Kunst en cultuur Actueel in kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Kunst voor Sterrenwijk

12-07-2019 | In Utrecht staan veel kunstwerken in de openbare ruimte: op pleinen, in parken, in en aan gebouwen verspreid over de stad. Veel van die kunstwerken komen tot stand bij de bouw van een publiek gebouw of nieuwe wijk. In het veranderende Sterrenwijk is geen nieuwbouw gepland. Sterrenwijk verdient toch ook een kunstwerk, met zijn roemruchte geschiedenis en bewoners. Dat kunstwerk gaat er komen. Deze zomer komen er drie kunstenaars naar Sterrenwijk.

Lees meer over het project en de kunstenaars bij Kunst voor Sterrenwijk


16 Subsidieaanvragen amateurkunsteducatie ingediend

05-06-2019 | 16 Utrechtse aanbieders van amateurkunsteducatie hebben een subsidieaanvraag ingediend voor de periode 2019 tot en met 2021. 3 juni was de laatste dag dat aanbieders van cursussen op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende kunst, audiovisueel en fotografie, nieuwe media, literatuur en mengvormen hun aanvraag konden indienen. Instellingen die vragen hadden, konden de afgelopen weken terecht bij speciale spreekuren. Ook heeft de gemeente 3 informatiebijeenkomsten georganiseerd. Een onafhankelijke commissie van externe deskundigen gaat de aanvragen beoordelen. Daarna volgt hun advies aan het college van B en W. De verwachting is dat het college voor de zomervakantie een besluit neemt welke instellingen gemeentelijke subsidie krijgen. De gemeente ontwikkelt nieuw beleid voor een breed en kwalitatief goed aanbod in de wijken, waar Utrechters van jong tot oud hun creativiteit en talent kunnen ontwikkelen. Deze subsidieregeling is daar een voorloper van.

Lees meer over de Subsidie amateurkunsteducatie


Amateurkunsteducatie

16-05-2019 | In de week van 6 mei organiseerden we 3 bijeenkomsten voor Utrechtse instellingen die subsidie willen aanvragen voor amateurkunsteducatie. Deze subsidie is bestemd voor bestaande en nieuwe cursusaanbieders op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende kunst, audiovisueel en fotografie, nieuwe media, literatuur en mengvormen in de wijken. Tijdens de bijeenkomsten werden bijvoorbeeld vragen gesteld over begrotingen en over wat u moet doen als u nog geen rechtspersoon bent. Bekijk de presentatie van de bijeenkomsten.

We zien dat de Utrechtse instellingen mooie ideeën hebben voor de invulling van behoeften van het vele amateurtalent in de stad. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Ook voor amateurs met ambities om door te groeien naar een hoger niveau. Na de zomer is duidelijk welke instellingen subsidie van de gemeente krijgen. Als u vragen heeft over dit beleid of over de subsidieregeling, stuur dan een mail naar amateurkunsteducatie@utrecht.nl


Subsidie amateurkunsteducatie

03-05-2019 | Er is een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling voor Utrechtse aanbieders van cursussen voor amateurs voor muziek, theater, dans, beeldende kunst, audiovisueel en fotografie, nieuwe media, literatuur en mengvormen daarvan. Organisaties kunnen deze subsidie tot en met 3 juni aanvragen voor de periode van 2019 tot en met 2021. De gemeente stimuleert met deze nieuwe regeling een kwalitatief goed cursusaanbod in verschillende wijken. Een breed aanbod amateurkunsteducatie dicht bij bewoners draagt eraan bij dat zoveel mogelijk mensen van jong tot oud hun creativiteit en talenten kunnen ontwikkelen. En kunnen meedoen. Dat maakt van deze stad een bruisende en gezonde stad voor iedereen.

Lees meer over de subsidie amateurkunsteducatie


Beeldenpark Croeselaan

 01-04-2019 | Het nieuwe Beeldenpark op de heringerichte Croeselaan laat de diversiteit zien van kunst in de openbare ruimte van Utrecht. De kunstwerken stammen uit verschillende tijden en vertegenwoordigen een variëteit aan stijlen. Bij de herinrichting van de Croeselaan staat duurzaamheid en circulair bouwen centraal. Ook voor de kunst is hergebruik het uitgangspunt. De beelden stonden eerst op andere plekken in de stad, waar ze door herinrichting niet meer konden worden teruggeplaatst.

Het artistiek team van Kunst in het Stationsgebied heeft in opdracht van de gemeente Utrecht, samen met de afdeling Kunstzaken van de Rabobank de kunst voor het Beeldenpark Croeselaan geselecteerd. 3 werken zijn eigendom van de Rabobank. De overige 8 zijn eigendom van de gemeente Utrecht. In de vaste opstelling van de sculpturen is 1 wisselplek. Hier wordt jaarlijks een ander, modern werk geplaatst. De primeur is voor kunstenaar Jessica Stockholder. Haar werk vanaf 19 april ook te zien in het Centraal Museum in de tentoonstelling ‘Stuff Matters’.

Aanvulling 8-5-2019 | Dat kunst in de openbare ruimte enthousiaste reacties maar ook discussie kan oproepen, blijkt ook nu bij de inrichting van het beeldenpark. Het beeld van Che Guevara is onderdeel van de 3 ‘Living Sculptures’ van de Duitse kunstenaar Christian Jankowski (1968). Het beeld van Che staat niet op zichzelf. Het is ook geen monument voor Che Guevara maar kritiek op onze beeldcultuur. De 3 beelden waren tijdens de Manifestatie 'Call of The Mall' in 2013 een aantal maanden te zien in Hoog Catharijne. Daar kregen ze enthousiaste reacties van het publiek. Mede door deze reacties heeft de gemeente Utrecht deze werken aangekocht om ze een permanente plaats te geven rond het Stationsgebied.

Meer over Living Sculptures van Call of The Mall:

Christian Jankowski was gefascineerd door de levende standbeelden. Hij zag ze overal in Barcelona. ”De living sculptures doen zó hun best om op standbeelden te lijken, dat ik besloot hen daadwerkelijk in brons te gieten.” Jankowski koos voor 3 bekende figuren die deel zijn gaan uitmaken van onze populaire beeldcultuur. De kunstenaar had niet de bedoeling om de beelden de betekenis te geven van een monument. Hij levert met deze werken juist kritiek op onze beeldcultuur. Eén van de drie beelden is een legionair die zichzelf Julius Caesar noemt, lijkt een persiflage op de klassieke Romeinse figuur. De living statue (het levende standbeeld) van Che heet re-Evolution. De Cubaanse revolutionair Che Guevara is zo vaak afgedrukt op affiches en T-shirts dat hij tot een karikatuur is verworden. Het 3e beeld van de beeldengroep van 'Call of The Mall' is een vrouwenfiguur dat lijkt op de beelden van Dali. Dit beeld is door de citymarketing van Barcelona verworden tot een totaal uitgemolken icoon. “Het is een reproductie van een reproductie — te vaak vertaald”, aldus Jankowski. Daarin zijn overal zoveel beelden, zodat ze nietszeggend en betekenisloos worden. De eindeloze herhalingen weten ons vaak niet meer te raken. De sculpturen roepen echter ook vragen op over authenticiteit en het vraagstuk wat kunst is. Jankowski goot ‘eendimensionaal’ straatentertainment in het klassieke kunstenaarsmateriaal brons, dat ooit enkel grondstof was voor sculpturen van vorsten en heiligen.

Lees meer over de kunstwerken in het beeldenpark

Bekijk hier de plattegrond (pdf, 2 MB)


Proeftuin gebiedsontwikkeling voor Utrechtse culturele sector

29-04-2019 | Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steunt 15 culturele proeftuinen. Dit om de culturele vernieuwing in de regio’s te stimuleren. Een van die proeftuinen is de gebiedsontwikkeling voor de Utrechtse culturele sector. Het gaat om werk- en presentatieplekken voor kunstenaars in erfgoed en andere gebouwen in de hele regio. In de eerste fase worden de mogelijkheden onderzocht. In de tweede fase wordt een aantal projecten uitgevoerd.
De provincie Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland en heeft haar inwoners veel te bieden aan cultuur en erfgoed. Dit najaar verwachten we de resultaten van de eerste fase van de Utrechtse proeftuin. Lees meer over culturele vernieuwing in de regio en 15 proeftuinen op de website van de Rijksoverheid

Lees ook het volledige regioprofiel 'Eeuwig Jong' voor de stedelijke regio Utrecht (pdf, 17,9 MB)


Amateurkunsteducatie

25-04-2019 | Wij verwachten dat deze zomer duidelijk is welke instellingen tot en met 2021 gemeentelijke subsidie krijgen voor amateurkunsteducatie. Deze instellingen gaan zorgen voor een breed en divers aanbod in de wijken en voor kwalitatief goede cursussen voor iedereen. Als u na het besluit deze zomer geïnformeerd wilt worden, stuur dan een mail naar amateurkunsteducatie@utrecht.nl. Voor andere vragen verwijzen wij u naar de instellingen zelf.


Beheer Jongerencultuurhuis Overvecht

12-03-2019 | Het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland (JCHK) gaat het beheer van Jongerencultuurhuis in Overvecht op zich nemen. De gemeente heeft dat na een advies van een commissie van deskundigen besloten. JCHK heeft alle benodigde kennis en ervaring in huis. De organisatie heeft ook de netwerken en achterban in de wijk en in de stad.

Over het jongerencultuurhuis

Jongerencultuurhuis Overvecht wordt een plek voor cultuur, muziek en theater die samen met jongeren wordt gemaakt. Het cultuurhuis sluit aan bij de leefwereld van de jongeren in de wijk. Hier kunnen zij plannen maken en uitvoeren, en zorgen voor meer amateurkunst in de wijk. Zo kunnen jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Locatie en planning

JCHK gaat in overleg met de gemeente en andere betrokkenen op zoek naar een passende locatie. We verwachten dat de organisatie deze zomer samen met de jongeren op de locatie aan de slag gaat.

Lees het persbericht


Regioprofiel Eeuwig Jong

31-10-2018 | Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht hebben samen met de culturele sector een plan gemaakt voor de regio. In het plan met de titel ‘Eeuwig jong, naar een cultureel regioprofiel voor de stedelijke regio Utrecht’ staan de sterke kanten en kansen voor cultuur in de snelst groeiende, gevarieerde regio van Nederland. De titel van het regioprofiel ‘Eeuwig Jong’ verwijst naar de onderscheidende kracht van stedelijke regio, waar ‘eeuwenoud’ en ‘jong en innovatief’ hand in hand gaan. Kenmerkend voor de regio zijn diversiteit en het rijke culturele aanbod. Die rijkdom is voor de hele regio het startpunt en het fundament. Het maakt ook dat Utrecht juist voor jongen mensen aantrekkelijk is.

In het regioprofiel staan veel aanknopingspunten voor een gedeelde visie op kunst en cultuur. Voor dit plan is onderzoek (pdf, 1,6 MB) gedaan. In opdracht van Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht is gesproken met makers, organisaties, regiogemeenten en bestuurders. Deze gesprekken leverde 7 thema’s op die van belang zijn voor een sterk cultuurprofiel. Deze thema’s zijn:

  • Groei 
  • Inclusiviteit
  • Talentontwikkeling
  • Educatie
  • Erfgoed 
  • Ruimte voor makers
  • Samenwerking

In het regioprofiel staan per thema doelen en acties. We bieden dit regioprofiel aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan. Het Utrechtse regioprofiel is onderdeel van de gezamenlijke adviesaanvraag van het ministerie en de stedelijke regio’s aan de Raad voor Cultuur voor de periode 2021-2024. De Raad voor Cultuur adviseert het Ministerie over de toekenning van rijkssubsidies voor cultuur.

Lees ‘Eeuwig Jong, naar een cultureel regioprofiel voor de stedelijke regio Utrecht' (pdf, 17,9 MB) 


Regiosamenwerking

15-10-2018 | Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht werken samen met de culturele sector aan een plan voor de regio. Dit plan is op 1 november af. Hiervoor deden we eerst een onderzoek (pdf, 1,6 MB) naar de culturele kansen in de regio. Op basis van dit onderzoek maken we een plan: het cultuurprofiel voor de regio. We maken dit plan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.


Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030