Kunst en cultuur Actueel in kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Adviescommissie Projectsubsidies Cultuur

22-01-2019 | Per 21 januari zijn 16 nieuwe leden Adviescommissie Projectsubsidies Cultuur aangesteld voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid voor 2 jaar verlenging. Het gaat om André Arends, Hemmo Bruinenberg, Ayden Dijkstra, Mieke Dols, Louise Doornenbal, Joosje Duindam, Martin van Ginkel, Joop Kuyvenhoven, Ralf Lambie, Marit Oosterom, Jan Pardon, Jimat Pelupessy, Claar Schouwenaar, Sander Smeets, Jaap Jan Steensma en Lotte Walrave.

De commissie van in totaal 26 onafhankelijke deskundigen adviseert de gemeente bij het beoordelen van de eenmalige subsidieaanvragen voor culturele initiatieven in de stad. De commissie heeft afscheid genomen van de leden Ellen Blom, Arthur van Dijk, Mariëtte Dölle, Ilrish Kensenhuis, Geert Overdam, Peter Propstra, Pieter de Ruiter, Sara Lisa Verbrugge, Boris van Vorstenbosch en Cynthia Wilson. Zij hebben zich de afgelopen jaren vol toewijding ingezet om de gemeentelijke subsidies toe te kennen aan initiatieven van zowel professionals als amateurs. Dankzij deze commissie en de mensen die de subsidie ontvangen heeft Utrecht een breed en divers cultuuraanbod voor iedereen.

Lees meer over de adviescommissies


Cultuurlidmaatschap We are public

19-01-2019 | Nu ook in Utrecht: het cultuurlidmaatschap We are public! Voor een vast bedrag van 17 euro per maand kun je onbeperkt naar geselecteerde concerten, voorstellingen, films en exposities in 10 aangesloten steden in heel Nederland. Bijna alle Utrechtse theaters, concertzalen, podia, bioscopen en musea doen mee. Lees meer over dit cultuurlidmaatschap op wearepublic.nl/utrecht.


Subsidieaanvraag Jongerencultuurhuis Overvecht

08-01-2019 | Utrecht zoekt een culturele ondernemer of organisatie voor het nieuwe jongerencultuurhuis in Overvecht. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen.
Lees meer over de subsidieaanvraag


Subsidie cultuurcoach

14-12-2018 | Culturele organisaties die gebruik willen maken van een cultuurcoach kunnen tot en met 31 januari subsidie hiervoor krijgen. Een cultuurcoach zorgt ervoor dat verschillende groepen, waaronder kinderen en jongeren, vertrouwd raken met kunst en cultuur. Ook draagt deze coach bij aan talentontwikkeling van kinderen en jongeren zodat iedereen dezelfde kansen krijgt. In de wijken draagt de cultuurcoach eraan bij dat er meer mensen meedoen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Met een cultuurcoach versterken de Utrechtse culturele instellingen dus hun educatieve en maatschappelijke functie.

Lees de voorwaarden en vraag deze subsidie aan


Jongerencultuurhuis Overvecht stap dichterbij

06-12-2018 | Voor het nieuwe jongerencultuurhuis in Overvecht zoekt Utrecht een culturele ondernemer. Daarvoor vraagt de gemeente geïnteresseerde organisaties een subsidieaanvraag in te dienen. De culturele ondernemer kan maximaal €200.000 per jaar aanvragen voor exploitatie. De ondernemer krijgt subsidie voor 6 jaar (2019-2024).

Over het jongerencultuurhuis

 • Een uitnodigende, bruisende en veilige plek voor jongeren tot 23 jaar. Het is een plek die aansluit bij hun leefwereld en straatcultuur.
 • Jongeren kunnen hier hun talenten ontwikkelen en zelf culturele initiatieven opzetten en uitvoeren.
 • Het helpt bij talentontwikkeling binnen de amateurkunst en brengt kunst in de wijk.
 • Amateurkunst, onderwijs, sport, welzijn, jongerenwerk en bewonersinitiatieven werken samen.

De gemeente wil het mogelijk te maken dat de culturele ondernemer 1 juni 2019 van start gaat. Meer informatie vindt u vanaf 14 december in het subsidieloket.


Regioprofiel Eeuwig Jong

31-10-2018 | Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht hebben samen met de culturele sector een plan gemaakt voor de regio. In het plan met de titel ‘Eeuwig jong, naar een cultureel regioprofiel voor de stedelijke regio Utrecht’ staan de sterke kanten en kansen voor cultuur in de snelst groeiende, gevarieerde regio van Nederland. De titel van het regioprofiel ‘Eeuwig Jong’ verwijst naar de onderscheidende kracht van stedelijke regio, waar ‘eeuwenoud’ en ‘jong en innovatief’ hand in hand gaan. Kenmerkend voor de regio zijn diversiteit en het rijke culturele aanbod. Die rijkdom is voor de hele regio het startpunt en het fundament. Het maakt ook dat Utrecht juist voor jongen mensen aantrekkelijk is.

In het regioprofiel staan veel aanknopingspunten voor een gedeelde visie op kunst en cultuur. Voor dit plan is onderzoek (pdf, 1,6 MB) gedaan. In opdracht van Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht is gesproken met makers, organisaties, regiogemeenten en bestuurders. Deze gesprekken leverde 7 thema’s op die van belang zijn voor een sterk cultuurprofiel. Deze thema’s zijn:

 • Groei 
 • Inclusiviteit
 • Talentontwikkeling
 • Educatie
 • Erfgoed 
 • Ruimte voor makers
 • Samenwerking

In het regioprofiel staan per thema doelen en acties. We bieden dit regioprofiel aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan. Het Utrechtse regioprofiel is onderdeel van de gezamenlijke adviesaanvraag van het ministerie en de stedelijke regio’s aan de Raad voor Cultuur voor de periode 2021-2024. De Raad voor Cultuur adviseert het Ministerie over de toekenning van rijkssubsidies voor cultuur.

Lees ‘Eeuwig Jong, naar een cultureel regioprofiel voor de stedelijke regio Utrecht' (pdf, 17,9 MB) 


Regiosamenwerking

15-10-2018 | Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht werken samen met de culturele sector aan een plan voor de regio. Dit plan is op 1 november af. Hiervoor deden we eerst een onderzoek (pdf, 1,6 MB) naar de culturele kansen in de regio. Op basis van dit onderzoek maken we een plan: het cultuurprofiel voor de regio. We maken dit plan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.


Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030