Kunst en cultuur Actueel in kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Utrecht wil investeren in innovatieve locatie voor film- een beeldcultuur ‘De Machinerie’

Een nieuwe innovatieve plek voor makers, professionals, studenten en liefhebbers op gebied van film en beeldcultuur in Utrecht is een stuk dichterbij. Als het aan het college van b en w ligt, investeert de stad € 3,55 miljoen in De Machinerie. Het gaat om een vernieuwend concept voor experimentele filmvertoningen, beeldcultuur en ruimte voor educatie en mediawijsheid. De locatie aan de Gietijzerstraat in het Werkspoor moet een levendige uitgaansplek worden voor de omliggende wijken en de stad. Een plek met ook internationaal een sterke aantrekkingskracht. De ontwikkelaar van de Werkspoorkathedraal (EWU) biedt Utrecht de mogelijkheid.

Het unieke aan De Machinerie is dat cultuur, educatie en ondernemerschap onder één dak samenkomen en elkaar versterken. Binnen De Machinerie werken het Nederlands Film Festival, HIT (Hoogt in Transitie), Fotodok en De Maakruimte nauw samen. Verder is een groot aantal partijen in de stad betrokken zoals de HKU, creatieve opleidingen in het MBO, animatoren, game-ontwikkelaars, bedrijven en festivalorganisaties. Vanaf eind 2021 zou De Machinerie kunnen opengaan. Het college van b en w heeft de raad om een investeringsbijdrage gevraagd.


Inloopspreekuur voor aanvragers projectsubsidie

12-09-2019 | Op 6 november is er een spreekuur projectsubsidies. Organisatoren van culturele projecten of initiatieven kunnen hier vragen stellen over de inhoudelijke opzet van hun subsidieaanvraag. Ze krijgen advies van medewerkers van de afdeling Culturele Zaken over begrotingen of dekkingsplannen. Of tips die helpen bij het maken van een goede aanvraag. Je kunt zonder afspraak en zonder kosten terecht op woensdag 6 november van 10.00 tot 12.00 uur. Locatie stadskantoor, Stadsplateau 1, 6e verdieping, ruimte Z70. Op 15 november sluit de indientermijn voor projectsubsidies en impulssubsidies voor culturele projecten. Een onafhankelijke externe adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen.

Lees meer over de project- en impulssubsidie


Nieuwe locaties voor Stichting Utrechtse Muziekschool, Dirigentenopleiding, Theaterschool Utrecht en Danscentrum Utrecht

03-09-2019 | De Stichting Utrechtse Muziekschool, Dirigentenopleiding en Theaterschool Utrecht geven per september tijdelijk les op de Laan van Puntenburg 2. Deze locatie is centraal gelegen (dichtbij het Centraal Station) en goed toegankelijk voor cursisten. Het pand is van de gemeente. De lessen van Danscentrum Utrecht worden tijdelijk gegeven op de Columbuslaan 540, in de studio’s van de Utrechtse Dansacademie. De gemeente spant zich in zodat deze vier organisaties op korte termijn naar Domplein 4-5 kunnen verhuizen.

10 nieuwe aanbieders in de wijken

Deze 4 organisaties krijgen net als 6 andere Utrechtse cursusaanbieders voor 2019-2021 subsidie voor amateurkunsteducatie in de wijken. Aan de lessen kunnen kinderen, jongeren en volwassenen in hun vrije tijd deelnemen. De 10 organisaties zijn: Muziek Voor Ieder Kind, Theaterschool Utrecht, De Dirigentenwerkplaats Utrecht, MUZIQ voor kleuters, Kunstkasteel Zuilen, Danscentrum Utrecht, Vocal Arts Academy, Jeugdtheatergroep Sesar, DC 1 II High - Dans Atelier 42 en De Utrechtse Muziekschool. Dit lesaanbod zorgt, samen met vele andere initiatieven, voor een bruisende cultuurstad waar iedereen kan meedoen en talent kan groeien.


Subsidie voor 10 Utrechtse aanbieders van cursussen amateurkunst

25-07-2019 | Utrecht heeft binnenkort een breder aanbod van muziek-, dans- en theaterlessen in de wijken. Op 24 juli werd bekend dat 10 organisaties subsidie van de gemeente krijgen voor de periode 2019-2021. Het geld is voor vrijetijdscursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Bij de keuze voor deze 10 organisaties gaf de kwaliteit van de cursussen en of de toegankelijkheid voor de cursisten de doorslag.

Talent

De gemeente vindt het heel belangrijk dat iedereen kan meedoen aan cultuur. Kinderen, jongeren en volwassenen moeten hun creativiteit kunnen ontdekken en hun talenten ontwikkelen. Het gaat bijvoorbeeld om het ontdekken van je talent en het doorgroeien naar het kunstvakonderwijs.

Deskundig en dichtbij

De 10 cursusaanbieders die subsidie krijgen, organiseren niet alleen activiteiten in het centrum van de stad, maar ook daarbuiten. Meer kinderen kunnen zo dichtbij huis naar muziek-, dans- of theaterles. De organisaties werken met goede docenten en ondernemend management. Zij starten dit najaar met de gesubsidieerde cursussen.

De 10 organisaties zijn:

Stadsbaantunnel plek voor graffiti en street art

23-07-2019 | Utrecht krijgt haar eigen ‘Hall of Fame’ voor graffiti en street art. De 7 meter hoge buitenmuur van de Stadsbaantunnel is vanaf augustus de legale plek voor graffiti. Tot eind 2020 is de helft van de muur de plek voor graffitikunstenaars om hun werk te maken. Op de andere helft werken straatartiesten Sokar Uno uit Berlijn en Leon Keer uit Utrecht deze zomer aan de grootste muurschildering van Utrecht: een project van RAUM.

Tijdelijke locatie

Het voordeel van een tijdelijke locatie is dat de eigenaar in afwachting van een permanente plek het terrein tijdelijk beschikbaar kan stellen voor graffitikunst. Dit brengt levendigheid en bekendheid in het gebied. Iedere stad met 'urban culture' verdient een plek voor graffitikunstenaars.

Lees meer over de Hall of Fame voor graffiti en street art


Kunst voor Sterrenwijk

12-07-2019 | In Utrecht staan veel kunstwerken in de openbare ruimte: op pleinen, in parken, in en aan gebouwen verspreid over de stad. Veel van die kunstwerken komen tot stand bij de bouw van een publiek gebouw of nieuwe wijk. In het veranderende Sterrenwijk is geen nieuwbouw gepland. Sterrenwijk verdient toch ook een kunstwerk, met zijn roemruchte geschiedenis en bewoners. Dat kunstwerk gaat er komen. Deze zomer komen er 3 kunstenaars naar Sterrenwijk.

Lees meer over het project en de kunstenaars bij Kunst voor Sterrenwijk


16 Subsidieaanvragen amateurkunsteducatie ingediend

05-06-2019 | 16 Utrechtse aanbieders van amateurkunsteducatie hebben een subsidieaanvraag ingediend voor de periode 2019 tot en met 2021. 3 juni was de laatste dag dat aanbieders van cursussen op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende kunst, audiovisueel en fotografie, nieuwe media, literatuur en mengvormen hun aanvraag konden indienen. Instellingen die vragen hadden, konden de afgelopen weken terecht bij speciale spreekuren. Ook heeft de gemeente 3 informatiebijeenkomsten georganiseerd. Een onafhankelijke commissie van externe deskundigen gaat de aanvragen beoordelen. Daarna volgt hun advies aan het college van B en W. De verwachting is dat het college voor de zomervakantie een besluit neemt welke instellingen gemeentelijke subsidie krijgen. De gemeente ontwikkelt nieuw beleid voor een breed en kwalitatief goed aanbod in de wijken, waar Utrechters van jong tot oud hun creativiteit en talent kunnen ontwikkelen. Deze subsidieregeling is daar een voorloper van.

Lees meer over de Subsidie amateurkunsteducatie


Amateurkunsteducatie

16-05-2019 | In de week van 6 mei organiseerden we 3 bijeenkomsten voor Utrechtse instellingen die subsidie willen aanvragen voor amateurkunsteducatie. Deze subsidie is bestemd voor bestaande en nieuwe cursusaanbieders op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende kunst, audiovisueel en fotografie, nieuwe media, literatuur en mengvormen in de wijken. Tijdens de bijeenkomsten werden bijvoorbeeld vragen gesteld over begrotingen en over wat u moet doen als u nog geen rechtspersoon bent. Bekijk de presentatie van de bijeenkomsten.

We zien dat de Utrechtse instellingen mooie ideeën hebben voor de invulling van behoeften van het vele amateurtalent in de stad. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Ook voor amateurs met ambities om door te groeien naar een hoger niveau. Na de zomer is duidelijk welke instellingen subsidie van de gemeente krijgen. Als u vragen heeft over dit beleid of over de subsidieregeling, stuur dan een mail naar amateurkunsteducatie@utrecht.nl


Subsidie amateurkunsteducatie

03-05-2019 | Er is een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling voor Utrechtse aanbieders van cursussen voor amateurs voor muziek, theater, dans, beeldende kunst, audiovisueel en fotografie, nieuwe media, literatuur en mengvormen daarvan. Organisaties kunnen deze subsidie tot en met 3 juni aanvragen voor de periode van 2019 tot en met 2021. De gemeente stimuleert met deze nieuwe regeling een kwalitatief goed cursusaanbod in verschillende wijken. Een breed aanbod amateurkunsteducatie dicht bij bewoners draagt eraan bij dat zoveel mogelijk mensen van jong tot oud hun creativiteit en talenten kunnen ontwikkelen. En kunnen meedoen. Dat maakt van deze stad een bruisende en gezonde stad voor iedereen.

Lees meer over de subsidie amateurkunsteducatie


Beeldenpark Croeselaan

 01-04-2019 | Het nieuwe Beeldenpark op de heringerichte Croeselaan laat de diversiteit zien van kunst in de openbare ruimte van Utrecht. De kunstwerken stammen uit verschillende tijden en vertegenwoordigen een variëteit aan stijlen. Bij de herinrichting van de Croeselaan staat duurzaamheid en circulair bouwen centraal. Ook voor de kunst is hergebruik het uitgangspunt. De beelden stonden eerst op andere plekken in de stad, waar ze door herinrichting niet meer konden worden teruggeplaatst.

Het artistiek team van Kunst in het Stationsgebied heeft in opdracht van de gemeente Utrecht, samen met de afdeling Kunstzaken van de Rabobank de kunst voor het Beeldenpark Croeselaan geselecteerd. 3 werken zijn eigendom van de Rabobank. De overige 8 zijn eigendom van de gemeente Utrecht. In de vaste opstelling van de sculpturen is 1 wisselplek. Hier wordt jaarlijks een ander, modern werk geplaatst. De primeur is voor kunstenaar Jessica Stockholder. Haar werk vanaf 19 april ook te zien in het Centraal Museum in de tentoonstelling ‘Stuff Matters’.

Aanvulling 8-5-2019 | Dat kunst in de openbare ruimte enthousiaste reacties maar ook discussie kan oproepen, blijkt ook nu bij de inrichting van het beeldenpark. Het beeld van Che Guevara is onderdeel van de 3 ‘Living Sculptures’ van de Duitse kunstenaar Christian Jankowski (1968). Het beeld van Che staat niet op zichzelf. Het is ook geen monument voor Che Guevara maar kritiek op onze beeldcultuur. De 3 beelden waren tijdens de Manifestatie 'Call of The Mall' in 2013 een aantal maanden te zien in Hoog Catharijne. Daar kregen ze enthousiaste reacties van het publiek. Mede door deze reacties heeft de gemeente Utrecht deze werken aangekocht om ze een permanente plaats te geven rond het Stationsgebied.

Meer over Living Sculptures van Call of The Mall:

Christian Jankowski was gefascineerd door de levende standbeelden. Hij zag ze overal in Barcelona. ”De living sculptures doen zó hun best om op standbeelden te lijken, dat ik besloot hen daadwerkelijk in brons te gieten.” Jankowski koos voor 3 bekende figuren die deel zijn gaan uitmaken van onze populaire beeldcultuur. De kunstenaar had niet de bedoeling om de beelden de betekenis te geven van een monument. Hij levert met deze werken juist kritiek op onze beeldcultuur. Eén van de 3 beelden is een legionair die zichzelf Julius Caesar noemt, lijkt een persiflage op de klassieke Romeinse figuur. De living statue (het levende standbeeld) van Che heet re-Evolution. De Cubaanse revolutionair Che Guevara is zo vaak afgedrukt op affiches en T-shirts dat hij tot een karikatuur is verworden. Het 3e beeld van de beeldengroep van 'Call of The Mall' is een vrouwenfiguur dat lijkt op de beelden van Dali. Dit beeld is door de citymarketing van Barcelona verworden tot een totaal uitgemolken icoon. “Het is een reproductie van een reproductie — te vaak vertaald”, aldus Jankowski. Daarin zijn overal zoveel beelden, zodat ze nietszeggend en betekenisloos worden. De eindeloze herhalingen weten ons vaak niet meer te raken. De sculpturen roepen echter ook vragen op over authenticiteit en het vraagstuk wat kunst is. Jankowski goot ‘eendimensionaal’ straatentertainment in het klassieke kunstenaarsmateriaal brons, dat ooit enkel grondstof was voor sculpturen van vorsten en heiligen.

Lees meer over de kunstwerken in het beeldenpark

Bekijk hier de plattegrond (pdf, 2 MB)


Amateurkunsteducatie

25-04-2019 | Wij verwachten dat deze zomer duidelijk is welke instellingen tot en met 2021 gemeentelijke subsidie krijgen voor amateurkunsteducatie. Deze instellingen gaan zorgen voor een breed en divers aanbod in de wijken en voor kwalitatief goede cursussen voor iedereen. Als u na het besluit deze zomer geïnformeerd wilt worden, stuur dan een mail naar amateurkunsteducatie@utrecht.nl. Voor andere vragen verwijzen wij u naar de instellingen zelf.


Beheer Jongerencultuurhuis Overvecht

12-03-2019 | Het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland (JCHK) gaat het beheer van Jongerencultuurhuis in Overvecht op zich nemen. De gemeente heeft dat na een advies van een commissie van deskundigen besloten. JCHK heeft alle benodigde kennis en ervaring in huis. De organisatie heeft ook de netwerken en achterban in de wijk en in de stad.

Over het jongerencultuurhuis

Jongerencultuurhuis Overvecht wordt een plek voor cultuur, muziek en theater die samen met jongeren wordt gemaakt. Het cultuurhuis sluit aan bij de leefwereld van de jongeren in de wijk. Hier kunnen zij plannen maken en uitvoeren, en zorgen voor meer amateurkunst in de wijk. Zo kunnen jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Locatie en planning

JCHK gaat in overleg met de gemeente en andere betrokkenen op zoek naar een passende locatie. We verwachten dat de organisatie deze zomer samen met de jongeren op de locatie aan de slag gaat.

Lees het persbericht


Regioprofiel Eeuwig Jong

31-10-2018 | Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht hebben samen met de culturele sector een plan gemaakt voor de regio. In het plan met de titel ‘Eeuwig jong, naar een cultureel regioprofiel voor de stedelijke regio Utrecht’ staan de sterke kanten en kansen voor cultuur in de snelst groeiende, gevarieerde regio van Nederland. De titel van het regioprofiel ‘Eeuwig Jong’ verwijst naar de onderscheidende kracht van stedelijke regio, waar ‘eeuwenoud’ en ‘jong en innovatief’ hand in hand gaan. Kenmerkend voor de regio zijn diversiteit en het rijke culturele aanbod. Die rijkdom is voor de hele regio het startpunt en het fundament. Het maakt ook dat Utrecht juist voor jongen mensen aantrekkelijk is.

In het regioprofiel staan veel aanknopingspunten voor een gedeelde visie op kunst en cultuur. Voor dit plan is onderzoek (pdf, 1,6 MB) gedaan. In opdracht van Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht is gesproken met makers, organisaties, regiogemeenten en bestuurders. Deze gesprekken leverde 7 thema’s op die van belang zijn voor een sterk cultuurprofiel. Deze thema’s zijn:

  • Groei 
  • Inclusiviteit
  • Talentontwikkeling
  • Educatie
  • Erfgoed 
  • Ruimte voor makers
  • Samenwerking

In het regioprofiel staan per thema doelen en acties. We bieden dit regioprofiel aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan. Het Utrechtse regioprofiel is onderdeel van de gezamenlijke adviesaanvraag van het ministerie en de stedelijke regio’s aan de Raad voor Cultuur voor de periode 2021-2024. De Raad voor Cultuur adviseert het Ministerie over de toekenning van rijkssubsidies voor cultuur.

Lees ‘Eeuwig Jong, naar een cultureel regioprofiel voor de stedelijke regio Utrecht' (pdf, 17,9 MB) 


Regiosamenwerking

15-10-2018 | Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht werken samen met de culturele sector aan een plan voor de regio. Dit plan is op 1 november af. Hiervoor deden we eerst een onderzoek (pdf, 1,6 MB) naar de culturele kansen in de regio. Op basis van dit onderzoek maken we een plan: het cultuurprofiel voor de regio. We maken dit plan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.


Uw mening