Kunst en cultuur Cultuur en coronaperiode

De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, hebben grote impact op ons dagelijks leven. Dus ook op de culturele sector en het culturele aanbod, nu en in de toekomst.

Onderzoek door Berenschot

Adviesbureau Berenschot heeft een rapport gemaakt over hoe de culturele sector wordt ondersteund met noodsteun en het verwachte effect hiervan. Dit hebben zij op ons verzoek gedaan. Kunst en cultuur is namelijk een van de hardst geraakte sectoren. Wij vinden het daarom belangrijk om op basis van onderzoek de juiste acties te ondernemen voor de toekomst.

Uit het rapport (pdf, 684 kB) blijkt dat de sector het zwaar heeft, maar individuele organisaties flexibel zijn en weerbaar tonen. De noodsteun heeft tot nu toe goed geholpen. Wel zijn er financiële problemen bij de podia en festivals. Vooral bij diegene waar het aandeel eigen inkomsten groot is.

Berenschot concludeert dat de noodsteun, ook vanuit de gemeente, helpt, maar geeft ook aan dat de sector echt in de problemen zal komen als corona de maatschappij voor langere tijd in de greep zal houden. Financiële steun via maatwerk blijft in 2021 nodig. Niet alleen om instellingen te redden, maar juist ook om verlies van cultureel kapitaal zo veel mogelijk te voorkomen. De onderzoekers zien dat het belangrijk is ook aandacht te besteden aan jonge makers en innovatie.

Cultuur in openbare ruimte

Stapsgewijs komt meer ruimte in het openbare leven. Voor de mogelijkheden voor uw culturele instelling of activiteit raden wij aan:

 • de algemene richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM te blijven volgen.
 • de protocollen van uw branchevereniging of belangenorganisatie te bekijken.

Het is mogelijk om binnen de richtlijnen culturele activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren in de buitenruimte. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) adviseert het Sportprotocol van NOC*NSF hiervoor aan te houden. Wij vragen organisaties om bij activiteiten in de buitenruimte drukte te vermijden en overlast te voorkomen. Er mag geen publiek bij aanwezig zijn.

Wij vertrouwen erop dat de Utrechtse cultuursector blijft handelen vanuit haar professionaliteit en haar verantwoordelijkheid voor haar medewerkers en bezoekers. Alleen zo kunnen we het coronavirus onder controle houden.

Lees meer over activiteiten organiseren in de buitenruimte

Lees hier de laatste berichten van de rijksoverheid

  Ondersteuning in Utrecht

  Samen met de sector onderzoeken wij wat er nodig is voor een vitale sector in Utrecht. Met een divers cultuuraanbod voor iedereen, nu en op langere termijn. De gemeente biedt ondersteuning op het gebied van:

   Overheidssteun voor Utrechtse culturele instellingen

   Een aantal Utrechtse culturele instellingen kan waarschijnlijk rekenen op financiële steun van de overheid voor de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om 31 Utrechtse podia, musea en andere culturele organisaties. Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven schrijft dit in haar brief aan de Tweede Kamer over het noodpakket van 300 miljoen euro. 26 van de 31 Utrechtse instellingen ontvangen al meerjarige rijkssubsidie. De extra steun is speciaal bedoeld voor de coronaperiode. Daarnaast krijgen 5 cultuurorganisaties die de gemeente subsidieert ook steun van het Rijk. Het gaat om instellingen die ook van landelijk belang zijn: TivoliVredenburg, Centraal Museum, Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker/Podium Hoge Woerd en Museum Speelklok. Eis van de minister is wel dat de provincie Utrecht en de gemeente meebetalen. Daarvoor trekt het college van B en W 1,55 miljoen euro uit. De provincie Utrecht is van plan ook een ruim een miljoen euro bij te leggen om deze 5 organisaties te steunen.

   Ondersteuning rijksoverheid

   Ondersteuning door rijkscultuurfondsen

   De rijkscultuurfondsen bieden extra ondersteuning voor makers en instellingen. Het gaat om een bedrag van ruim € 15 miljoen, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Kijk voor meer informatie over de invulling van de maatregelen en regelingen bij de 6 rijkscultuurfondsen op:

   Hulp en contact Cultuur en coronaperiode

   E-mail

   coronacrisisCZ@utrecht.nl

   Telefoon

   14 030

   Nieuwsbrief

   Aanmelden