Kunst en cultuur Actueel in kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Jongerencultuurhuis Overvecht stap dichterbij

06-12-2018 | Voor het nieuwe jongerencultuurhuis in Overvecht zoekt Utrecht een culturele ondernemer. Daarvoor vraagt de gemeente geïnteresseerde organisaties een subsidieaanvraag in te dienen. De culturele ondernemer kan maximaal €200.000 per jaar aanvragen voor exploitatie. De ondernemer krijgt subsidie voor 6 jaar (2019-2024).

Over het jongerencultuurhuis

 • Een uitnodigende, bruisende en veilige plek voor jongeren tot 23 jaar. Het is een plek die aansluit bij hun leefwereld en straatcultuur.
 • Jongeren kunnen hier hun talenten ontwikkelen en zelf culturele initiatieven opzetten en uitvoeren.
 • Het helpt bij talentontwikkeling binnen de amateurkunst en brengt kunst in de wijk.
 • Amateurkunst, onderwijs, sport, welzijn, jongerenwerk en bewonersinitiatieven werken samen.

De gemeente wil het mogelijk te maken dat de culturele ondernemer 1 juni 2019 van start gaat. Meer informatie vindt u vanaf 14 december in het subsidieloket.


Regioprofiel Eeuwig Jong

31-10-2018 | Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht hebben samen met de culturele sector een plan gemaakt voor de regio. In het plan met de titel ‘Eeuwig jong, naar een cultureel regioprofiel voor de stedelijke regio Utrecht’ staan de sterke kanten en kansen voor cultuur in de snelst groeiende, gevarieerde regio van Nederland. De titel van het regioprofiel ‘Eeuwig Jong’ verwijst naar de onderscheidende kracht van stedelijke regio, waar ‘eeuwenoud’ en ‘jong en innovatief’ hand in hand gaan. Kenmerkend voor de regio zijn diversiteit en het rijke culturele aanbod. Die rijkdom is voor de hele regio het startpunt en het fundament. Het maakt ook dat Utrecht juist voor jongen mensen aantrekkelijk is.

In het regioprofiel staan veel aanknopingspunten voor een gedeelde visie op kunst en cultuur. Voor dit plan is onderzoek (pdf, 1,6 MB) gedaan. In opdracht van Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht is gesproken met makers, organisaties, regiogemeenten en bestuurders. Deze gesprekken leverde 7 thema’s op die van belang zijn voor een sterk cultuurprofiel. Deze thema’s zijn:

 • Groei 
 • Inclusiviteit
 • Talentontwikkeling
 • Educatie
 • Erfgoed 
 • Ruimte voor makers
 • Samenwerking

In het regioprofiel staan per thema doelen en acties. We bieden dit regioprofiel aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan. Het Utrechtse regioprofiel is onderdeel van de gezamenlijke adviesaanvraag van het ministerie en de stedelijke regio’s aan de Raad voor Cultuur voor de periode 2021-2024. De Raad voor Cultuur adviseert het Ministerie over de toekenning van rijkssubsidies voor cultuur.

Lees ‘Eeuwig Jong, naar een cultureel regioprofiel voor de stedelijke regio Utrecht' (pdf, 17,9 MB) 


Regiosamenwerking

15-10-2018 | Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht werken samen met de culturele sector aan een plan voor de regio. Dit plan is op 1 november af. Hiervoor deden we eerst een onderzoek (pdf, 1,6 MB) naar de culturele kansen in de regio. Op basis van dit onderzoek maken we een plan: het cultuurprofiel voor de regio. We maken dit plan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.


Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030