijk?
  • Is het uitvoerbaar? Kan het idee snel worden uitgevoerd?
  • Is het goed betaalbaar? We zoeken oplossingen die goedkoper zijn dan het opnieuw inrichten van de weg.
  • Is uw idee duurzaam? We zoeken oplossingen die voor langere tijd houdbaar zijn. Bij fysieke maatregelen willen we dat duurzame materialen worden gebruikt.
  • Geeft uw idee geen (extra) hinder voor mensen met een beperking? En ook niet voor andere weggebruikers zoals fietsers?
  • Maakt het de straat en buurt mooier, leefbaarder en prettiger? Past het bij de straten zoals we die veel zien in Overvecht? Sluit het aan bij wat bewoners belangrijk vinden?
  • Is uw idee origineel? Is het iets waar nog niet aan is gedacht?
  • Draagt uw idee bij aan de samenwerking in de wijk? Voelen mensen zich door het idee meer verbonden met Overvecht en met elkaar?

Belangrijke data en selectieproces

WanneerWat
25 november 2019Start prijsvraag
27 januari 2020Tot deze datum kunt u ideeën opsturen.  Een team van deskundigen beoordeelt deze ideeën.
14 februari 2020Uiterlijk deze datum ontvangt u via de e-mail bericht van ons of uw idee kans maakt op de prijs.
17 februari tot 2 maart 2020We plaatsen de maximaal 25 beste ideeën van bewoners en de maximaal 10 beste ideeën van bureaus op deze website.

U kunt dan uw stem uitbrengen op het beste idee van bewoners en het beste idee van bureaus. Daarna maakt het beoordelingsteam een voorselectie van maximaal 5 ideeën van bewoners en 3 van bureaus. Zij bekijken hoe de ideeën scoren op de punten waar we op letten. Als een idee veel stemmen heeft gekregen op de website, weegt dit mee in de beoordeling

9 maart 2020

We vermelden op de website welke (maximaal) 5 ideeën van bewoners en (maximaal) 3 ideeën van bureaus zijn geselecteerd.

Eind maart (onder voorbehoud)Tijdens een openbare bijeenkomst presenteren de kandidaten hun ideeën aan de jury. Hieruitkiest een jury (met bewoners en professionals uit de wijk Overvecht) hieruit het beste idee. Daarna maken we via de website de winnaar bekend.

Dit is een samenvatting van de spelregels. Bekijk de volledige spelregels (pdf, 55kB)

Inspiratie nodig?

Bekijk 2 oplossingen die in het buitenland zijn toegepast:

Vragen?

Hebt u nog vragen over deze prijsvraag? Mail dan naar 30kmgoedidee@utrecht.nl

Uw mening