Kunst en cultuur Ontwikkeling amateurkunsteducatie Utrecht

Op 6, 8 en 10 mei 2019 was er een bijeenkomst voor subsidieaanvragers. Aanleiding was het collegebesluit van 30 oktober 2018 om nieuw beleid amateurkunsteducatie te maken binnen bestaande financiële kaders, namelijk € 976.000 per jaar (peil 2018). Hier vindt u een samenvatting van de presentatie van de bijeenkomst.

Ambitie

Het stimuleren van het creatieve vermogen van kinderen, jongeren en volwassenen door middel van amateurkunsteneducatieaanbod voor cursisten in Utrecht

Uitgangspuntennotitie ‘Op weg naar een nieuw beleid voor amateurkunsteducatie 2019 – 2021’: vastgesteld door gemeenteraad op 28 maart 2019.

Uitgangspunten overgangsregeling

 • Continuïteit, kwaliteit en veiligheid
 • Samenhangend cursusaanbod
 • Betaalbaar aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen in de wijken
 • Gevarieerd en gespreid aanbod

Overgangsregeling naar nieuw beleid

 • Tot eind 2021: tijdelijke overgangsregeling op basis van Nota van Uitgangspunten Proeftuin voor nieuw beleid:
  • Verdieping analyse van de vraag
  • Ervaringen met aanbod voor en in de wijken
 • Toewerken naar breed gedragen samenwerkingsverband in de sector
 • Eind 2020: vaststelling definitief beleid*
 • Vanaf 2022: nieuw beleid (onderdeel Cultuurnota)* en nieuwe regeling op basis van vastgesteld definitief nieuw beleid
 • 2024 Aanvragen subsidie
 • 2025-2028 Cultuurnotaperiode

*Voorlopige planning