Scholenaanpak Proef met schoolstraten

Eind 2020 voerden we 6 weken lang rond 2 basisscholen een proef uit. Dit deden we om de omgeving van de scholen verkeersveiliger te maken. Hierbij sloten we de straten bij de scholen af voor auto’s tijdens haal- en brengtijden. De proef was bij de scholen de Dr. Bosschool in de Staatsliedenbuurt en een scholencluster van De Klim, Op Avontuur en De Spits in Lunetten.

Voordat de proef begon stelden we vast wanneer de proef succesvol zou zijn: als ouders, school, kinderen en de buurt de schoolomgeving als verkeersveiliger ervaren. Daarbij was het belangrijk dat de proef geen onacceptabele gevolgen zou hebben in de omgeving.

Evaluatie proeven

We onderzochten de gevolgen van de proeven door de situatie steeds in de gaten te houden. We verzamelden de volgende gegevens:

  • onderzoeken onder omwonenden en ouders (begin- en eindmeting)
  • meten van parkeerdruk voor en tijdens de proef
  • informatie van de verkeersregelaars bij de hekken
  • ervaringen van de ouders die bij de hekken staan en de schooldirectie
  • mails en informatie van omwonenden

Voor beide locaties geldt dat de ervaren verkeersveiligheid onder ouders gestegen is. Ook is het gevoel van verkeersveiligheid bij de meeste omwonenden toegenomen. Alleen in 1 of 2 straten dicht bij de school is dit niet het geval. In deze straten is bij een aantal bewoners het gevoel van hinder toegenomen. Dit komt door het extra verkeer dat omrijdt en/of nu in die straten parkeert. De straten kunnen qua indeling en ruimte het extra verkeer aan. Dat neemt niet weg dat het voor de bewoners een negatieve verandering is.

Wilt u de rapportages van de parkeerdrukmeting en/of de onderzoeken onder ouders en omwonenden ontvangen? Stuur dan een e-mail naar verkeersveiligheid@utrecht.nl.

Vervolg schoolstraat Staatsliedenbuurt

In de Staatsliedenbuurt is de schoolstraat definitief ingevoerd door het nemen van een verkeersbesluit. De bemensing van de hekken wordt nu volledig geregeld door de ouders van de school.

Vervolg schoolstraat Lunetten

In Lunetten is het nog niet gelukt om door te gaan met de schoolstraat. We konden samen met de scholen en bewonersgroep niet voldoende ouders of omwonenden vinden die bij de hekken willen staan. De proef is op dit moment gestopt.

Nu de scholen weer open zijn, gaan mensen ervaren hoe de situatie is zonder de maatregelen van de schoolstraat. Misschien dat er dan toch mensen zijn die een rol willen spelen. We hebben samen met de scholen besloten om alleen een afsluiting in de ochtend te doen. Dan is de overlast namelijk het grootst. Hierdoor hopen we dat ouders en omwonenden zich eerder aanmelden om bij de hekken te staan. De scholen en bewonersgroep Midden In Lunetten doen hiervoor nog een laatste oproep.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl