Verkeersveiligheidslabel Verkeerswerkgroep

De school formeert zelf een verkeerswerkgroep, met daarin in ieder geval een verkeersouder en een leerkracht of directielid. De verkeerswerkgroep heeft het voortouw bij het opstellen van het Actieplan UVL en coördineert de uitvoering ervan.

Taken van de verkeerswerkgroep

Het takenpakket van de werkgroep hangt af van de inhoud van het Actieplan. Mogelijke activiteiten zijn:

  • Het verzorgen van een korte presentatie over het UVL aan het gehele schoolteam. 
  • Het informeren van de ouders en de leerlingen over het UVL.
  • Een voorstel doen voor de keuze van een nieuwe verkeersmethode.
  • Het presenteren van de nieuwe methode aan de leerkrachten.
  • Een voorstel doen voor de keuze van het praktisch verkeersproject.
  • Het initiëren van andere activiteiten die nodig zijn om het Label te behalen.

Bij de eerste vier activiteiten kan de UVL-adviseur de verkeerswerkgroep ondersteunen.
Een belangrijk hulpmiddel voor de verkeerswerkgroep is de Activiteitenkalender verkeersonderwijs en verkeersveiligheid. Op deze kalender geeft de school per jaar precies aan welke activiteiten zij gaat ondernemen in het kader van het UVL. De kalender maakt onderdeel uit van het Actieplan UVL.

Samenstelling van de groep

Gezien het takenpakket van de verkeerswerkgroep is het raadzaam om de groep niet te klein te maken. Vier à vijf vaste werkgroepleden, plus enkele ondersteuners voor specifieke taken, is ideaal.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
uvl@utrecht.nl

Bezoekadres
(alléén op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht