Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid prijsvraag 30 km, goed idee

Rustig rijden, dat is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de mensen die er wonen. Daarom willen we de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Er is geld om veel van deze wegen in de komende jaren aan te pakken, maar dat kost tijd. Daarom vroegen we bewoners en bureaus om ideeën hoe we de snelheid al eerder omlaag kunnen krijgen zonder dat de wegen meteen helemaal op de schop hoeven.

Hoe ver zijn we met de winnende ideeën?

Afgelopen maanden heeft bureau BVA Verkeersadviezen hun idee ‘Asfaltbreuk Overvecht’ verder uitgewerkt. Het winnende idee van buurtbewonersoverleg Burezina hebben zij daarin meegenomen. Dat kon omdat beide ideeën op elkaar aansluiten. Er ligt nu een overzicht van maatregelen om de rijsnelheid omlaag te krijgen. Voorbeelden zijn de rijbaan versmallen, of asfalt weghalen en groen terugbrengen. De gemeente kijkt of de maatregelen snel haalbaar en betaalbaar zijn.

Daarna kijken we welke van deze maatregelen waar in Overvecht goed zouden passen. Het gaat dan eerst om 1 of 2 locaties. Dit gesprek houden we in een begeleidingsgroep. Die groep bestaat uit de prijswinnaars, de gemeente, en enkele betrokken mensen uit de wijk, waaronder bewoners. Zij komen sinds begin 2021 een paar keer samen.

In de loop van 2021 informeren en betrekken we de wijk weer. We gaan dan in gesprek met bewoners in de omgeving waar we de maatregelen denken tenemen. We hopen dat de plannen nog in 2021 op straat zichtbaar zijn.

Bekijk nog een keer de winnende ideeën op overvecht.onzewijk.nl

Meer dan 100 ideeën

Meer dan 100 ideeën hebben we ontvangen. Eerst hebben deskundigen van gemeente en politie een eerste selectie gemaakt van de 24 beste ideeën van bewoners en de 9 ideeën van bureaus. Daarna kon iedereen stemmen op het beste idee van het bewoners en het beste idee van bureaus. Deze stemmen telden voor 20% mee, het oordeel van het beoordelingsteam voor 80%. 200 mensen brachten hun stem uit. Zo ontstond er een top 5 van ideeën van bewoners en een top 3 van ideeën van bureaus. Een onafhankelijke jury koos op 14 april 2020 de beide winnaars.

Hulp en contact Prijsvraag 30 km

Telefoon

14 030