Kunst en cultuur Cultuur en coronaperiode

De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, hebben grote impact op ons dagelijks leven. Dus ook op de culturele sector en het culturele aanbod, nu en in de toekomst.

Antwoorden op meest gestelde vragen over de betekenis van het coronavirus voor de cultuursector

Lees ook de informatie van de rijksoverheid en bekijk ook de informatie over de ondersteuning en dienstverlening van de gemeente Utrecht.

Culturele instellingen waaronder concertzalen, theaters en bioscopen mogen in binnenruimtes maximaal 30 mensen ontvangen. Dit is inclusief kinderen. Iedereen moet een vaste zitplaats hebben. De 30 personen is exclusief noodzakelijk personeel. Overal geldt dat men zich moet houden aan de basisregels:

 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak uw handen;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Ga weg als het druk is;
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

 

Met ingang van de verscherpte coronamaatregelen vanaf 14 oktober is alle horeca gesloten. Dit geldt ook voor de horeca in culturele instellingen, zoals theaters, musea, wijkcultuurhuizen en bioscopen. Het afhalen van eten en drinken bij deze horeca mag ook niet. De uitzondering voor het afhalen gaat over eten en drinken om mee naar huis te nemen.

Dit zijn zogenaamde doorstroomlocaties. Deze mogen open blijven als de instellingen zich houden aan de geldende brancherichtlijnen en -protocollen. Bezoekers moeten reserveren per tijdvak.

Evenementen (in binnen- of buitenlocaties) zijn verboden.

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten binnen of buiten. Dus maximaal 30 personen per ruimte binnen en maximaal 4 personen buiten. En men moet zich houden aan de basisregels en relevante brancheprotocollen en –richtlijnen. Voor bijvoorbeeld koren of orkesten met meer dan 30 mensen, gelden dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. Dus maximaal 30 personen per ruimte binnen en maximaal 4 personen buiten. En men moet zich houden aan de basisregels en relevante brancheprotocollen en –richtlijnen.

Amateurkunsteducatie kan door blijven gaan als men zich houdt aan de basisregels en relevante brancheprotocollen en –richtlijnen. Wat wel en niet mag bij cultuureducatie en cultuurparticipatie leest u op de site van de LKCA.

Onderzoek door Berenschot

Adviesbureau Berenschot heeft een rapport gemaakt over hoe de culturele sector wordt ondersteund met noodsteun en het verwachte effect hiervan. Dit hebben zij op ons verzoek gedaan. Kunst en cultuur is namelijk een van de hardst geraakte sectoren. Wij vinden het daarom belangrijk om op basis van onderzoek de juiste acties te ondernemen voor de toekomst.

Lees het rapport 'Noodsteun voor de Utrechtse culturele instellingen' (pdf, 684 kB)

Uit het rapport blijkt dat de sector het zwaar heeft, maar individuele organisaties flexibel zijn en weerbaar tonen. De noodsteun heeft tot nu toe goed geholpen. Wel zijn er financiële problemen bij de podia en festivals. Vooral bij diegene waar het aandeel eigen inkomsten groot is. Berenschot concludeert dat de noodsteun, ook vanuit de gemeente, helpt. Maar geeft ook aan dat de sector echt in de problemen zal komen als corona de maatschappij voor langere tijd in de greep zal houden. Financiële steun via maatwerk blijft in 2021 nodig. Niet alleen om instellingen te redden, maar juist ook om verlies van cultureel kapitaal zo veel mogelijk te voorkomen. De onderzoekers zien dat het belangrijk is ook aandacht te besteden aan jonge makers en innovatie.

Ondersteuning in Utrecht

Samen met de sector onderzoeken wij wat er nodig is voor een vitale sector in Utrecht. Met een divers cultuuraanbod voor iedereen, nu en op langere termijn. De gemeente biedt ondersteuning op het gebied van:

  Hulp en contact Cultuur en coronaperiode

  E-mail

  coronacrisisCZ@utrecht.nl

  Telefoon

  14 030

  Nieuwsbrief

  Aanmelden