Verkeersveiligheid Meer aandacht voor 30 km per uur

De komende jaren geldt in steeds meer Utrechtse straten een maximale snelheid van 30 km per uur. Een lagere snelheid heeft voordelen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ook op de Tolsteegsingel, Maliesingel en de Wittevrouwensingel is de maximale snelheid van 50 km per uur naar 30 km per uur verlaagd. Toch zijn er automobilisten die nog steeds te hard rijden. Daarom nemen we nog enkele maatregelen om het verkeer veiliger te laten rijden.

Wat gaan we doen?

Op 25 en 26 augustus 2022 voeren we de volgende werkzaamheden uit op de Tolsteegsingel, Maliesingel en de Wittevrouwensingel:

  • We verplaatsen een paar borden waarop de maximale snelheid 30 km per uur staat, zodat deze beter zichtbaar zijn. Ook plaatsen we een paar nieuwe borden.
  • Op 12 plekken op de singels komt er 30 km per uur op de weg te staan.
  • We (ver)plaatsen digitale borden. Regelmatig staan er digitale borden (snelheidsborden) die een automobilist laten zien hoe hard hij rijdt. Deze borden verplaatsen we regelmatig, omdat uit onderzoek blijkt dat ze maar tijdelijk effect hebben.

Wat is er al gedaan?

De Tolsteegsingel, Maliesingel en Wittevrouwensingel zijn opnieuw ingericht. De weg is smaller, er liggen klinkers in plaats van asfalt en er zijn bredere fietsstroken. Ook is de maximale snelheid 30 km per uur. Na de herinrichting maken meer fietsers gebruik van de straten en rijden automobilisten rustiger. Daardoor is het veiliger voor fietsers. Toch zijn er ook nog steeds automobilisten die te hard rijden. Verschillende bewoners gaven aan dat de maximale snelheid niet voor iedereen duidelijk is. Daarom hebben we onderzocht welke maatregelen we nog meer kunnen nemen.

Welke andere maatregelen zijn onderzocht?

Uit ons onderzoek blijkt dat drempels, verhogingen of het smaller maken van de weg geen goede oplossingen zijn op de singels. Drempels en verhogingen zorgen ervoor dat bewoners meer last krijgen van geluid en trillingen als er bijvoorbeeld een bus over de singels rijdt. Het smaller maken van de weg zorgt ervoor dat het minder fijn en veilig fietsen is over de singels, doordat de fietsstrook dan ook smaller wordt. Als een auto dan moet wachten, dan moet hij op een fietsstrook staan.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl