Verkeersveiligheidslabel Verkeersouders

Verkeersouders zijn een belangrijke steunpilaar voor scholen die willen werken aan verkeersveiligheid. Verkeersouders zetten zich in voor de verkeersveiligheid rond de school en op de school-thuisroute, zorgen er voor dat verkeersveiligheid hoog op de agenda van school en gemeente komt te staan en dat er zo nodig actie wordt ondernomen. Een verkeersouder werkt als een 'spin in het web' en onderhoudt contacten met het schoolteam, de ouders en allerlei relevante instanties buiten de school, zoals de gemeente, de politie en Veilig Verkeer Nederland (VVN).

De aanstelling van een verkeersouder is één van de eerste stappen op weg naar het Utrechts Verkeersveiligheidslabel (UVL). Samen met de verkeerscoördinator van de school (een leerkracht) vormt de verkeersouder de verkeerswerkgroep. Deze werkgroep is de drijvende kracht achter het traject dat de school doorloopt om het UVL te halen. Ook scholen die niet deelnemen aan het UVL kunnen een verkeersouder aanstellen.

Werkterrein verkeersouder

Een verkeersouder zet zich primair in voor de verbetering van de verkeersveiligheid rond school en op de school-thuisroutes. Dat betekent: knelpunten signaleren, bundelen, bespreken en vervolgens samen met anderen actie ondernemen. Welke acties dat zijn en wie de samenwerkingspartners zijn hangt af van de gesignaleerde knelpunten en de situatie op en rond de school.

Daarnaast kan een verkeersouder zich ook inzetten voor de verbetering van praktijkgerichte verkeerseducatie. Hij of zij kan de school bijvoorbeeld ondersteunen bij de organisatie van een dodehoekproject, een fietsvaardigheidstraining of het praktische verkeersexamen.

Verkeersouders zijn niet verantwoordelijk voor het geven van verkeersles in de klas. Dit is een taak van de school.

Via VVN of niet?

Veel verkeersouders in Utrecht zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van verkeersouders van VVN. Hierin zijn meer dan 2.500 verkeersouders actief. VVN ondersteunt haar verkeersouders onder andere met themabijeenkomsten, handleidingen voor verkeersactiviteiten en een digitale nieuwsbrief. Om voor het UVL in aanmerking te komen is de aanstelling van een verkeersouder verplicht. Aansluiting bij het netwerk van verkeersouders van VVN is niet verplicht, maar wel aan te bevelen.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
uvl@utrecht.nl

Bezoekadres
(alléén op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht