Kunst en cultuur Actueel in kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Uitstel, aanpassing of verplaatsing van activiteiten als gevolg van corona-maatregelen

20-03-2020 | De maatregelen van het kabinet in verband met het coronavirus hebben het openbare leven voor een groot deel stilgelegd. Dit heeft grote gevolgen voor culturele organisaties. Musea en theaters zijn gesloten, alle evenementen met meer dan honderd bezoekers zijn afgelast.

De gemeente heeft er begrip voor als organisaties die cultuursubsidie krijgen, door deze maatregelen niet kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden. Hier is sprake van overmacht. De gemeente zal welwillend zijn voor gefinancierde organisaties en initiatieven. Dat wil zeggen dat we uitstel, aanpassing of verplaatsing van activiteiten als gevolg van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden in principe accepteren. Is dit het geval of hebt u andere vragen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de afdeling Culturele Zaken of mail naar secretariaatcz@utrecht.nl.

Meer informatie over ondernemers en coronavirus


Evenementen en bijeenkomsten afgelast

12-03-2020 | Het kabinet heeft aangekondigd dat in heel Nederland extra maatregelen nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom worden alle evenementen en bijeenkomsten afgelast. We verwachten dat culturele instellingen ook gesloten zijn. De maatregelen gelden tot 1juni.


Subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

05-03-2020 | Utrecht stelt € 100.000 subsidie beschikbaar voor een cultureel programma en activiteiten voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Het doel is dat deze jongeren hun culturele talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De subsidie is bedoeld voor stichtingen, verenigingen en bedrijven met ervaring in het uitvoeren van activiteiten voor jongeren. U kunt van 1 april tot en met 1 juni een subsidieaanvraag indienen. Een van de subsidievoorwaarden is dat de aanvrager de plannen samen met de jongeren uit de wijken maakt en uitvoert. De plannen moeten de deelname aan cultuur bevorderen van jongeren van verschillende leeftijden en met verschillende culturele achtergronden en interesses. De activiteiten moeten uitgevoerd worden tot en met 2021. Het maximale subsidiebedrag is € 50.000. Een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen beoordeelt de aanvragen. De commissie toetst onder andere op betekenis voor de stad en wijk, artistieke kwaliteit en ondernemerschap.

Subsidie aanvragen kan vanaf 1 april via subsidies kunst en cultuur.


Utrechtse literatuurprijzen uitgereikt

13-01-2020 | Op Slot Zuylen werden op 11 januari 2020 de Utrechtse literatuurprijzen uitgereikt. Chimamanda Ngozi Adichie ontving de Belle van Zuylenring, een ereprijs voor een internationaal schrijver die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. Diezelfde avond hield Chimamanda Ngozi Adichie de Belle van Zuylenlezing in Tivoli Vredenburg. De Belle van Zuylenring is gemaakt door de Utrechtse kunstenaar Karin Wichers.

Maxim Februari kreeg de C.C.S. Croneprijs voor al zijn werk. Zowel Chimamanda Ngozi Adichie als Maxim Februari schrijven over hoe we denken over de maatschappij en de veranderende wereld. Jessica van Geel, Kalib Batta en Joep van Helden kregen de C.C.S. Stipendia. Deze beurzen zijn voor beloftevolle Utrechtse schrijvers die niet meer dan 3 boeken op hun naam hebben. Als UNESCO City of Literature zijn we trots op de groeiende belangstelling voor deze stipendia.

Wethouder cultuur Anke Klein reikte de prijzen uit. Lees meer op www.hetliteratuurhuis.nl Foto's door Anna van kooij:


Spreekuur voor aanvragers projectsubsidie

09-01-2020 | Op maandag 11 mei is er weer een spreekuur voor aanvragers van projectsubsidies. Organisatoren van culturele projecten of initiatieven kunnen hier vragen stellen over de inhoudelijke opzet van hun subsidieaanvraag. U krijgt advies van medewerkers van de afdeling Culturele Zaken over begrotingen of dekkingsplannen. Of tips die helpen bij het maken van een goede aanvraag. Het spreekuur is gratis. Graag voor vrijdag 8 mei per mail aanmelden via projectcultuursubsidiecultuur@utrecht.nl

  • Datum: maandag 11 mei
  • Tijd: 10.00 - 12.00 uur
  • Locatie: stadskantoor, Stadsplateau 1, 6e verdieping, ruimte Z70

Op 15 mei sluit de indientermijn voor projectsubsidies voor culturele projecten. Een onafhankelijke externe adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen.

Lees meer over de project-en impulssubsidie


Frits Lintmeijer nieuwe voorzitter Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Utrecht

07-01-2020 | Frits Lintmeijer wordt de nieuwe voorzitter van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV). Dat heeft het college van B en W besloten. De commissie van externe, onafhankelijke deskundigen adviseert de gemeente over beeldende kunst in de openbare ruimte en het kunstopdrachtenbeleid. “Utrecht heeft een rijke historie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. De groeispurt van de stad kan niet zonder verrassing, ontroering en soms ook discussie over hoe we de stad beleven. Kunst kan daar een grote rol in spelen, ook in de nieuwe stadsdelen die nu van de tekentafel komen.” aldus de nieuwe ABKV-voorzitter. De aanstelling is voor een periode van 4 jaar. Frits Lintmeijer kent Utrecht en de sector goed. In de collegeperiode 2010-2014 was hij wethouder met onder andere cultuur en monumenten in zijn portefeuille.

In de afgelopen 70 jaar heeft de adviescommissie ABKV een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeentelijke collectie van bijzondere kunstwerken en projecten die met name de laatste jaren zowel lokaal, nationaal en internationaal de aandacht hebben getrokken. Het kunstopdrachtenbeleid omvat langlopende kunstprojecten, kunstopdrachten in de bestaande stad en kunstopdrachten vanuit de 1.5% regeling bij gemeentelijke nieuwbouw.


Utrecht investeert in innovatieve locatie voor film- een beeldcultuur ‘De Machinerie’

20-12-2019 | Goed nieuws voor makers, professionals, studenten en liefhebbers van experimentele film en beeldcultuur. De gemeenteraad heeft het plan voor de innovatieve locatie De Machinerie goedgekeurd. Vanaf begin 2022 komen cultuur, educatie en ondernemerschap onder 1 dak in het Werkspoor. Het gaat om een vernieuwend concept voor experimentele filmvertoningen, beeldcultuur en ruimte voor educatie en mediawijsheid. De locatie aan de Gietijzerstraat in het Werkspoor moet een levendige uitgaansplek worden voor de omliggende wijken en de stad. Een plek met ook internationale aantrekkingskracht. Binnen De Machinerie werken het Nederlands Film Festival, HIT (Hoogt in Transitie), Fotodok en De Maakruimte nauw samen. Verder is een groot aantal partijen in de stad betrokken, zoals de HKU, creatieve opleidingen in het mbo, animatoren, game-ontwikkelaars, bedrijven en festivalorganisaties.

De volgende stap is de vergunningaanvraag voor de verbouwing, de uitwerking in een definitief ontwerp en het vaststellen van afspraken tussen de gemeente en de samenwerkende partijen. Vanaf begin 2022 moet De Machinerie opengaan. De ontwikkelaar van de Werkspoorkathedraal (EWU) biedt Utrecht de mogelijkheid om De Machinerie te realiseren. De gemeente investeert € 3,55 miljoen.


Kunstwerk De Poëtische Ontmoeting van Jozef Legrand

05-12-2019 | Het plein voor het winkelcentrum De Gaard in wijk Noordoost krijgt een bijzonder kunstwerk. Het werk De Poëtische Ontmoeting is ontworpen door kunstenaar Jozef Legrand. Het bestaat uit 7 ‘verhalende’ banken. Op de rugleuningen zijn verschillende levenswijsheden, uitdrukkingen of citaten van bewoners gefreesd.

Vrijdag 13 december om 16.30 uur onthult wethouder cultuur Anke Klein samen met de kunstenaar en bewoners de eerste 3 banken op het plein. In het winkelcentrum hangt dan een poster met alle 170 ingezonden teksten.

 

 

 


Nieuwe tweejarige subsidieregeling

29-11-2019 | Utrecht heeft een nieuwe tweejarige subsidieregeling. Deze biedt talentvolle kunstenaars en nieuwe culturele initiatieven meer mogelijkheden om te groeien en te professionaliseren. De subsidie is een aanvulling op ons bestaande subsidieaanbod. Met deze tweejarige subsidie is het voor relatief nieuwe aanvragers makkelijker in aanmerking te komen voor meerjarige ondersteuning. Zo biedt de gemeente meer ruimte voor talentontwikkeling, nieuwe instroom en vernieuwing in de Utrechtse cultuursector. Ook op de langere termijn.

Een onafhankelijke adviescommissie toetst aanvragen op artistieke en zakelijke kwaliteit. De commissie beoordeelt de plannen gaat de commissie uit van de uitgangspunten in de Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad. Ook kijkt men of het gaat om een aanvulling op het culturele aanbod in de stad. Kunstenaars en culturele instellingen kunnen hun aanvraag tot uiterlijk 1 september 2020 indienen. Er is € 0,3 miljoen beschikbaar. De gemeente hoopt minimaal 6 organisaties te kunnen ondersteunen.


Aanpassingen impuls- en projectsubsidie

18-11-2019 |Utrecht heeft verschillende subsidiemogelijkheden om bewoners en organisaties die iets willen ondernemen op het gebied van kunst en cultuur te ondersteunen. Zo is er een meerjarige regeling voor Utrechtse instellingen. Deze zijn onderdeel van de Cultuurnota 2017-2020. Daarnaast kunnen artistiek interessante projecten incidentele project- en impulssubsidies aanvragen. Deze projecten moeten van belang zijn voor de stad, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector.

Regelingen project- en impulssubsidies aangepast

De regelingen voor impulssubsidies en projectsubsidies zijn op een aantal punten aangepast:

  • De projectsubsidie isvoor culturele projecten, producties en manifestaties. De subsidie is bedoeld voor professionele kunst en voor participatieve kunst. Participatieve kunst is gericht op de wijk en bewoners en betrekt deze daarbij. Denk aan amateurkunst en cultuureducatie. Het maximale subsidiebedrag is €20.000,-. Ook zijn de voorwaarden aangepast. Er moet bijvoorbeeld minimaal 1 publiek presentatiemoment zijn in Utrecht.  
  • De impulssubsidie is voor nieuwe, startende culturele initiatieven en aanvragers. Bij de beoordeling van de aanvraag ligt de nadruk meer op de ontwikkeling van talent en de artistieke mogelijkheden van het project. Ook is van belang dat het een aanvulling is op het bestaande aanbod in de stad. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500,-. In de aangepaste regeling zijn de beoordelingscriteria vereenvoudigd.  

In het Subsidieloket vind je meer informatie en kun je de subsidie online aanvragen.


Culturele projecten en initiatieven die in 2019 subsidie kregen

18-11-2019 | Utrecht is een bruisende cultuurstad met veel talent en talrijke culturele initiatieven. Met ondersteuning van de gemeente zijn in 2019 zeer verschillende projecten en initiatieven mogelijk gemaakt: van het kunstenfestival What You See over genderidentiteit tot een popfestival bij het 25-jarig bestaan van dB’s. Van optredens van Catching Cultures Orchestra in wijkcultuurhuis Het Wilde Westen tot het project COHOST, waarin een theatergezelschap, een centrum voor klinische forensische psychiatrie en een community-gezelschap uit de VS samen maatschappelijke vraagstukken onderzoeken.

In 2019 bood de gemeente een nieuwe impulssubsidie. Deze is bedoeld voor vernieuwende projecten gericht op cultuur voor iedereen. Voorbeelden van initiatieven die impulssubsidie ontvingen zijn activiteiten op het gebied van tekencultuur en een nieuw concept voor muziektheater over duurzaamheid voor kinderen.

Benieuwd naar de projecten die in de eerste helft van 2019 subsidie kregen? Bekijk het overzicht.


Nieuwe locaties voor Stichting Utrechtse Muziekschool, Dirigentenopleiding, Theaterschool Utrecht en Danscentrum Utrecht

03-09-2019 | De Stichting Utrechtse Muziekschool, Dirigentenopleiding en Theaterschool Utrecht geven per september tijdelijk les op de Laan van Puntenburg 2. Deze locatie is centraal gelegen (dichtbij het Centraal Station) en goed toegankelijk voor cursisten. Het pand is van de gemeente. De lessen van Danscentrum Utrecht worden tijdelijk gegeven op de Columbuslaan 540, in de studio’s van de Utrechtse Dansacademie. De gemeente spant zich in zodat deze 4 organisaties op korte termijn naar Domplein 4-5 kunnen verhuizen.

10 nieuwe aanbieders in de wijken

Deze 4 organisaties krijgen net als 6 andere Utrechtse cursusaanbieders voor 2019-2021 subsidie voor amateurkunsteducatie in de wijken. Aan de lessen kunnen kinderen, jongeren en volwassenen in hun vrije tijd deelnemen. De 10 organisaties zijn: Muziek Voor Ieder Kind, Theaterschool Utrecht, De Dirigentenwerkplaats Utrecht, MUZIQ voor kleuters, Kunstkasteel Zuilen, Danscentrum Utrecht, Vocal Arts Academy, Jeugdtheatergroep Sesar, DC 1 II High - Dans Atelier 42 en De Utrechtse Muziekschool. Dit lesaanbod zorgt, samen met vele andere initiatieven, voor een bruisende cultuurstad waar iedereen kan meedoen en talent kan groeien.

Uw mening