Kunst en cultuur Cultuur en coronaperiode

De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, hebben grote impact op ons dagelijks leven. Dus ook op de culturele sector en het culturele aanbod, nu en in de toekomst. Lees meer over de maatregelen die nu gelden voor kunst en cultuur op Rijksoverheid.nl.

Herstel, innovatie en noodsteun voor de Utrechtse cultuursector

De gemeente Utrecht biedt 7,5 miljoen euro extra financiële hulp aan Utrechtse culturele instellingen en makers die door de coronacrisis zijn geraakt. Het gaat om een breed pakket gericht op herstel, innovatie en noodsteun in de eerste helft van 2021. Zo wil de gemeente zorgen voor voldoende cultuuraanbod in Utrecht als de coronamaatregelen dat weer toelaten.

Kijk voor het aanvragen van de volgende subsidies in het subsidieloket. Heeft u vragen? Mail dan naar subsidie@utrecht.nl of bel met 030 - 286 33 36.

Regelingen voor herstel en innovatie cultuur

 • Steun aan makers voor het aanjagen van de sector, het ondersteunen van makers en het versterken van de positie en mogelijkheden van (talentvolle) makers en culturele organisaties. Dit doet de gemeente met:
  • Projectsubsidie voor meer culturele activiteiten die bijzonder, vernieuwend of die op een andere manier van waarde zijn voor de stad, haar inwoners en/of de Utrechtse culture sector ondersteunen. In deze coronatijd trekt Utrecht meer budget uit voor deze regeling. Deze subsidie geldt ook voor partijen met een winstoogmerk die culturele activiteiten organiseren.
   De projectsubsidie kunt u nu aanvragen via het subsidieloket.
  • Laagdrempelige impulssubsidie voor projecten in coronatijd.
   Voor startende culturele projecten en initiatieven om artistiek te kunnen groeien en voor talent om zich te ontwikkelen. De regeling moet zorgen voor bijzondere aanvullingen op het aanbod in de stad. In deze coronatijd verruimt Utrecht de regeling voor heel 2021 en trekt hier meer budget voor uit. Deze subsidie geldt ook voor partijen met een winstoogmerk die culturele activiteiten organiseren.
   Deze subsidie kunt u nu aanvragen via het subsidieloket.
  • Eénmalige Ontwikkelsubsidie voor makers en culturele organisaties bedoeld om de artistieke of de organisatorisch-zakelijke ontwikkeling van de aanvrager een stimulans te geven. Deze subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor cursussen, workshops, residenties, masterclasses, investering in fondsenwerving et cetera. Deze subsidie geldt ook voor partijen met een winstoogmerk die culturele activiteiten organiseren.
   De subsidie kan vanaf 28 april aangevraagd worden via het subsidieloket.
  • Impuls voor een talentontwikkeling voor pas afgestudeerden van bijvoorbeeld de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het MBO Creative College. Zij hebben nog geen kans gehad praktijkervaring op te doen. Voor hen komt geld beschikbaar om nieuw werk te maken dat ze, zo snel dat weer mogelijk is, aan de stad kunnen presenteren. Daarnaast zet Utrecht zich in voor samenwerking tussen opleidingen en presentatieplekken in de stad en regio. Ook makers die al langer in de sector meedraaien maar tot nu toe beperkt werden ondersteund, kunnen extra steun ontvangen.
   Meer informatie volgt in het 2e kwartaal van dit jaar.
  • Opdrachten aan Utrechtse kunstenaars en initiatieven voor een impuls aan makers en het aanbod van kunst in de openbare ruimte.
   Meer informatie volgt in het 2e kwartaal van dit jaar.
  • Steun voor culturele beheerinstellingen zodat zij hun culturele onderhuurders (makers, autonome kunstenaars, dansscholen) in 2021 een huurkorting kunnen geven.
   Meer informatie volgt zo snel mogelijk.
 • Programmeringsbudget om op unieke plekken in de stad cultuur mogelijk te maken, zoals in de binnenstad of andere gebieden waar panden leegstaan. Ook stimuleren we het extra programmeren en presenteren op bijzondere podia in de stad. Bijvoorbeeld bij kunstgalerieën, broedplaatsen, wijkcultuurhuizen, boekhandels en nachtclubs met een culturele programmering.
  Meer informatie volgt in het 2e kwartaal van dit jaar.
 • Tegemoetkoming in de extra kosten bij niet-gesubsidieerde culturele evenementen.
  Meer informatie volgt in het 2e kwartaal van dit jaar.
 • Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht helpt culturele organisaties en samenwerkingsinitiatieven bij het financieren van onderzoek, ontwerp en uitvoering van een idee/concept. Het fonds is een unieke samenwerking tussen private en publieke Utrechtse organisaties. Het Cultuur Innovatiefonds Utrecht krijgt hiervoor geld van de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort en 4 private fondsen. Meer informatie vindt u op CultuurInnovatiefonds.nl

Coulance voor subsidieontvangers

De coulanceregeling voor subsidieontvangers is verlengd tot en met 31 december 2021. Deze regeling (de 'Handreiking uitvoering en vaststelling van subsidies') geldt sinds 1 juli 2020. De regeling houdt in dat de gemeente coulant omgaat met verplichtingen bij verleende subsidies.

Subsidieontvangers moeten de gemeente wel informeren over de financiële gevolgen van uitstel, alternatieve invulling of meerkosten van hun activiteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar subsidie@utrecht.nl onder vermelding van het dossiernummer van de verleningsbeschikking van de oorspronkelijke subsidie.

Lees meer over de coulanceregeling.

Andere ondersteuning

Bekijk andere subsidies en fondsen voor kunst en cultuur

Minder streng bij beoordelen van prestaties en uitbetaling van subsidies

Ook creatieve makers, zzp’ers en ondernemers in de culturele sector kunnen gebruik maken van regelingen voor ondernemers.

Huurt u ruimte van de gemeente? Bekijk de maatregelen voor onze huurders.

Gaat uw evenement door het coronavirus niet door? Dan hoeft u de kosten voor de evenementenvergunning niet te betalen.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht