Voetganger Proef met camera's Vismarkt

Sinds kort hangt er een ledscherm op het Vismarkt. Als het druk is toont het ledscherm de boodschap dat fietsers af moeten stappen. Ook hangen er 2 camera’s op de Vismarkt. Deze proef duurt tot en met 15 november.

Waarom doet de gemeente deze proef?

Met deze proef onderzoeken we of het helpt om bij drukte fietsers te vragen af te stappen. Zo proberen we bij te dragen aan een veilig en aantrekkelijk voetgangersgebied. Bij de proef gebruiken we een techniek en software die nog in ontwikkeling zijn. De proef moet laten zien of we deze techniek vaker kunnen toepassen.

Waarom gebruiken we 2 camera’s en een ledscherm?

De camera’s zijn in combinatie met software in staat om het verschil ‘te zien’ tussen voetgangers en fietsers.

Wat doen de camera’s en het beeldscherm?

De eerste camera telt het aantal fietsers en of voetgangers in een bepaalde periode (bijvoorbeeld per minuut). Als het aantal fietsers of voetgangers hoger wordt dan een bepaald getal (bijvoorbeeld 25 fietsers en/of voetgangers per minuut) geeft de camera een signaal aan het ledscherm. Hier verschijnt dan een boodschap voor fietsers. Bijvoorbeeld: ‘Het is druk in het voetgangersgebied: Fietsers a.u.b. afstappen.’

De tweede camera, die iets verderop staat, registreert de verhouding tussen het aantal fietsers en voetgangers. Dat helpt om te kijken of de boodschap effect heeft.

Hoe lang worden de beelden bewaard?

Doordat de camera’s onscherp zijn ingesteld is het niet mogelijk om op de beelden personen te herkennen. Wel is te zien of een voorbijganger een fietser of een voetganger is. Deze gegevens worden real-time (per direct) omgezet in statistische data (‘enen en nullen’). De onscherpe camerabeelden worden uitsluitend voor de duur van de proefperiode (2 weken) bewaard. Na de proefperiode worden de beelden definitief weggegooid. De data (‘enen en nullen’) worden gebruikt in het kader van de evaluatie van de uitbreiding van het voetgangersgebied die eind 2018 wordt uitgevoerd.

Worden de beelden gebruik voor handhaving?

De beelden worden niet gebruikt voor handhaving door gemeente of politie. Niet tijdens de proef en ook niet na afloop.

Voldoet het project hiermee aan de privacyregels van de gemeente?

Het gebruik van de camera’s voor het tellen van voetganger en fietsers op de wijze zoals hierboven beschreven is conform het privacybeleid van de gemeente. Dat beleid is vastgelegd in de privacyverordening. Deze verordening is een nadere uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bevat onder meer bepalingen over datalekken, cameratoezicht en het toezicht op de naleving van de privacyregelgeving. Lees meer over privacy en hoe de gemeente daarmee omgaat.