Scholenaanpak Schoolstraten

We willen bij de omgeving van scholen verkeersveiliger maken. Dit doen we door straten bij scholen af te sluiten voor auto’s tijdens haal- en brengmomenten. Deze straten noemen we schoolstraten. Eind 2020 was er een proef met 2 schoolstraten. De proef laat zien dat de ervaren verkeersveiligheid door de inzet van een schoolstraat verbetert. Daarom willen we deze maatregel ook voor andere scholen beschikbaar maken.

Waarom een schoolstraat?

Ouders, kinderen en omwonenden voelen zich regelmatig onveilig in het verkeer rondom de school. Dit komt vooral doordat ouders hun kinderen met de auto brengen. We willen de omgeving van de school verkeersveiliger maken. Zo geven we meer ruimte aan kinderen om lopend of fietsend naar school te komen. Zonder auto’s voelen kinderen zich veiliger en is de lucht schoner.

Wat is een schoolstraat?

  • Bij een schoolstraat is de straat voor de school afgesloten voor auto’s tijdens breng- en haaltijden. Dit is 2 keer per dag ongeveer 30 minuten.
  • De afsluiting bestaat uit een hek waar altijd iemand bij staat. Deze persoon kan het hek opzijzetten als dat nodig is.
  • Omwonenden gebruiken de auto buiten de tijden dat de straat afgesloten is of parkeren ergens anders. Als dit echt niet mogelijk is, kunnen zij stapvoets langs de afsluiting rijden.

Voorwaarden schoolstraat

Op basis van ervaringen uit de proeven hebben we voorwaarden beschreven voor een succesvolle invoering:

  • Initiatief voor het invoeren van een schoolstraat komt van school/ouders.
  • De gemeente ondersteunt bij communicatie, verkeersbesluiten, advies over verkeer en inzetten van verkeersregelaars in de eerste weken.
  • De school is verantwoordelijk voor inzet van ouders/omwonenden bij de hekken.  
  • Er is een duidelijk beeld van de verkeerssituatie rond de school. Hierdoor zijn de gevolgen van een afsluiting duidelijk.
  • We stimuleren de school om gebruik te maken van leerzame projecten (vanuit Fietsmeesters of Veilig Verkeer Nederland). Hiermee leren kinderen en ouders hoe zij kunnen bijdragen aan een gezonde en verkeersveilige schoolomgeving.

De schoolstraat op andere plekken

In het buitenland zijn al goede ervaringen opgedaan met schoolstraten. Bijvoorbeeld in België en in Italië hebben veel scholen dit als vaste maatregel. In Nederland houden op dit moment verschillende steden proeven. Het doel is hierbij om de omgeving van scholen verkeersveiliger te maken. Het landelijke programma hierover heet Tour de Force.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl