Verkeersveiligheid Voorbeelden maatregelen verkeersveiligheid

We hebben tijd en geld gereserveerd om tussen 15 en 30 projecten per jaar uit te voeren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Soms zijn het grote projecten en richten we een hele straat opnieuw in. Maar vaak gaat het om kleinere aanpassingen in een straat. Hieronder staan enkele voorbeelden van maatregelen en een inschatting van de kosten.

Verkeersdrempels of -plateaus

Een verkeersdrempel gebruiken we om (met name) auto’s langzamer te laten rijden. Hoe lager de gewenste rijsnelheid is, hoe steiler we de drempel maken. Om de snelheid in een straat te verlagen, leggen we meestal verdeeld over de hele straat meerdere drempels aan. Drempels worden gemaakt in klinkers of in asfalt.

Drempels leggen we liever niet aan op busroutes (reistijd neemt toe en het is niet comfortabel voor buspassagiers). Ook leggen wij een drempel alleen aan als deze geen schade aan huizen veroorzaakt door trillingen.

Ook verkeersplateaus gebruiken we om de rijsnelheid te verlagen.  Een verkeersplateau leggen we vaak aan:

  • bij de ingang van een gebied waar 30 kilometer per uur geldt
  • op plekken waar extra aandacht wordt gevraagd voor de verkeerssituatie (bijvoorbeeld op een pleintje)
  • bij kruisende straten

Inschatting van de kosten

De kosten van een drempel of plateau hangen af van het materiaal dat we gebruiken en de situatie. Is het een brede straat of juist een smalle straat? Moeten we parkeervakken aanpassen of verlichting verplaatsen?  Staan er bomen? Ligt er bijzondere bestrating? Dit is allemaal van invloed op de vorm van de drempel of het plateau en de kosten om het aan te leggen. Een drempel kost meestal tussen de € 10.000 en € 20.000. Een plateau is groter en daardoor ook duurder. Een plateau kost al snel € 30.000 tot € 50.000.

Extra verkeersborden of lijnen op de weg

Om extra aandacht te vragen voor een verkeerssituatie plaatsen we soms extra verkeersborden of brengen we extra lijnen of symbolen aan op de weg. We doen dit niet vaak, want we willen zo min mogelijk borden langs de weg of tekens op de weg om de situatie overzichtelijk te houden. Belijning of symbolen op het wegdek vragen ook extra onderhoud.

Inschatting van de kosten

De kosten voor extra borden, belijning of symbolen zijn lager dan de kosten voor een drempel of plateau.  Een budget van enkele honderden of duizenden euro’s is vaak voldoende. De echte kosten hangen af van de plaats waar het komt en het materiaal dat we gebruiken.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl