Kunst en cultuur Actueel in kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Verhalen over impact van coronavirus op cultuursector

In deze coronatijd tekenen we verhalen op van mensen die werken in de Utrechtse culturele sector. Hoe ervaren zij deze tijd, hoe kijken zij terug en hoe kijken zij vooruit. 
Lees de verhalen

Subsidie voor Cultuur19 en Jongerencultuurhuis Kanaleneiland

24-07-2020 | Cultuur19 en Jongerencultuurhuis Kanaleneiland (JCK) krijgen subsidie van de gemeente Utrecht voor een cultuurprogramma voor jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Een externe adviescommissie heeft de plannen van beide cultuurorganisaties positief beoordeeld. Zij krijgen elk  €50.000 om in 2020 en 2021 te gebruiken voor een breed cultuuraanbod voor én door jongeren uit verschillende delen van Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern.

JCK gaat samen met Stichting JoU 4 BOKS Cultuurspots vestigen in de 2 wijken. In de studio’s en werkplaatsen van de BOKS Cultuurspots gaat JCK activiteiten organiseren op het gebied van muziek, theater, dans, zang, rap, schrijven, film en performance. Vaste cultuurcoaches en uiteenlopende docenten zorgen voor de begeleiding. Er zijn wekelijkse workshops, meerdere masterclasses per jaar en jaarlijkse kampen. Deelname aan alle activiteiten is gratis, in ruil voor een bijdrage aan de BOKS-community. De jongeren kunnen zelf projecten bedenken en uitvoeren. JCK werkt samen met welzijns- en cultuurpartners en met podia in de stad. Hierdoor kunnen talentvolle jongeren een opstap krijgen naar die podia.

Cultuur19 zet samen Podium Hoge Woerd, Metaal Kathedraal, Possibilize, DURF en Harmonie Orkest Vleuten het programma STRAAT op. Dit programma is met name gericht op jongeren met enige afstand tot cultuur, op de urban community en getalenteerde jongeren met een beperking. De jongeren maken samen met een professional een programma en verzorgen de techniek, communicatie en productie. Met Possibilize, Harmonie Orkest Vleuten en zorgpartners Abrona, Reinaerde en De Wilg scout Cultuur19 jongeren met talent en een beperking. Cultuur19 brengt deze jongeren in contact met de projecten en coacht makers en docenten.

De gemeente onderzoekt de komende tijd de behoeften en mogelijkheden van een jongerencultuurhuisfunctie in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern. De ervaringen uit de projecten van Cultuur19 en JCK zijn daarbij heel waardevol.


Nieuw Innovatiefonds stimuleert cultuursector om samen te werken

20-7-2020 | 4 fondsen en 3 overheden bundelen vanaf deze zomer hun krachten in het nieuwe Cultuur Innovatiefonds Utrecht. Het fonds biedt financiering aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van een innovatief idee. Prins Bernhard Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort stellen in totaal een half miljoen euro beschikbaar.

Doel

Het doel van het fonds is het aanjagen en ondersteunen van innovatieve, experimentele en grensverleggende projecten of producten in de cultuursector. Samenwerking en het delen van kennis en ervaringen staat daarbij centraal. Aanvragers worden uitgedaagd om buiten de gebaande paden te treden.
Het fonds hoopt op deze manier bij te kunnen dragen aan de toekomstbestendigheid van de culturele sector. Door ruimte te geven aan experiment in tijden waarin het nemen van risico’s moeilijker is geworden. Het fonds biedt naast een financiële bijdrage, ook begeleiding bij de verdere planvorming en uitvoering.

Aanvragen

Ideeën voor de eerste aanvraagronde kunt u tot 1 september via een videopitch indienen. Dit voor een bedrag tussen € 15.000 en € 50.000.
Doe een aanvraag via website Cultuur Innovatiefonds


Eerbetoon voor gastarbeiders

26-6-2020 | In 2020 is het precies 50 jaar geleden dat de laatste wervingsovereenkomst voor gastarbeiders werd gesloten. Naar aanleiding van dit feit heeft een aantal raadsleden op 4 april 2019 vragen gesteld over de mogelijkheden voor een monument ter ere van gastarbeiders. De Turkse ondernemersvereniging (TOV) heeft namens een grote groep Utrechters met een migratie-afkomst de gemeente verzocht het initiatief te nemen voor zo’n monument. De wens is om aan de lange Utrechtse traditie van monumenten, standbeelden en kunstwerken in de openbare ruimte een werk toe te voegen. Dit werk is bedoeld om te reageren op de demografische diversiteit van de stad, en op inwoners met een migratie-afkomst of specifieker gastarbeiders en hun historische rol.

Na onderzoek door de gemeente bleek dat hiervoor een breed draagvlak is in Utrecht. Het woord monument wordt weliswaar gebruikt, maar het gaat niet zozeer over ‘herdenken’ maar om een eerbetoon. Een hedendaags kunstwerk dat bijdraagt aan erkenning van deze arbeidsmigranten. Ook door de participatie van bewoners en betrokkenen in het proces. Dit alles moet bijdragen aan meer historisch besef; bij inwoners van Utrechts in het algemeen en bij jongeren in het bijzonder. De komende periode werken we de ideeën uit voor dit eerbetoon. Dit doen we samen met vertegenwoordigers van (arbeids)migrantengroepen uit Turkije, Italië, Griekenland, Marokko, Portugal, Spanje en voormalig Joegoslavië. We nodigen meerdere kunstenaars uit voor een vertaling van die ideeën naar een hedendaags eerbetoon. Het werk verwachten we in 2021 te kunnen realiseren.

Lees hier meer over in de raadsbrief van 23 juni 2020


Tijdelijk 100% impulssubsidie

22-6-2020 | In verband met de bijzondere omstandigheden heeft de gemeente Utrecht de regels voor het aanvragen van een impulssubsidie tijdelijk versoepeld. Van 16 juni tot 1 september kunnen culturele makers en initiatieven een aanvraag doen voor 100% in plaats van 50% van de totale projectkosten. De aangepaste regeling is tot 1 september ook open voor aanvragers die al eerder impuls- of projectsubsidie kregen. Het maximumbedrag per aanvraag is € 2.500.

Wanneer aanvragen?

Een aanvraag voor impulssubsidie kunt u op elk moment indienen. Dit jaar houden we geen zomerstop voor de impulssubsidies. Ook in juli en augustus nemen we aanvragen voor een impulssubsidie in behandeling. De uitslag volgt uiterlijk 4 weken na het indienen van uw aanvraag.

Meer informatie over het aanvragen van de impulssubsidie


Aanvragen nieuwe tweejarige subsidie

18-5-2020 | Van 1 juli tot en met 1 september kunnen Utrechtse stichtingen en verenigingen voor culturele initiatieven een nieuwe, tweejarige subsidie aanvragen. Deze subsidie biedt hen mogelijkheden voor groei, continuïteit en professionalisering. De subsidie is een aanvulling op de bestaande cultuursubsidies van de gemeente Utrecht. De regeling maakt het voor culturele organisaties die relatief nieuw zijn in de sector makkelijker om de stap te maken van project- of impulssubsidie naar meerjarige subsidie. Leden van de adviescommissies van de Cultuurnota 2021-2024 en van de projectsubsidies toetsen de aanvragen op artistieke en zakelijke kwaliteit en kijkt hoe deze plannen invulling geven aan de uitgangspunten zoals beschreven in de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’. Ook kijkt de commissie of het ingediende plan een aanvulling is op het culturele aanbod in de stad.

De subsidie bedraagt maximaal €50.000 per jaar voor 2021-2022. Voor 2023-2024 kan deze subsidie opnieuw worden aangevraagd. Voor de subsidieregeling is €0,3 miljoen beschikbaar. De gemeente hoopt daarmee minimaal 6 organisaties te kunnen ondersteunen.

Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie


Kunst in de openbare ruimte

13-05-2020 | In Utrecht hebben we een lange en bijzondere traditie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten waarin de gemeente voor tenminste 50% van de kosten deelneemt, wordt 1,5 % van de bouwkosten gereserveerd voor kunst. Het gaat om een kunstwerk in of nabij een openbaar gebouw. Daarnaast verlenen we opdrachten vanuit het Fonds Stadsverfraaiing. Dit fonds is in 1948 opgezet. Aandacht voor openbare kunst is er ook bij stadsuitbreidingen en voor gebieden die in ontwikkeling zijn.
Voor de periode 2021-2030 werken we aan een nieuwe uitvoeringsnota voor openbare beeldende kunst in Utrecht.

Lees hierover meer in de raadsbrief van 6 mei


Start proeftuin huisvesting creatieve sector Utrechtse regio

11-05-2020 | We starten in juni een proeftuin om vraag en aanbod naar huisvesting voor de creatieve sector beter op elkaar af te stemmen. Dat doen we op verschillende (erfgoed)locaties in de Utrechtse regio.

In 2018 was er vraag naar 135.000 m2 bij een aanbod van 105.000 m2. De verwachting is dat deze vraag groeit naar 185.000 m2 in 2024. Dat blijkt uit onderzoek door de Stedelijke Regio Utrecht met de gemeenten Utrecht, Amersfoort en de provincie Utrecht als trekkers. We hebben samen vooral gekeken naar de kansen voor huisvesting in cultureel erfgoed. Het is voor het eerst dat gemeenten uit de Stedelijke Regio Utrecht hiervoor samen optrekken in het ondersteunen van hun creatieve makers.

Lees meer over de kansen voor huisvesting:

Samenvatting Onderzoek Mooi maken, erfgoed en de kansen voor huisvesting van creatieve makers in de Stedelijke Regio Utrecht (pdf, 2 MB)
Rapportage Mooi maken (pdf, 2 MB)


Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Nieuwsbrief

Aanmelden