Kunst en cultuur Actueel in kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Aanvragen nieuwe tweejarige subsidie

18-5-2020 | Van 1 juli tot en met 1 september kunnen Utrechtse stichtingen en verenigingen voor culturele initiatieven een nieuwe, tweejarige subsidie aanvragen. Deze subsidie biedt hen mogelijkheden voor groei, continuïteit en professionalisering. De subsidie is een aanvulling op de bestaande cultuursubsidies van de gemeente Utrecht. De regeling maakt het voor culturele organisaties die relatief nieuw zijn in de sector makkelijker om de stap te maken van project- of impulssubsidie naar meerjarige subsidie. Leden van de adviescommissies van de Cultuurnota 2021-2024 en van de projectsubsidies toetsen de aanvragen op artistieke en zakelijke kwaliteit en kijkt hoe deze plannen invulling geven aan de uitgangspunten zoals beschreven in de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’. Ook kijkt de commissie of het ingediende plan een aanvulling is op het culturele aanbod in de stad.

De subsidie bedraagt maximaal €50.000 per jaar voor 2021-2022. Voor 2023-2024 kan deze subsidie opnieuw worden aangevraagd. Voor de subsidieregeling is €0,3 miljoen beschikbaar. De gemeente hoopt daarmee minimaal 6 organisaties te kunnen ondersteunen.

Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie


Kunst in de openbare ruimte

13-05-2020 | In Utrecht hebben we een lange en bijzondere traditie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten waarin de gemeente voor tenminste 50% van de kosten deelneemt, wordt 1,5 % van de bouwkosten gereserveerd voor kunst. Het gaat om een kunstwerk in of nabij een openbaar gebouw. Daarnaast verlenen we opdrachten vanuit het Fonds Stadsverfraaiing. Dit fonds is in 1948 opgezet. Aandacht voor openbare kunst is er ook bij stadsuitbreidingen en voor gebieden die in ontwikkeling zijn.
Voor de periode 2021-2030 werken we aan een nieuwe uitvoeringsnota voor openbare beeldende kunst in Utrecht.

Lees hierover meer in de raadsbrief van 6 mei


Start proeftuin huisvesting creatieve sector Utrechtse regio

11-05-2020 | We starten in juni een proeftuin om vraag en aanbod naar huisvesting voor de creatieve sector beter op elkaar af te stemmen. Dat doen we op verschillende (erfgoed)locaties in de Utrechtse regio.

In 2018 was er vraag naar 135.000 m2 bij een aanbod van 105.000 m2. De verwachting is dat deze vraag groeit naar 185.000 m2 in 2024. Dat blijkt uit onderzoek door de Stedelijke Regio Utrecht met de gemeenten Utrecht, Amersfoort en de provincie Utrecht als trekkers. We hebben samen vooral gekeken naar de kansen voor huisvesting in cultureel erfgoed. Het is voor het eerst dat gemeenten uit de Stedelijke Regio Utrecht hiervoor samen optrekken in het ondersteunen van hun creatieve makers.

Lees meer over de kansen voor huisvesting:

Samenvatting Onderzoek Mooi maken, erfgoed en de kansen voor huisvesting van creatieve makers in de Stedelijke Regio Utrecht (pdf, 2 MB)
Rapportage Mooi maken (pdf, 2 MB)


Verhalen over impact van coronavirus op cultuursector

06-05-2020 | Lees het verhaal van Oscar Kocken, zelfstandig theatermaker in Utrecht (onder andere bij Het NUT en De Orde van de Dag), talkshowhost van de zondagse talkshow in de Utrechtse Stadsschouwburg en bedenker van het festivalprogramma Zomaaargasten. Oscar: "Een half jaar je werk niet mogen uitvoeren is vrij gortig."
Lees het verhaal van Oscar Kocken


Verhalen over impact van coronavirus op cultuursector

20-04-2020 | Lees het verhaal van Willemijn Mooij. Zij moest de Mattheus Passie annuleren: "De musici waren het eerste waar ik aan dacht. Spelen in de Mattheus is voor sommige een kwart van hun jaarinkomen."
Lees het verhaal van Willemijn Mooij van de Bachvereniging


Utrechtse literatuurprijzen uitgereikt

13-01-2020 | Op Slot Zuylen werden op 11 januari 2020 de Utrechtse literatuurprijzen uitgereikt. Chimamanda Ngozi Adichie ontving de Belle van Zuylenring, een ereprijs voor een internationaal schrijver die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. Diezelfde avond hield Chimamanda Ngozi Adichie de Belle van Zuylenlezing in Tivoli Vredenburg. De Belle van Zuylenring is gemaakt door de Utrechtse kunstenaar Karin Wichers.

Maxim Februari kreeg de C.C.S. Croneprijs voor al zijn werk. Zowel Chimamanda Ngozi Adichie als Maxim Februari schrijven over hoe we denken over de maatschappij en de veranderende wereld. Jessica van Geel, Kalib Batta en Joep van Helden kregen de C.C.S. Stipendia. Deze beurzen zijn voor beloftevolle Utrechtse schrijvers die niet meer dan 3 boeken op hun naam hebben. Als UNESCO City of Literature zijn we trots op de groeiende belangstelling voor deze stipendia.

Wethouder cultuur Anke Klein reikte de prijzen uit. Lees meer op www.hetliteratuurhuis.nl Foto's door Anna van kooij:


Frits Lintmeijer nieuwe voorzitter Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Utrecht

07-01-2020 | Frits Lintmeijer wordt de nieuwe voorzitter van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV). Dat heeft het college van B en W besloten. De commissie van externe, onafhankelijke deskundigen adviseert de gemeente over beeldende kunst in de openbare ruimte en het kunstopdrachtenbeleid. “Utrecht heeft een rijke historie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. De groeispurt van de stad kan niet zonder verrassing, ontroering en soms ook discussie over hoe we de stad beleven. Kunst kan daar een grote rol in spelen, ook in de nieuwe stadsdelen die nu van de tekentafel komen.” aldus de nieuwe ABKV-voorzitter. De aanstelling is voor een periode van 4 jaar. Frits Lintmeijer kent Utrecht en de sector goed. In de collegeperiode 2010-2014 was hij wethouder met onder andere cultuur en monumenten in zijn portefeuille.

In de afgelopen 70 jaar heeft de adviescommissie ABKV een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeentelijke collectie van bijzondere kunstwerken en projecten die met name de laatste jaren zowel lokaal, nationaal en internationaal de aandacht hebben getrokken. Het kunstopdrachtenbeleid omvat langlopende kunstprojecten, kunstopdrachten in de bestaande stad en kunstopdrachten vanuit de 1.5% regeling bij gemeentelijke nieuwbouw.


Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Nieuwsbrief

Aanmelden

Uw mening