Voetganger Voetgangersideeënpunt

Utrecht wil meer aandacht voor de voetganger. Daarom kon u meedenken over de voetganger in Utrecht via het voetgangersideeënpunt. Het meldpunt is nu gesloten en de ideeën zijn verzamelend en opgepakt. De reacties en ideeën zijn nu te bekijken.

Bekijk de ideeën op de digitale kaart

Resultaten ideeënpunt

Er zijn 326 reacties ontvangen. Bijvoorbeeld over een te smal voetpad tot helemaal geen voetpad. Of van een voetpad met prullenbakken of reclameborden die in de weg staan. Tot een verkeersonveilige oversteek voor voetgangers.
De grootste opdracht voor het verbeteren van de voetgangerskwaliteit ligt in de binnenstad en omgeving. Veel ideeën vormden input voor het 'stadsgesprek Voetganger' en voor de uitwerking van het voorstel 'uitbreiding voetgangersgebied binnenstad'. Bijna alle nieuw aangedragen ideeën hebben al een plek in een bestaand project.

Wat doen we met uw reactie?

We hebben een document gemaakt met 7 uitgeschreven acties met projecten die daarbij horen.
Alle acties op de digitale kaart (meldpunt) krijgen binnenkort ook een actienummer en project. U kunt dan in het document zien wat er met uw idee gaat gebeuren, of al is gebeurd.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Uw mening