Kunst en cultuur Actueel in kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Cultuur en coronaperiode

De gevolgen van het coronavirus betekenen een grote klap voor culturele organisaties. En ook voor het culture aanbod in de stad.

Verhalen over impact van coronavirus op cultuursector

In deze coronatijd tekenen we verhalen op van mensen die werken in de Utrechtse culturele sector. Hoe ervaren zij deze tijd, hoe kijken zij terug en hoe kijken zij vooruit. 
Lees de verhalen

Exploitant gezocht voor nieuw wijkcultuurhuis in Utrecht Zuidwest

02-03-2021 | De gemeente zoekt een exploitant voor de voorbereiding van een nieuw wijkcultuurhuis aan de zuidkant van de stad. Een wijkcultuurhuis brengt buurtbewoners makkelijk in contact met kunst en cultuur, en met elkaar. Het is een echte ontmoetingsplek. Geïnteresseerde partijen kunnen tot 3 mei een plan en subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag is voor de voorbereiding en ook alvast voor de programmering, de exploitatie en het beheer als het wijkcultuurhuis er staat. Voor de zomer 2021 beoordeelt een onafhankelijke adviescommissie de ingediende plannen. De voorkeurslocatie voor het wijkcultuurhuis is de Merwedekanaalzone. Of dat de definitieve locatie wordt, is afhankelijk van besluitvorming rondom dit gebied. U kunt deze subsidie voor het nieuwe wijkcultuurhuis aanvragen via het online subsidieloket.

Lees meer over de subsidieregeling op www.officielebekendmakingen.nl


Utrecht investeert in culturele hart Berlijnplein

05-02-2021 | De gemeente investeert in het culturele hart Berlijnplein in Leidsche Rijn. Op Berlijnplein komen circulaire gebouwen en buitenruimte met expositieruimtes, studio’s voor dans, theater en muziek, een presentatieruimte, ateliers, horeca en werkplaatsen voor onderwijs en creatieve industrie. Berlijnplein is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een culturele plek met een programma rondom het thema ‘De Toekomst van de Stad’. In de plannen voor de nieuwbouw staat innovatie dan ook voorop. Voor de ontwikkeling van 9.200 m2 circulaire gebouwen en publieksruimte is een bedrag van 45,2 miljoen uitgetrokken.

Sinds 4 jaar zijn er bij Stadslab RAUM op Berlijnplein culturele activiteiten, zoals wisselende exposities, festivals, markten en buurtactiviteiten. Bezoekers komen hier in aanraking met verhalen en ideeën over de toekomst van de stad. Met de inzet DePlaatsmaker als kwartiermaker en beheerder vestigden de organisaties Goede Vrijdag, Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Jonge Honden en Buurtwerkkamer zich in 2020 op het Berlijnplein. In 2021 komen daar nog eens drie dansgezelschappen bij: IRC, 155 en SHIFFT. Ook de HKU wil zich hier vestigen. In 2025 is de nieuwbouw klaar en is er nog veel meer partijen een plek.

Lees meer op www.berlijnpleinutrecht.nl


Subsidie voor lesaanbieders en meer amateurkunst in de wijken

05-02-2021 | De gemeente Utrecht heeft €1.004.000,00 euro subsidie per jaar voor aanbieders van amateurkunsteducatie in 2022 t/m 2024. Lesorganisaties op het gebied van muziek, dans, toneel en een andere vormen van amateurkunst kunnen vanaf 1 februari tot 1 april 2021 een aanvraag indienen. Utrecht wil een goed lesaanbod voor iedereen in alle wijken.

Een onafhankelijke adviescommissie gaat organisaties die de subsidie Amateurkunsteducatie 2022-2024 aanvragen op een iets andere manier beoordelen dan in de periode 2019-2021. De commissie kijkt naar inclusiviteit (cultuur voor iedereen) en naar de samenwerking met andere organisaties. Ook kijkt de gemeente naar de professionalisering van de lesorganisaties en of medewerkers en andere betrokkenen eerlijk betaald worden.

Lees meer over deze subsidie


Creativiteit versterken op scholen

19-01-2021 | Ook de komende 4 jaar wordt op 30 basisscholen in alle Utrechtse wijken de creativiteit van kinderen gestimuleerd. De scholen werken onder leiding van TivoliVredenburg met 12 culturele instellingen en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) samen om de kwaliteit van het kunstonderwijs te versterken. Leerlingen én leerkrachten krijgen training van de HKU. Deze traint ook studenten op de Utrechtse PABO’s. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Utrecht zorgen voor de financiering van het project met de naam Creatief Vermogen Utrecht. Sinds 2013 draagt dit project en het netwerk bij aan het stimuleren van creativiteit en welzijn van kinderen op basisscholen in Utrecht. De komende 4 jaar richten alle partijen zich op het vergroten van gelijke kansen voor alle kinderen.

Kijk voor de betekenis voor kinderen en leerkrachten en voorbeelden op:

Startsein Creatief Vermogen Utrecht 2021-2024 gegeven door wethouder Anke Klein - Creatief Vermogen Utrecht


Subsidie aanvragen met eHerkenning

8-01-2021 | Organisaties, stichtingen en zzp’ers die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hebben eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig bij het aanvragen van cultuursubsidie. eHerkenning aanvragen kan enkele dagen duren. De kosten kunt u als organisatiekosten meefinancieren met uw subsidieaanvraag. U hoeft eHerkenning maar 1 keer aan te vragen. U kunt deze ook gebruiken bij andere overheidsinstanties zoals UWV en de Belastingdienst. Particulieren kunnen voor het subsidieloket hun DigiD blijven gebruiken.

Lees meer over het aanvragen van subsidies en eHerkenning


Extra steun voor culturele makers en organisaties

17-12-2020 | De voorwaarden voor project- en impulssubsidies zijn vanwege de coronasituatie aangepast. Van 1 januari tot 1 juli 2021 kunnen culturele makers en organisaties 100% van hun projectkosten aanvragen, in plaats van 50%. Zij mogen in deze periode zelfs 2 keer een impulssubsidie aanvragen. Het maximumbedrag is € 2.500 per aanvraag. Daarnaast kunnen culturele organisaties die in het verleden 4 jaar subsidie via de cultuurnota kregen nu ook plannen indienen voor een projectsubsidie.

We bieden deze extra ondersteuning omdat we het belangrijk vinden dat bestaande initiatieven zich kunnen blijven ontwikkelen. Project- en impulssubsidies dragen ook bij aan nieuwe culturele initiatieven. Vanaf 6 januari is het online subsidieloket open voor het indienen van aanvragen.

Lees meer over het aanvragen van subsidies


Fair Practice Code

4-12-2020 | Op verzoek van de gemeenteraad heeft de adviescommissie van de Cultuurnota 2021-2024 onderzoek gedaan naar behoeftes, knelpunten en dilemma's rond Fair Practice bij culturele instellingen die 4-jarige subsidie van de gemeente krijgen. Deze code heeft een gezonde en eerlijk werkende culturele en creatieve sector als doel. Bij het onderzoek is gekeken naar 3 verschillende niveau’s:

 • Hoe onderschrijven culturele instellingen de Fair Practice Code als ‘morele cao’ en vertalen ze deze naar hun eigen praktijk.
 • Hoe passen van de Fair Practice Code toe.
 • Hoe jagen ze Fair Practice verder aan.

Uit het onderzoek blijkt dat er goede stappen gezet zijn in het ontwikkelen van de sociale dialoog, in het bijzonder tussen de gemeente en de culturele instellingen. Een aanzienlijk aantal onderwerpen is nog onvoldoende besproken bij de instellingen. De adviescommissie doet in haar rapport een aantal aanbevelingen. De gemeente gaat hiermee de komende periode aan de slag en doet dit met een aantal relevante partijen.

Lees de raadsbrief en de Nulmeting Fair Practice Code Cultuurnota 2021-2024


2 jaar subsidie voor 8 vernieuwende Utrechtse cultuurinitiatieven

18-11-2020 | 8 vernieuwende Utrechtse cultuurinitiatieven krijgen de komende 2 jaar subsidie van de gemeente. Een onafhankelijke adviescommissie bracht een positief advies uit aan het college van B en W over de subsidieaanvragen van deze initiatieven. Het gaat volgens commissievoorzitter Jorien Waanders om nieuwe prikkelende initiatieven, die waarde toevoegen aan wat er al is in de stad aan kunst en cultuur. In totaal gaat het om een bedrag van € 360.000. De initiatieven zijn:

 • Appeltaartconcerten, met klassieke muziek voor mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is om naar een concert te gaan. Ze geven concerten in onder andere buurthuizen, tbs-klinieken, hospices en instellingen voor speciaal onderwijs.
 • ISM&HEIT, het internationaal opererend gezelschap van Julian Hetzel dat provocerende, poëtische en humoristische kunstwerken maakt.
 • Mooie Woorden, dat grensverleggende en actuele literaire programma’s brengt gericht op een relatief jong publiek.
 • Sounds Like Touch, een laboratorium voor makers van muziek dat de fysieke interactie van mensen met technologie onderzoekt.
 • Pynarello, een eigenzinnig en dynamisch muziekcollectief dat speelt met nieuwe vormen van muziekuitvoering en muziekbeleving.
 • iona&rineke, een muziektheatergezelschap dat tegendraadse en activistische voorstellingen maakt onder de naam onderzoeksfictie.
 • Kunstbende Utrecht, dat met hernieuwd elan het talentontwikkelingstraject voor jongeren in Utrecht en omstreken met aandacht voor het ontwerpen van mode en voor het als DJ draaien en mixen van muziek, en voor film en taal.
 • Catching Cultures Orchestra, een orkest van vluchtelingen, andere nieuwkomers, en musici die in Nederland zijn opgegroeid, met muzikale en sociale verbinding als gevolg.

De adviescommissie behandelde 18 aanvragen. Zij beoordeelde de aanvragen aan de hand van de Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad. Met de tweejarige subsidie dicht de gemeente de kloof tussen de eenmalige impuls- en projectsubsidie en de vierjarige subsidie vanuit de Cultuurnota. Met de diverse subsidies stimuleert de gemeente een gevarieerd en vernieuwend cultuuraanbod voor iedereen, in alle Utrechtse wijken.

Lees het hele adviesrapport (pdf, 489 kB)