Cultuurnota 2021-2024

De gemeente geeft subsidie aan culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. In de cultuurnota staat de actuele cultuurvisie tot 2030 en het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.

Culturele instellingen zoals musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen kunnen op basis van deze nota subsidie aanvragen. Een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur adviseert het college van B en W.

Kunst kleurt Utrecht

In de Cultuurnotaperiode 2021-2024 zorgen de plannen van 63 Utrechtse culturele organisaties samen voor een kleurrijk, veelzijdig en kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod. Er voor iedereen wat te genieten, te beleven of te doen. De plannen sluiten goed aan bij de koers van de stad de komende jaren.

Lees hier de subsidienota (pdf, 494 kB)

Visitatie wordt verkenning

We zijn bijna op de helft van de lopende Cultuurnotaperiode 2021-2024. Eerst was er altijd halverwege de periode een visitatie bij instellingen met een meerjarige subsidie van de gemeente. De visitatiecommissie bezocht elke instelling om de voortgang te bespreken.

Vanaf deze cultuurnotaperiode kiezen we voor een nieuwe aanpak. Daarin maken we de balans op en kijken vooruit. De nadruk ligt op uitdagingen en kansen voor Utrecht. We verkennen waar we staan bij belangrijke thema’s voor de hele Utrechtse cultuursector. De resultaten van deze verkenning nemen we mee in de beleidsvoorbereiding voor de komende periode (2025-2028).

Vragen bij verkenning

  • Waar staat de culturele sector van Utrecht in 2022 ten opzichte van de Cultuurvisie 2030 en de beleidsprioriteiten van 2021-2024?
  • Hoe staat de sector er nu voor op belangrijke thema’s zoals inclusie, fair practice, makersklimaat en een pluriform ofwel veelvormig aanbod, in het licht van de nasleep van de Covid-19 pandemie en de economische uitdagingen van deze tijd?
  • Wat zijn aandachtspunten – kansen en bedreigingen – voor het beleid 2025-2028?

Om de verkenning uit te voeren hebben we een onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Adviesbureaus Blueyard en &Maes ondersteunen de commissie.

Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad

Lees de Cultuurnota 2021-2024 (pdf, 5,7 MB)

Veelzijdig en inclusief

De eerste pijler van het cultuurbeleid is dat het Utrechtse culturele aanbod bestaat uit verschillende disciplines, genres en allerlei mengvormen daartussen. De Utrechtse kunst en cultuur zijn uitdagend, kritisch, vernieuwend en verbindend. Deze veelzijdigheid zorgt er ook voor dat de kunst in deze stad van, voor en door iedereen is. Een inclusieve cultuursector betekent dat bewoners en kunstenaars samen cultuur maken, tonen en beleven en dat er ruimte is voor verschillende perspectieven. Inclusiviteit is de tweede belangrijke pijler van het Utrechtse beleid voor de komende jaren. Daarnaast moet er volop ruimte zijn voor artistieke en internationale ontwikkeling, het stimuleren van creatief vermogen en het verstevigen van de verbindingen met publiek.

Hulp en contact Cultuurnota 2021-2024