Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid busbaan Vleuterweide

De gemeente heeft de verkeersveiligheid verbeterd op en rond de busbaan Vleuterweide (Vleuten-De Meern). De maatregelen hiervoor hebben we in 2017 en begin 2018 uitgevoerd.

Bereikbaarheid winkelcentrum, Amadeus Lyceum en sporthal

Het winkelcentrum, het Amadeus lyceum en de sporthal zijn met de auto niet meer via de Utrechtse Heuvelrug te bereiken, maar via de Landschapsbaan. Ook de Moerasvaren wordt via de nieuwe verbindingsweg op de Landschapsbaan ontsloten. Bekijk de nieuwe situatie op het kaartje (pdf, 437 kB).

Bereikbaarheid parkeerplaatsen

De noordelijke buurten kunnen de parkeerplaatsen P1, P2 en P4 voortaan via de Rivierkom of de Europaweg en de Landschapsbaan bereiken. Het parkeerterrein P5 (gezondheidscentrum) blijft wel bereikbaar via de Utrechtse Heuvelrug.

Evaluatie

Nu de nieuwe verbindingsweg in gebruik is genomen, evalueren wij de komende periode de situatie. Als de uitslag hiervan bekend is, ontvangt u een wijkbericht.

Wat hebben we gedaan?

Vanaf 25 augustus 2017 is de doorgaande route Utrechtse Heuvelrug afgesloten. Er rijden alleen nog auto’s van/naar de parkeergarage. Doorgaand autoverkeer tussen de Landschapsbaan en de Stroomrugbaan rijdt voortaan via de Rivierkom of Europaweg. Fietsers kunnen wel doorrijden. De hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) rijden over de busbaan.

 1. De kruising Moersbergen-Landschapsbaan is aangepast. Bussen en auto’s rijden op het eerste deel van de huidige busbaan op dezelfde baan (tot aan parkeerterrein P1 bij AH). Hierdoor hoeven auto’s niet 2 keer de busbaan over te steken. Ook de aansluiting naar parkeerterrein P1 (bij AH) is aangepast.
 2. Voor de Burchten is een fietsstraat geworden, waar de auto te gast is. Auto’s moeten hun snelheid aanpassen aan het fietsverkeer.
 3. Er is een nieuwe verbinding vanaf de Landschapsbaan naar parkeerterrein Noord (bij Amadeus Lyceum). Hierdoor ontstaat meer overzicht voor het verkeer. Start: oktober 2017. Klaar: december 2018. Lees de raadsbrief (pdf, 142 kB)
 4. De verbinding van parkeerterrein P4-Noord op Utrechtse Heuvelrug is afgesloten.
 5. Aanbrengen van een keerlus op het einde van Voor de Burchten.
 6. Verbeteren van de fiets- en voetgangersoversteek in het verlengde van Noorderburcht.
 7. Vertrekkend vrachtverkeer uit het winkelcentrum rijdt voortaan via de busbaan naar de Landschapsbaan en niet via de Utrechtse Heuvelrug.

 Bekijk de plattegrond (pdf, 415 kB)

Wat verbetert er?

 • auto’s kunnen niet meer de busbaan en het fietspad oversteken om bij een parkeerterrein te komen
 • fietsers kunnen veilig fietsen op een vrijliggend pad
 • minder sluipverkeer in de woonwijken.

Achtergrond

De ontwerpen voor beide delen zijn besproken met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers. In augustus en september 2015 konden belanghebbenden reageren op de ontwerpen. De reacties hebben in bepaalde gevallen geleid tot aanpassing. Het college van B en W heeft de ontwerpen op 16 februari 2016 vastgesteld. De werkzaamheden voor het noordelijke deel zijn afgerond. De werkzaamheden in het zuidelijke deel zijn begin 2017 gestart. Eind 2017 moet alles gereed zijn.

Welke varianten zijn afgevallen?

Er zijn verschillende varianten onderzocht. Bijvoorbeeld de optie om eenrichtingsverkeer in te voeren op parallelbanen langs de busbaan bij het winkelcentrum. Deze optie is afgevallen omdat:

 • het doorgaand verkeer hiermee in stand wordt gehouden. De verkeersdruk blijft hoog en de overlast voor de bewoners aan de Moersbergen en de Utrechtse Heuvelrug neemt op deze manier toe.
 • het verkeer nog steeds de busbaan zou moeten oversteken naar het winkelcentrum. Dit is ongewenst.

Een andere variant was dat auto's over de busbaan tussen de Landschapsbaan en de Stroomrugbaan zouden rijden. Ook deze optie is afgevallen. De reden is dat:

 • de verkeersdruk hiermee erg toeneemt, omdat er dan een aantrekkelijke doorgaande route door de woonwijk is.
 • de gemeente heeft gekozen voor een HOV-netwerk (hoogwaardig openbaar vervoer) voor de hele stad. Dit betekent een goede doorstroming voor de bussen. Onder andere doordat de verkeerslichten optimaal worden afgestemd op het openbaar vervoer. Dit is goed voor een kortere reistijd. Zo willen we gebruik van het openbaar vervoer stimuleren.

Wat betekenen de maatregelen voor de bereikbaarheid?

De bereikbaarheid én de veiligheid voor fietsers nemen toe. Auto's die vanuit het noordoosten naar het winkelcentrum willen, moeten omrijden. Buiten de spits gaat het om enkele minuten. De Landschapsbaan, Europaweg, Stroomrugbaan en Rivierkom maken deel uit van de belangrijkste route van Vleuterweide. Deze wegen zijn bedoeld voor doorgaand autoverkeer. Op de kruisingen van deze wegen kan het op sommige momenten drukker zijn. Tegelijk zijn de tijden waarop mensen naar het winkelcentrum rijden meestal buiten de spits.

De parkeerplaatsen voor het winkelcentrum zijn vanaf de Landschapsbaan bereikbaar. Bezoekers van het winkelcentrum worden hier naar de meest gunstige parkeerplaats verwezen. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid.

Documenten

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl