Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidslabel

Schoolbaan wegdek
Rennende kinderen
Uitreiking UVL

Het belangrijkste op een rij

Het Utrechts Verkeersveiligheidslabel (UVL) is het keurmerk van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) van de provincie Utrecht. Door mee te doen aan het UVL maken scholen zichtbaar dat zij verkeersveiligheid hoog op de agenda hebben staan. Voor ouders kan dat meespelen bij de keuze van een school voor hun kinderen.

Inleiding
Het UVL steunt op 5 pijlers: 

  1. Verkeersonderwijs in de klas 
  2. Praktisch verkeersonderwijs 
  3. Betrokkenheid van de ouders 
  4. Verkeersveilige schoolomgeving 
  5. Verankering in het schoolbeleid

De criteria om het UVL te behalen, zijn verdeeld in verplichte criteria en keuzecriteria. Naast de verplichte criteria moet de school aan minstens de helft van de keuzecriteria voldoen. Bekijk de criteria.

Het UVL-traject voor Utrechtse basisscholen

STAP 1 - AANMELDING 
Scholen die zich willen aanmelden kunnen telefonisch contact opnemen met CED-groep. Voor het definitief maken van de aanmelding vult u het aanmeldingsformulier in. Als bijlage daarbij vult u het inventarisatieformulier in. U mailt deze twee formulieren naar uvl@utrecht.nl


STAP 2 - OPSTELLEN ACTIEPLAN 
De school maakt samen met de UVL-adviseur een actieplan en stuurt dit naar uvl@utrecht.nl. De school voert het actieplan uit. 

STAP 3 - SCHOOLZONE 
Zodra de school een actieve start heeft gemaakt met het opstellen van het actieplan, legt de gemeente een schoolzone aan rondom de school. Meer informatie over de schoolzone (pdf, 580 kB). 
 
STAP 4 - AFRONDING 
De school maakt het UVL-dossier gereed. Hierin staat op welke manier de school voldoet aan de UVL-criteria. De school mailt het UVL-dossier naar uvl@utrecht.nl. De UVL-commissie van het ROV-Utrecht beslist of de school in aanmerking komt voor het UVL. Na een positieve beoordeling ontvangt de school een toekenningsbrief en een UVL-labelbord om op te hangen. Eens per drie jaar toetst een onafhankelijke adviseur of de school nog steeds UVL-waardig is.

Kosten
De kosten van deelname voor de school kunnen variëren. Deelnemen aan het UVL betekent lang niet altijd extra uitgaven. Sommige scholen doen al alles wat nodig is om in aanmerking te komen voor het UVL. Zij kunnen gewoon doorgaan met wat ze al doen. Het uitvoeren van verkeerspraktijklessen en deelnemen aan een verkeersexamen brengt kosten met zich mee, ook voor scholen die niet meedoen aan het UVL. 

Scholen die zich voor 1-1-2013 hebben aangemeld voor het UVL krijgen op kosten van de gemeente begeleiding van een UVL -adviseur. Dit kost de gemeente ongeveer € 2.400 per deelnemende school.
De gemeente legt bij UVL scholen een schoolzone aan. Dit kost de gemeente € 6.000 tot € 10.000, afhankelijk van de verkeerssituatie rondom de school. De gemeente zorgt ook voor het onderhoud van de schoolzone. 
Na 1-1-2013 concentreert de gemeente zich op het behalen en onderhouden van het UVL op de ruim 70 scholen die sinds 2005 zijn gestart met UVL. 

Contact
Voor al uw vragen over het UVL kunt u terecht op één mailadres: uvl@utrecht.nl 

Ook kunt u telefonisch contact opnemen:

  • voor vragen over het UVL kunt op contact opnemen met de afdeling Onderwijs of de afdeling Expertise Mobiliteit via 030 - 286 0000. 
  • voor vragen over de schoolzones kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie Mobiliteit via 030 - 286 0000.

 

Postadres: 
Gemeente Utrecht Stadsontwikkeling 
Afdeling Expertise Mobiliteit t.a.v. UVL 
Postbus 8406 
3503 RK UTRECHT

Formulieren en informatie

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
uvl@utrecht.nl

Bezoekadres
(alléén op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht