Kunst en cultuur Actueel in kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Cultuur en coronaperiode

De gevolgen van het coronavirus betekenen een grote klap voor culturele organisaties. En ook voor het culture aanbod in de stad.

Verhalen over impact van coronavirus op cultuursector

In deze coronatijd tekenen we verhalen op van mensen die werken in de Utrechtse culturele sector. Hoe ervaren zij deze tijd, hoe kijken zij terug en hoe kijken zij vooruit. 
Lees de verhalen

Creativiteit versterken op scholen

19-01-2021 | Ook de komende 4 jaar wordt op 30 basisscholen in alle Utrechtse wijken de creativiteit van kinderen gestimuleerd. De scholen werken onder leiding van TivoliVredenburg met 12 culturele instellingen en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) samen om de kwaliteit van het kunstonderwijs te versterken. Leerlingen én leerkrachten krijgen training van de HKU. Deze traint ook studenten op de Utrechtse PABO’s. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Utrecht zorgen voor de financiering van het project met de naam Creatief Vermogen Utrecht. Sinds 2013 draagt dit project en het netwerk bij aan het stimuleren van creativiteit en welzijn van kinderen op basisscholen in Utrecht. De komende 4 jaar richten alle partijen zich op het vergroten van gelijke kansen voor alle kinderen.

Kijk voor de betekenis voor kinderen en leerkrachten en voorbeelden op:

Startsein Creatief Vermogen Utrecht 2021-2024 gegeven door wethouder Anke Klein - Creatief Vermogen Utrecht


Subsidie aanvragen met eHerkenning

8-01-2021 | Organisaties, stichtingen en zzp’ers die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hebben eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig bij het aanvragen van cultuursubsidie. eHerkenning aanvragen kan enkele dagen duren. De kosten kunt u als organisatiekosten meefinancieren met uw subsidieaanvraag. U hoeft eHerkenning maar 1 keer aan te vragen. U kunt deze ook gebruiken bij andere overheidsinstanties zoals UWV en de Belastingdienst. Particulieren kunnen voor het subsidieloket hun DigiD blijven gebruiken.

Lees meer over het aanvragen van subsidies en eHerkenning


Extra steun voor culturele makers en organisaties

17-12-2020 | De voorwaarden voor project- en impulssubsidies zijn vanwege de coronasituatie aangepast. Van 1 januari tot 1 juli 2021 kunnen culturele makers en organisaties 100% van hun projectkosten aanvragen, in plaats van 50%. Zij mogen in deze periode zelfs 2 keer een impulssubsidie aanvragen. Het maximumbedrag is € 2.500 per aanvraag. Daarnaast kunnen culturele organisaties die in het verleden 4 jaar subsidie via de cultuurnota kregen nu ook plannen indienen voor een projectsubsidie.

We bieden deze extra ondersteuning omdat we het belangrijk vinden dat bestaande initiatieven zich kunnen blijven ontwikkelen. Project- en impulssubsidies dragen ook bij aan nieuwe culturele initiatieven. Vanaf 6 januari is het online subsidieloket open voor het indienen van aanvragen.

Lees meer over het aanvragen van subsidies


Fair Practice Code

4-12-2020 | Op verzoek van de gemeenteraad heeft de adviescommissie van de Cultuurnota 2021-2024 onderzoek gedaan naar behoeftes, knelpunten en dilemma's rond Fair Practice bij culturele instellingen die 4-jarige subsidie van de gemeente krijgen. Deze code heeft een gezonde en eerlijk werkende culturele en creatieve sector als doel. Bij het onderzoek is gekeken naar 3 verschillende niveau’s:

 • Hoe onderschrijven culturele instellingen de Fair Practice Code als ‘morele cao’ en vertalen ze deze naar hun eigen praktijk.
 • Hoe passen van de Fair Practice Code toe.
 • Hoe jagen ze Fair Practice verder aan.

Uit het onderzoek blijkt dat er goede stappen gezet zijn in het ontwikkelen van de sociale dialoog, in het bijzonder tussen de gemeente en de culturele instellingen. Een aanzienlijk aantal onderwerpen is nog onvoldoende besproken bij de instellingen. De adviescommissie doet in haar rapport een aantal aanbevelingen. De gemeente gaat hiermee de komende periode aan de slag en doet dit met een aantal relevante partijen.

Lees de raadsbrief en de Nulmeting Fair Practice Code Cultuurnota 2021-2024


2 jaar subsidie voor 8 vernieuwende Utrechtse cultuurinitiatieven

18-11-2020 | 8 vernieuwende Utrechtse cultuurinitiatieven krijgen de komende 2 jaar subsidie van de gemeente. Een onafhankelijke adviescommissie bracht een positief advies uit aan het college van B en W over de subsidieaanvragen van deze initiatieven. Het gaat volgens commissievoorzitter Jorien Waanders om nieuwe prikkelende initiatieven, die waarde toevoegen aan wat er al is in de stad aan kunst en cultuur. In totaal gaat het om een bedrag van € 360.000. De initiatieven zijn:

 • Appeltaartconcerten, met klassieke muziek voor mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is om naar een concert te gaan. Ze geven concerten in onder andere buurthuizen, tbs-klinieken, hospices en instellingen voor speciaal onderwijs.
 • ISM&HEIT, het internationaal opererend gezelschap van Julian Hetzel dat provocerende, poëtische en humoristische kunstwerken maakt.
 • Mooie Woorden, dat grensverleggende en actuele literaire programma’s brengt gericht op een relatief jong publiek.
 • Sounds Like Touch, een laboratorium voor makers van muziek dat de fysieke interactie van mensen met technologie onderzoekt.
 • Pynarello, een eigenzinnig en dynamisch muziekcollectief dat speelt met nieuwe vormen van muziekuitvoering en muziekbeleving.
 • iona&rineke, een muziektheatergezelschap dat tegendraadse en activistische voorstellingen maakt onder de naam onderzoeksfictie.
 • Kunstbende Utrecht, dat met hernieuwd elan het talentontwikkelingstraject voor jongeren in Utrecht en omstreken met aandacht voor het ontwerpen van mode en voor het als DJ draaien en mixen van muziek, en voor film en taal.
 • Catching Cultures Orchestra, een orkest van vluchtelingen, andere nieuwkomers, en musici die in Nederland zijn opgegroeid, met muzikale en sociale verbinding als gevolg.

De adviescommissie behandelde 18 aanvragen. Zij beoordeelde de aanvragen aan de hand van de Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad. Met de tweejarige subsidie dicht de gemeente de kloof tussen de eenmalige impuls- en projectsubsidie en de vierjarige subsidie vanuit de Cultuurnota. Met de diverse subsidies stimuleert de gemeente een gevarieerd en vernieuwend cultuuraanbod voor iedereen, in alle Utrechtse wijken.

Lees het hele adviesrapport (pdf, 489 kB)


De Machinerie

28-10-2020 | Ook in deze tijd werkt Utrecht aan projecten die van belang zijn voor de toekomst. Projecten die bijdragen aan Utrecht als aantrekkelijke cultuurstad voor Utrechters en bezoekers. Zoals De Machinerie in het Werkspoorgebied. De Machinerie wordt een plek voor experimentele film- en beeldcultuur, voor ondernemerschap, talentontwikkeling en educatie. Frans Vreeke (oud-directeur Tivoli-Vredenburg) is als directeur/kwartiermaker aan de slag voor de Machinerie. Het project heeft wat vertraging opgelopen vanwege COVID-19. De verwachting is dat eind van het jaar de afspraken tussen gemeente en Machinerie worden vastgelegd.


Stimuleringssubsidie Combinatiefuncties Cultuur 2021-2022

25-09-2020 | Culturele instellingen kunnen weer subsidie aanvragen voor een Combinatiefunctie Cultuur, ook wel cultuurcoach genoemd. Deze medewerker zet zich in om een bredere, diverse groep Utrechters vertrouwd te maken met cultuur. Het gaat vooral om kinderen en jongeren in kansarme situaties. De cultuurcoach brengt hen in contact met 1 of meer kunst- en cultuurvormen en zorgt dat iedereen op zijn eigen niveau zijn talenten kan ontwikkelen. Deze coach richt zich ook op andere groepen Utrechters die een steuntje kunnen gebruiken om zelf mee te doen aan culturele activiteiten. Om dit te bereiken, werkt een cultuurcoach samen met minimaal 2 organisaties in het onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid en met bedrijven. Instellingen die zo’n medewerker in dienst willen nemen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie is voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Aanvragen kan tot 1 november via het subsidieloket.

Lees meer over de voorwaarden en hoe u subsidie aanvraagt


Subsidie voor Cultuur19 en Jongerencultuurhuis Kanaleneiland

24-07-2020 | Cultuur19 en Jongerencultuurhuis Kanaleneiland (JCK) krijgen subsidie van de gemeente Utrecht voor een cultuurprogramma voor jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Een externe adviescommissie heeft de plannen van beide cultuurorganisaties positief beoordeeld. Zij krijgen elk  €50.000 om in 2020 en 2021 te gebruiken voor een breed cultuuraanbod voor én door jongeren uit verschillende delen van Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern.

JCK gaat samen met Stichting JoU 4 BOKS Cultuurspots vestigen in de 2 wijken. In de studio’s en werkplaatsen van de BOKS Cultuurspots gaat JCK activiteiten organiseren op het gebied van muziek, theater, dans, zang, rap, schrijven, film en performance. Vaste cultuurcoaches en uiteenlopende docenten zorgen voor de begeleiding. Er zijn wekelijkse workshops, meerdere masterclasses per jaar en jaarlijkse kampen. Deelname aan alle activiteiten is gratis, in ruil voor een bijdrage aan de BOKS-community. De jongeren kunnen zelf projecten bedenken en uitvoeren. JCK werkt samen met welzijns- en cultuurpartners en met podia in de stad. Hierdoor kunnen talentvolle jongeren een opstap krijgen naar die podia.

Cultuur19 zet samen Podium Hoge Woerd, Metaal Kathedraal, Possibilize, DURF en Harmonie Orkest Vleuten het programma STRAAT op. Dit programma is met name gericht op jongeren met enige afstand tot cultuur, op de urban community en getalenteerde jongeren met een beperking. De jongeren maken samen met een professional een programma en verzorgen de techniek, communicatie en productie. Met Possibilize, Harmonie Orkest Vleuten en zorgpartners Abrona, Reinaerde en De Wilg scout Cultuur19 jongeren met talent en een beperking. Cultuur19 brengt deze jongeren in contact met de projecten en coacht makers en docenten.

De gemeente onderzoekt de komende tijd de behoeften en mogelijkheden van een jongerencultuurhuisfunctie in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern. De ervaringen uit de projecten van Cultuur19 en JCK zijn daarbij heel waardevol.


Nieuw Innovatiefonds stimuleert cultuursector om samen te werken

20-7-2020 | 4 fondsen en 3 overheden bundelen vanaf deze zomer hun krachten in het nieuwe Cultuur Innovatiefonds Utrecht. Het fonds biedt financiering aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van een innovatief idee. Prins Bernhard Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort stellen in totaal een half miljoen euro beschikbaar.

Doel

Het doel van het fonds is het aanjagen en ondersteunen van innovatieve, experimentele en grensverleggende projecten of producten in de cultuursector. Samenwerking en het delen van kennis en ervaringen staat daarbij centraal. Aanvragers worden uitgedaagd om buiten de gebaande paden te treden.
Het fonds hoopt op deze manier bij te kunnen dragen aan de toekomstbestendigheid van de culturele sector. Door ruimte te geven aan experiment in tijden waarin het nemen van risico’s moeilijker is geworden. Het fonds biedt naast een financiële bijdrage, ook begeleiding bij de verdere planvorming en uitvoering.

Aanvragen

Ideeën voor de eerste aanvraagronde kunt u tot 1 september via een videopitch indienen. Dit voor een bedrag tussen € 15.000 en € 50.000.
Doe een aanvraag via website Cultuur Innovatiefonds


Eerbetoon voor gastarbeiders

26-6-2020 | In 2020 is het precies 50 jaar geleden dat de laatste wervingsovereenkomst voor gastarbeiders werd gesloten. Naar aanleiding van dit feit heeft een aantal raadsleden op 4 april 2019 vragen gesteld over de mogelijkheden voor een monument ter ere van gastarbeiders. De Turkse ondernemersvereniging (TOV) heeft namens een grote groep Utrechters met een migratie-afkomst de gemeente verzocht het initiatief te nemen voor zo’n monument. De wens is om aan de lange Utrechtse traditie van monumenten, standbeelden en kunstwerken in de openbare ruimte een werk toe te voegen. Dit werk is bedoeld om te reageren op de demografische diversiteit van de stad, en op inwoners met een migratie-afkomst of specifieker gastarbeiders en hun historische rol.

Na onderzoek door de gemeente bleek dat hiervoor een breed draagvlak is in Utrecht. Het woord monument wordt weliswaar gebruikt, maar het gaat niet zozeer over ‘herdenken’ maar om een eerbetoon. Een hedendaags kunstwerk dat bijdraagt aan erkenning van deze arbeidsmigranten. Ook door de participatie van bewoners en betrokkenen in het proces. Dit alles moet bijdragen aan meer historisch besef; bij inwoners van Utrechts in het algemeen en bij jongeren in het bijzonder. De komende periode werken we de ideeën uit voor dit eerbetoon. Dit doen we samen met vertegenwoordigers van (arbeids)migrantengroepen uit Turkije, Italië, Griekenland, Marokko, Portugal, Spanje en voormalig Joegoslavië. We nodigen meerdere kunstenaars uit voor een vertaling van die ideeën naar een hedendaags eerbetoon. Het werk verwachten we in 2021 te kunnen realiseren.

Lees hier meer over in de raadsbrief van 23 juni 2020


Kunst in de openbare ruimte

13-05-2020 | In Utrecht hebben we een lange en bijzondere traditie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten waarin de gemeente voor tenminste 50% van de kosten deelneemt, wordt 1,5 % van de bouwkosten gereserveerd voor kunst. Het gaat om een kunstwerk in of nabij een openbaar gebouw. Daarnaast verlenen we opdrachten vanuit het Fonds Stadsverfraaiing. Dit fonds is in 1948 opgezet. Aandacht voor openbare kunst is er ook bij stadsuitbreidingen en voor gebieden die in ontwikkeling zijn.
Voor de periode 2021-2030 werken we aan een nieuwe uitvoeringsnota voor openbare beeldende kunst in Utrecht.

Lees hierover meer in de raadsbrief van 6 mei


Start proeftuin huisvesting creatieve sector Utrechtse regio

11-05-2020 | We starten in juni een proeftuin om vraag en aanbod naar huisvesting voor de creatieve sector beter op elkaar af te stemmen. Dat doen we op verschillende (erfgoed)locaties in de Utrechtse regio.

In 2018 was er vraag naar 135.000 m2 bij een aanbod van 105.000 m2. De verwachting is dat deze vraag groeit naar 185.000 m2 in 2024. Dat blijkt uit onderzoek door de Stedelijke Regio Utrecht met de gemeenten Utrecht, Amersfoort en de provincie Utrecht als trekkers. We hebben samen vooral gekeken naar de kansen voor huisvesting in cultureel erfgoed. Het is voor het eerst dat gemeenten uit de Stedelijke Regio Utrecht hiervoor samen optrekken in het ondersteunen van hun creatieve makers.

Lees meer over de kansen voor huisvesting:

Samenvatting Onderzoek Mooi maken, erfgoed en de kansen voor huisvesting van creatieve makers in de Stedelijke Regio Utrecht (pdf, 2 MB)
Rapportage Mooi maken (pdf, 2 MB)