Verkeersveiligheid Waarom wel of geen verkeersmaatregelen?

We krijgen regelmatig meldingen van bewoners over onveilige verkeerssituaties en straten waar te hard wordt gereden. Om na te gaan of automobilisten inderdaad te hard rijden, willen we vaker mobiele snelheidsmeters plaatsen om het gedrag te beinvloeden. Ook willen we meer uitleggen over de afwegingen die we maken om de verkeersveiligheid te verbeteren.

We krijgen bijvoorbeeld vaak vragen om een drempel, zebrapad of spiegel te plaatsen. Deze maatregelen zorgen niet altijd voor veiliger verkeer. Hieronder leggen we uit waarom we bepaalde keuzes maken en waarom we sommige bewonerswensen niet uitvoeren.

Verkeersdrempel, plateaudrempel

Een drempel kan goed werken om de snelheid van auto’s te verminderen.

Nadeel van drempels

  • De werking is plaatselijk. Het invloedgebied is daarmee beperkt; mensen remmen kort voor de drempel  en geven daarna weer (extra) gas. Er zijn meestal meerdere drempels in een straat nodig, of een combinatie met andere verkeersmaatregelen, om de snelheid van het (auto)verkeer te remmen.
  •  Drempels kunnen trillingen veroorzaken in de woningen. In mindere mate geldt dit ook voor plateaudrempels. Bij routes waar een bus rijdt moet goed onderzocht worden of zo’n plateaudrempel wel kan.
  • Een drempel kan na een tijdje verzakken waardoor de werking afneemt. Een drempel moet dus onderhouden worden.

Kortom: omdat er veel nadelen kunnen zijn aan het plaatsen van een drempel, kunnen we niet altijd aan deze wens voldoen.

Andere manieren om de snelheid te verlagen

  • Aanpassen van de inrichting van een straat door bijvoorbeeld een wegversmalling te maken (‘om-en-om-regeling’). Dit kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door het trottoir uit te breiden en/of met groen zoals plantenbakken.
  • Vervangen van asfalt door klinkers kan ook de snelheid verminderen.

Zebrapad

  • Een  zebrapad kan het gevoel geven om veilig de straat te kunnen oversteken. Een zebrapad is alleen een goed middel als er veel mensen vaak gebruik van maken en er niet teveel auto’s in een straat rijden. Bij straten waar een 30- km/u-maatregel is, volgt de gemeente wat het CROW aanbeveelt. Hier plaatsen we geen zebrapaden omdat door de lage snelheid de mensen overal veilig kunnen oversteken.

Nadeel van zebrapaden

  • Ervaring leert ons dat bij drukke straten waar mensen weinig oversteken, een zebrapad kan zorgen voor schijnveiligheid. Automobilisten zijn gewend  dat er niemand oversteekt en minderen niet automatisch hun snelheid bij een zebrapad en verlenen geen voorrang.

Andere manieren om oversteken veiliger te maken

Bij drukkere straten kan een middensteunpunt helpen om veilig over te kunnen steken.

  • Bij hele drukke straten met veel verkeer zijn andere maatregelen nodig, bijvoorbeeld verkeerslichten.
  • Het instellen van een 30km-zone zorgt ervoor dat oversteken in de hele straat veiliger wordt.

Spiegels bij een kruising

Soms is een kruispunt of bocht niet overzichtelijk. Een spiegel kan dan helpen.
Met het plaatsen van spiegels zijn we voorzichtig. Allereerst is de zorg van de gemeente een kruispunt zo overzichtelijk mogelijk te maken. Zo moet een kruising voor doorgaand verkeer overzichtelijker te zijn dan een kruising in een 30 km woonstraatje. Soms is de inrichting door bijvoorbeeld de stedenbouwkundige inrichting niet overzichtelijk te maken. We bekijken dan eerst of we de omgeving kunnen verbeteren. Spiegels plaatsen we daarom bij hoge uitzondering.

Nadeel van spiegels

Helaas is het zo dat de spiegels in de praktijk wel eens door vandalen verdraaid worden. Het gevolg is dat de spiegel niet goed staat afgesteld en automobilisten daardoor onterecht denken goed zicht te hebben op aankomend verkeer. De gemeente is verantwoordelijk voor deze spiegels en wil voorkomen dat er ongelukken gebeuren omdat een spiegel niet goed staat afgesteld.

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl

Uw mening