Monument slavernijverleden

Ook Utrecht was nauw verbonden met de slavernij. Daarom komt er op initiatief van inwoners in het Griftpark het monument van Vlucht en Verzet over het slavernijverleden. De kunstenaar is patricia kaersenhout (zonder hoofdletters). Op 30 juni 2023 willen we het monument onthullen.

We willen tijdens de herdenking van Keti Koti samen met de Utrechters stilstaan bij het moment dat het 150/160 jaar geleden is dat totslaafgemaakten hun vrijheid terugkregen.

De komende maanden gaat patricia kaersenhout aan de slag met een definitief ontwerp. Als dat is goedgekeurd start de uitvoering.

Symboliek van een magische vlucht

Het ontwerp is krachtig en met veel symboliek waarin verleden, heden en toekomst samenkomen. Het monument heeft verschillende symbolische kenmerken:

 • de vorm van het monument is een driehoek, die verwijst naar de driehoekshandel: een systeem van trans-Atlantische uitwisselingen in 3 richtingen tussen Europa, Afrika en Amerika
 • de Flying Africans bovenop: figuren uit een Afrikaanse legende die aan slavernij ontsnapten door een magische passage terug over de oceaan
 • de haren in cornrow gevlochten, waarmee de totslaafgemaakten met elkaar communiceerden
 • de bakstenen rondom die werden gebruikt als ballast voor de schepen
 • onder het standbeeld zijn 20.000 kaurischelpen verborgen, de prijs van een totslaafgemaakte. Bezoekers kunnen via een QR-code luisteren naar verhalen over vlucht en verzet

Gezamenlijke inspanning

Dit monument over het trans-Atlantisch slavernijverleden is een gezamenlijke inspanning van initiatiefnemers, betrokkenen en belanghebbenden, de gemeentelijke Adviescommissie Beeldende kunst en Vormgeving (ABKV) en de gemeente Utrecht. De mensen in deze kunstwerkgroep vertegenwoordigen of zijn nakomelingen van totslaafgemaakten uit Suriname en het Caribisch deel van Nederland.

Keuze plek

Er zijn meerdere plekken onderzocht: Park Transwijk, Paardenveld en het Griftpark. Uiteindelijk kozen we voor het Griftpark. Dit door:

 • de centrale ligging
 • het feit dat het een stadspark is voor alle Utrechters
 • dat het park ruimte biedt aan groepen bezoekers ook van buiten Utrecht
 • dat het de mogelijkheid biedt om de wandeling Sporen van Slavernij aan te laten aansluiten
 • scholen hier hun leerlingen het verhaal over het slavernijverleden kunnen laten horen
 • dat het een geschikte plek is voor de jaarlijkse Keti Koti-herdenking en -viering

Wat moet er nog gebeuren?

De kunstenaar werkt het geselecteerde ontwerp uit naar een definitief ontwerp. In deze fase werkt ze alle beeldende, technische en financiële kanten van het kunstvoorstel in detail uit en moeten alle voorwaarden helder worden. Hierin nemen we de kunstwerkgroep en omwonenden mee. Daarna beginnen we met het voorbereiden van het uitvoeren van de werkzaamheden.

Planning
WanneerWat
December 2022 - juni 2023Uitwerken ontwerp naar definitief ontwerp, voorbereiden werkzaamheden, vergunningsaanvraag
30 juni 2023Onthulling monument

Onthulling monument

De onthulling van het monument vindt plaats op 30 juni 2023 tijdens Keti Koti Utrecht. De onthulling is een moment voor de hele stad. De Keti Koti maand is 1 maand voorafgaand aan de Nationale Herdenking op 1 juli. Verschillende culturele en maatschappelijke organisaties organiseren dan verschillende verdiepende bijeenkomsten. Dit in de naam van 150-160 jaar afschaffing. Ook organiseert het Keti Koti- comité een grote viering waarbij alle Utrechters van harte welkom zijn.

Achtergrondinformatie

Utrecht was nauw verbonden met de koloniale handel en slavernij en profiteerde van de opbrengsten. Dit komt uit het onderzoek. Verschillende lagen van de Utrechtse bevolking hebben aangezet tot slavernij in Amerika, Afrika en Azië. Zij investeerden in slavernij en verdienden hier geld aan.

Op woensdag 23 februari heeft burgemeester Sharon Dijksma namens de gemeente Utrecht excuses aangeboden voor de rol van hun voorgangers in het koloniale en slavernijverleden van de stad. Utrecht is een stad voor iedereen en waar ook ruimte is voor iedereen. Alleen als we ons verleden kennen, gaan we ons heden en elkaar beter begrijpen. Dan zijn we klaar voor een toekomst waarin we iedereen in Utrecht op een gelijke manier behandelen.

Hulp en contact Slavernijverleden

Telefoon

14 030

E-mail

slavernijverleden@utrecht.nl