Kunst en cultuur Cultuur en coronaperiode

De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, hebben grote impact op ons dagelijks leven. Dus ook op de culturele sector en het culturele aanbod, nu en in de toekomst.

Gevolgen coronavirus voor cultuur

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom is Nederland tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

Lees meer over de maatregelen tegen coronavirus op rijksoverheid.nl

Ondersteuning in Utrecht

Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad voor haar inwoners en bezoekers. En dat willen we blijven. Samen met de cultuursector kijken we wat er nodig is voor een gezond en divers cultuuraanbod voor iedereen,

Noodsteun culturele instellingen en erfgoedinstellingen

Utrecht had in november 2020 3 miljoen euro uitgetrokken voor noodsteun aan  cultuur- en erfgoedinstellingen die getroffen zijn door het coronavirus.

De noodsteun was voor Utrechtse instellingen die van groot belang zijn voor de stad. Met de steun kunnen zij de resterende tekorten voor 2020 compenseren. En ze kunnen doorgaan met hun (herziene) activiteiten en zorgen voor kunst en cultuur voor iedereen, in alle Utrechtse wijken.

De noodsteun was vooral gericht op instellingen die al subsidie krijgen van de gemeente. Instellingen die nog geen subsidie krijgen konden deze noodsteun aanvragen als zij geen winstoogmerk hebben en de gemeente niet de enige partij is die bijdraagt.

De gemeente bood al eerder financiële steun aan de sector. Dat was in het voorjaar toen instellingen vanwege het coronavirus de deuren moesten sluiten.

Voor de vereiste 25% steun van derden gold dat men bij de aanvraag van de noodsteun moest aangeven welke bijdrage men verwachtte van andere partijen. Bijvoorbeeld geld uit crowdfundingsacties of subsidies van provincie of fondsen. De noodsteun wordt voor het eind van 2020 uitgekeerd. De aanvrager moet voor 1 juni 2021 de stukken aanleveren waaruit blijkt dat men de 25% van andere partijen daadwerkelijk heeft ontvangen.

Andere ondersteuning

Bekijk andere subsidies en fondsen voor kunst en cultuur

Minder streng bij beoordelen van prestaties en uitbetaling van subsidies

Ook creatieve makers, zzp’ers en ondernemers in de culturele sector kunnen gebruik maken van regelingen voor ondernemers.

Huurt u ruimte van de gemeente? Bekijk de maatregelen voor onze huurders.

Gaat uw evenement door het coronavirus niet door? Dan hoeft u de kosten voor de evenementenvergunning niet te betalen.

Hulp en contact Cultuur en coronaperiode

Nieuwsbrief

Aanmelden