Voetganger Bereikbaarheid voetgangersgebied

We willen in het drukste deel van de binnenstad meer ruimte voor voetgangers en fietsers. We hebben daarom aan de gemeenteraad voorgesteld om het voetgangersgebied uitbreiden en enkele straten in de binnenstad autovrij maken. De raad moet hier een besluit over nemen.

Lees meer over ons voorstel voor het voetgangersgebied

 

Fietsen

Op alle dagen van de week kunt u tussen 18.00 uur en 10.00 uur fietsen in het voetgangersgebied. Als u niet in de binnenstad hoeft te zijn, kunt u het beste via de singels fietsen. Rondom het voetgangersgebied is een fijne fietsroute. De komende jaren worden deze routes nog prettiger voor fietsers gemaakt.

Fietsparkeerplekken

De ‘P-route fiets’ laat vrije plekken in de dichtstbijzijnde fietsenstallingen zien. Hier stalt u uw fiets gratis, droog en veilig. Via digitale borden op straat wordt u doorgestuurd naar vrije ruimte in fietsenstallingen. Deze informatie staat ook in de app ‘P-route fiets’. Zo bekijkt u thuis al of er nog plek is.

U kunt de app downloaden via:

Bekijk waar de fietsenstallingen staan op www.veiligstallen.nl

Bevoorraden

Er zijn venstertijden voor bevoorrading in het voetgangersgebied.

Bekijk de venstertijden

Handhaving

We deelden in het eerste jaar van de uitbreiding geen boetes uit. Ook al reed u in het voetgangersgebied zonder verkeersontheffing of als u fietste zonder af te stappen. Sinds 1 mei 2021 geven we wel boetes.

Ontheffing aanvragen

Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen waarmee u buiten de bevoorradingstijden met een voertuig in het voetgangersgebied kunt komen.

Lees of u hiervoor in aanmerking komt en vraag de ontheffing aan

Hulp en contact Uitbreiding voetgangersgebied

Telefoon

14 030

E-mail

voetgangersgebied@utrecht.nl

Hulp en contact Voetgangersgebied

Telefoon

14 030

E-mail

voetgangersgebied@utrecht.nl