Kunst en cultuur Cultuurnota 2021-2024

De gemeente geeft subsidie aan culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. In de Cultuurnota staat de actuele cultuurvisie tot 2030 en het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Culturele instellingen zoals musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen kunnen op basis van deze Nota subsidie aanvragen. Een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur adviseert het college van burgemeester en wethouders.

83 Utrechtse organisaties vragen cultuursubsidie aan voor 2021-2024

83 Utrechtse organisaties hebben de cultuursubsidie aangevraagd. Het gaat om organisaties zoals theater- en dansgezelschappen, muziek, podia, musea, wijkcultuurhuizen, festivals en instellingen voor media/film. Ze vragen in totaal 18,79 miljoen euro aan. 29 van de 83 aanvragers kregen voor de periode 2017-2020 nog geen subsidie.

Het Centraal Museum, de Stadsschouwburg Utrecht en TivoliVredenburg hebben eveneens hun plannen ingediend. De gemeente heeft met deze organisaties lange termijn afspraken gemaakt over de financiering. Deze subsidie gaat niet af van de € 13,85 miljoen. Ook ’t Hoogt in Transitie (HIT) die een plek krijgt in de innovatieve locatie voor film- een beeldcultuur De Machinerie in het Werkspoor valt buiten de regeling. Dit plan werd in 2019 beoordeeld.

Plannen beoordelen

De adviescommissie is aan de slag om alle plannen te beoordelen. Ze kijken in de eerste plaats naar de artistieke en zakelijke kwaliteit. Daarna bekijkt een kerncommissie van 7 leden samen met de voorzitter naar het geheel van aanvragen. Bij die beoordeling zijn verscheidenheid en inclusiviteit belangrijke criteria.

Voor de zomer 2020 collegebesluit

Voor de zomer 2020 neemt het college een besluit. Dan horen de organisaties op hoeveel subsidie zij de komende 4 jaar mogen rekenen.

Lees de Cultuurnota 2021-2024 (pdf, 5,7 MB)

Lees de richtlijnen in de Beleidsregel Cultuurnota 2021-2024

Veelzijdig en inclusief

De eerste pijler van het cultuurbeleid is dat het Utrechtse culturele aanbod bestaat uit verschillende disciplines, genres en allerlei mengvormen daartussen. De Utrechtse kunst en cultuur zijn uitdagend, kritisch, vernieuwend en verbindend. Deze veelzijdigheid zorgt er ook voor dat de kunst in deze stad van, voor en door iedereen is. Een inclusieve cultuursector betekent dat bewoners en kunstenaars samen cultuur maken, tonen en beleven en dat er ruimte is voor verschillende perspectieven. Inclusiviteit is de tweede belangrijke pijler van het Utrechtse beleid voor de komende jaren. Daarnaast moet er volop ruimte zijn voor artistieke en internationale ontwikkeling, het stimuleren van creatief vermogen en het verstevigen van de verbindingen met publiek.

Hulp en contact Cultuurnota 2021-2024

Uw mening