Kunst en cultuur Beoordeling van prestaties subsidierelaties

Door de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn culturele organisaties genoodzaakt hun activiteitenprogramma aan te passen. Wat betekent dit voor uw cultuursubsidie van de gemeente?

Op 27 maart 2020 informeerde de gemeente haar subsidieontvangers over de handreiking bij subsidievaststelling. Daarin staat onder meer:

 • De gemeente zal coulant omgaan met de vaststelling van subsidies, als de subsidieontvangers als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus niet kunnen voldoen aan de verplichtingen van de verleende subsidies.
 • De voorschotten op de verleende subsidies worden volgens het betaalschema in de verleningsbeschikking betaald.
 • Om voor deze coulance in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden:
  1. De subsidieontvangers spannen zich in om aan de verplichtingen te voldoen en om hun activiteiten zoveel mogelijk en zo goed mogelijk uit te voeren.
  2. De subsidieontvangers spannen zich in om de financiële gevolgen te beperken.
  3. De subsidieontvangers nemen tijdig contact op met de gemeente om na te gaan welke mogelijkheden er zijn bij de regelingen van de landelijke overheid.
  4. De coulance geldt alleen voor de activiteiten van maart tot en met juni 2020. De gemeente kan deze periode verlengen.
  5. De subsidieontvangers geven tussentijds aan de gemeente aan, wat de gevolgen zijn voor hun activiteiten en hun bedrijfsvoering. Daarbij geven zij tevens aan welke inspanningen zij verrichten om de gevolgen te beperken.
  6. Bij uitstel van de activiteiten waar meerkosten mee zijn gemoeid vragen subsidieontvangers altijd vooraf goedkeuring van de gemeente (subsidie@utrecht.nl)
 • De gemeente ondersteunt de subsidieverleners zoveel mogelijk de complexiteit om uw activiteiten in aangepaste vorm te laten doorgaan. Wat als u niet in staat bent de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt uit te voeren?
 • Betreft dit een aanpassing of afgelasting van uw hoofdactiviteit met grote financiële consequenties, ook als deze na 30 juni plaatsvindt? Neem zo vroeg mogelijk contact op met uw accounthouder bij de gemeente. Samen kijken we hoe u uw financiële risico’s zoveel mogelijk kunt beperken.
 • Kunt u alternatieve activiteiten uitvoeren die bijdragen aan het doel waarvoor u subsidie ontvangt? Dan kunt u zonder overleg om de subsidie hiervoor inzetten, ook als de activiteit in een andere vorm is.
 • De vele zelfstandigen in deze sector worden eveneens hard geraakt. De gemeente sluit zich aan bij de oproep van de minister van OCW aan instellingen om met freelancers en zzp’ers gemaakte afspraken na te komen. U kunt hen blijven inzetten bij uw (alternatieve) activiteiten, mits u daar financieel toe in staat bent.
 • Als er geen activiteiten mogelijk zijn die wel bijdragen aan het doel waarvoor uw subsidie ontvangt, neemt u dan contact op met de gemeente. De subsidie wordt dan vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten en inkomsten.

Raadsbrief

Lees de brief van wethouder Anke Klein aan subsidieontvangers (27 maart 2020)

Hulp en contact Cultuur en coronaperiode

E-mail

coronacrisisCZ@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Nieuwsbrief

Aanmelden