Verkeersveiligheidslabel Criteria verkeerslabel

De criteria om het Label te behalen zijn verdeeld in verplichte criteria en keuzecriteria. Naast de verplichte criteria moet de school aan de helft van de keuzecriteria voldoen.

1. Verkeersonderwijs in de klas

Verplichte criteria

 1. De school gebruikt in alle groepen een actuele verkeersmethode en besteedt in alle groepen structureel tijd aan verkeersonderwijs.
 2. Alle leerlingen doen in hun schooltijd mee aan het theoretische verkeersexamen.

 

Keuzecriteria

 • De school zet, naast de verkeersmethode, extra educatieve materialen in.
 • Verkeersonderwijs is geïntegreerd in andere lessen. 
   

2. Praktisch verkeersonderwijs

Verplichte criteria

 1. In minimaal vier groepen oefenen de leerlingen het verkeersgedrag en de verkeersregels op het schoolplein, op straat of in de Utrechtse verkeerstuin. Dit gebeurt minimaal één maal per jaar.
 2. Alle leerlingen doen in hun schooltijd mee aan het praktische verkeersexamen.
   

3. Betrokkenheid van ouders

Verplichte criteria 

 1. De school informeert de ouders regelmatig over verkeersveiligheid en verkeersonderwijs (via ouderavond, schoolkrant, infobulletin, website).
 2. Er zijn afspraken over veilig halen en brengen van kinderen.
 3. Er is minimaal één (VVN-)verkeersouder op school actief.
 4. Verkeersveiligheid staat op de agenda van de medezeggenschapsraad of ouderraad.


Keuzecriteria 

 • Ouders zijn actief betrokken bij het verkeersonderwijs op school.
 • Ouders ontvangen informatie hoe ze met hun kind kunnen oefenen in het verkeer.
   

4. Verkeersveilige schoolomgeving

Verplichte criteria

 1. De school zet zich in voor de veiligheid op de school-thuisroutes van de leerlingen.
 2. De school spant zich in voor een overzichtelijke en veilige schooluitgang.
 3. De school zet zich in voor de veilige bereikbaarheid van de school voor fietsers en voetgangers.
 4. Voor alle verplaatsingen tijdens schooltijd zijn veilige routes uitgestippeld.
 5. De school besteedt aandacht aan de toekomstige school-thuisroutes van groep 8.
   

5. Verankering in het schoolbeleid

Verplichte criteria

 1. Het schoolplan (of een daarmee gelijk te stellen document) bevat een onderdeel over verkeersonderwijs.
 2. In de schoolgids staat een paragraaf over verkeersveiligheid en verkeersonderwijs.
 3. De school stelt ieder schooljaar een Activiteitenkalender verkeersonderwijs en verkeersveiligheid op.
 4. De school heeft een verkeerswerkgroep, waarin zowel het team als (verkeers)ouders zijn vertegenwoordigd. De werkgroep is aanspreekpunt voor ouders en onderhoudt externe contacten met bijvoorbeeld gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland of buurtbewoners.


Keuzecriteria

 • De leerkrachten houden hun deskundigheid op het gebied van verkeersonderwijs op peil.
 • Er is jaarlijks een extra budget voor verkeersonderwijs.
   

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
uvl@utrecht.nl

Bezoekadres
(alléén op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht