Voetganger Uitbreiden voetgangersgebied: informatie voor ondernemers en leveranciers

Wat is er voor u als ondernemer of leverancier in de binnenstad veranderd nu het voetgangersgebied groter is sinds 1 mei?

Sinds 1 mei zijn de venstertijden en de routes voor bevoorrading veranderd. En er zijn ruimere venstertijden voor bevoorrading door schoon vervoer.

Nieuwe venstertijden

Tegelijkertijd met de uitbreiding van het voetgangersgebied, zijn er ook nieuwe venstertijden voor goederenvervoer ingevoerd. U mag alleen binnen de venstertijden het voetgangersgebied in.
Bekijk de venstertijden

Ruimere venstertijden voor schoon vervoer

Met ruimere venstertijden voor schoon vervoer spelen we in op een aantal ontwikkelingen waaronder het stimuleren van schonere en slimmere bevoorrading.

U kunt als ondernemer ook zelf bewust bestellen en samenwerken met andere ondernemers om zo min mogelijk bevoorradingsverkeer te laten rijden in het voetgangersgebied.

Ook werken we samen met partners aan (slimme) oplossingen voor efficiënte en schone bevoorrading. Bijvoorbeeld door leveringen meer te bundelen en meer per (bak)fiets in plaats van bestelbusjes te bezorgen.
Lees meer over schone bevoorrading

Nieuwe routes bevoorrading

Het autovrij maken van het Stadhuisplein en vergroten van het voetgangersgebied heeft gevolgen voor waar u nog met een motorvoertuig kunt komen. In het voetgangersgebied, het Stadhuisplein en de Zadelstraat is het altijd mogelijk binnen de venstertijden te bevoorraden. Buiten de venstertijden is er een ontheffing nodig. Het Domplein is 24 uur per dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hier mag u alleen met een ontheffing rijden.

We willen dat er zo min mogelijk kilometers in het voetgangersgebied gemaakt worden. Daarom is er overal tweerichtingsverkeer en wordt u gevraagd om gebruik te maken van de adviesroutes voor bevoorrading. 

  • Bekijk de plattegronden (pdf, 809 kB): waar kunt u het voetgangersgebied in en uit? Hoe rijdt u er naartoe vanuit verschillende richtingen?
  • Bekijk de digitale binnenstadskaart met adviesroutes voor bevoorrading, aslastbeperkingen, etcetera.

Belangrijkste aanpassingen

Hieronder leest u de belangrijkste aanpassingen per 1 mei voor de bevoorradingsroutes:

  • Het Stadhuisplein wordt tussen de Minrebroederstraat en Annastraat autovrij. Bevoorradings- en autoverkeer is hier buiten de venstertijden niet meer toegestaan.
  • Om het verkeer van en naar het voetgangersgebied en omliggende straten mogelijk te maken is het naast de Telingstraat/Slachtstraat sinds 1 mei 2018 ook mogelijk om via de Schoutenstraat richting Lange Jansstraat te rijden. Grotere vrachtauto’s adviseren we alleen via de Schoutenstraat te rijden.
  • Voor het bevoorraden van het Oudkerkhof kunnen bestelbussen en kleine vrachtauto’s gebruikmaken van de Annastraat en Stadhuisplein. Grote vrachtauto’s rijden (binnen de venstertijden) via het Stadhuisplein/Korte Minrebroederstraat richting Oudkerkhof.
  • Ter hoogte van de hoek van het Stadhuis en Oudkerkhof zijn er 2 ‘Stop & Drop-plekken’ voor bevoorrading die 24 uur per dag bereikbaar blijven. Deze zijn alleen bedoeld voor de horecagroothandel.
  • In de Zadelstraat en het Buurkerkhof is het sinds 1 mei alleen maar mogelijk om binnen venstertijden te bevoorraden. Buiten de venstertijden heeft u een ontheffing nodig.

Hulp en contact voetganger

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl