Vrije tijd Tentoonstelling IND binnenstebuiten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vierde afgelopen jaar haar 25-jarig bestaan. Dat is de aanleiding voor de reizende tentoonstelling 'IND binnenstebuiten'. Daarin staat het complexe werk van de IND centraal.

Wat doet de IND?

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit en beoordeelt alle verzoeken om Nederlander te willen worden of om in Nederland te willen verblijven. Dat varieert van verzoeken van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land tot specialistische kenniswerkers die zich in ons land willen vestigen.

Historie en ontwikkelingen

De tentoonstelling geeft een historisch beeld en toont hoe ontwikkelingen in de wereld, de politiek of de media, het werk van de IND beïnvloeden. Met ook een blik vooruit: wat komt er in de toekomst op de IND af en hoe gaan ze daarmee om.

Makers van de tentoonstelling:

“Veel mensen weten wat de IND is, maar weten niet precies wat dit complexe werk inhoudt. Belangrijk is dat we met deze tentoonstelling laten zien, dat we dit werk doen vanuit een besef dat onze beslissingen een grote impact hebben op het persoonlijke leven van mensen”.

Meer informatie op Ind.nl

Toegang tentoonstelling

  • Gratis
  • Waar: eerste verdieping in het stadskantoor
  • Wanneer: maandag 2 tot en met woensdag 25 maart

Hulp en contact Stadskantoor podium van de stad

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

E-mail

podiumvandestad@utrecht.nl

Openingstijden

Maandag, woensdag en vrijdag: 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag en donderdag: 8.00 - 21.00 uur

Uw mening