Kunst en cultuur Actueel in kunst en cultuur

Lees hieronder de actuele informatie over kunst en cultuur.

Beeldenpark Croeselaan

 01-04-2019 | Het nieuwe Beeldenpark op de heringerichte Croeselaan laat de diversiteit zien van kunst in de openbare ruimte van Utrecht. De kunstwerken stammen uit verschillende tijden en vertegenwoordigen een variëteit aan stijlen. Bij de herinrichting van de Croeselaan staat duurzaamheid en circulair bouwen centraal. Ook voor de kunst is hergebruik het uitgangspunt. De beelden stonden eerst op andere plekken in de stad, waar ze door herinrichting niet meer konden worden teruggeplaatst.

Het artistiek team van Kunst in het Stationsgebied heeft in opdracht van de gemeente Utrecht, samen met de afdeling Kunstzaken van de Rabobank de kunst voor het Beeldenpark Croeselaan geselecteerd. 3 werken zijn eigendom van de Rabobank. De overige 8 zijn eigendom van de gemeente Utrecht. In de vaste opstelling van de sculpturen is 1 wisselplek. Hier wordt jaarlijks een ander, modern werk geplaatst. De primeur is voor kunstenaar Jessica Stockholder. Haar werk vanaf 19 april ook te zien in het Centraal Museum in de tentoonstelling ‘Stuff Matters’.

Dat kunst in de openbare ruimte enthousiaste reacties kan oproepen maar ook discussie, blijkt ook nu bij de inrichting van het beeldenpark. Onderdeel van het beeldenpark zijn de ‘Living Sculptures’ van de Duitse kunstenaar Christian Jankowski (1968). Het betreft 3 bronzen afgietsels van levende standbeelden waaronder een van Che Guevara. Dit beeld is onderdeel van de drie ‘Living Sculptures’ van de Duitse kunstenaar Christian Jankowski (1968). Het beeld van Che staat niet op zichzelf. Het is ook geen monument voor Che Guevara, maar kritiek op onze beeldcultuur. De 3 beelden waren tijdens de Manifestatie Call of The Mall in 2013 een aantal maanden te zien in Hoog Catharijne. Daar kregen ze enthousiaste reacties van het publiek. Mede door deze reacties heeft de gemeente Utrecht deze werken aangekocht om ze een permanente plaats te geven rond het Stationsgebied.

Lees meer over de kunstwerken in het beeldenpark

Bekijk hier de plattegrond (pdf, 2 MB)


Creatief talent en culturele initiatieven krijgen extra steun voor professionalisering

14-03-2019 | 14 creatieve makers, startende theatergezelschappen, nieuwe dans- en muziekinitiatieven en jonge festivals krijgen extra steun van de gemeente. Zij krijgen maximaal €7.000. Dat is bedoeld om bijvoorbeeld een ondernemingsplan te maken. Voorwaarde voor de extra steun was dat de aanvrager als stichting in Utrecht gevestigd is en niet langer dan 6 jaar bestaat.

De gemeente ontving na de bekendmaking van de extra subsidie 18 aanvragen. 14 aanvragen voldeden aan de gestelde criteria. 1 aanvraag is nog in behandeling, maar naar verwachting kunnen wij ook deze (gedeeltelijk) toekennen.

Ontvangers subsidie

 • Pynarello
 • Boesjans
 • Eenvijfvijf
 • Vloeken in de Kerk
 • SHIFFT
 • Iona&rineke
 • Opgedoekt (gedeeltelijk toegekend)
 • Creative Coding Utrecht
 • Illusionary Rockaz Company
 • Tactiel Geluid
 • Als de Beren Komen
 • Skorpetind
 • What You See Festival
 • IN.here

Dit talent is belangrijk voor Utrecht. Deze mensen dragen bij aan een vernieuwend en veelzijdig cultureel leven in de stad.
Met deze bijdrage ondersteunt Utrecht de groei en continuïteit van startende makers. We hopen hen zo aan de stad te verbinden. Het subsidiebudget van €100.000 is nu helemaal op.


Beheer Jongerencultuurhuis Overvecht

12-03-2019 | Het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland (JCHK) gaat het beheer van Jongerencultuurhuis in Overvecht op zich nemen. De gemeente heeft dat na een advies van een commissie van deskundigen besloten. JCHK heeft alle benodigde kennis en ervaring in huis. De organisatie heeft ook de netwerken en achterban in de wijk en in de stad.

Over het jongerencultuurhuis

Jongerencultuurhuis Overvecht wordt een plek voor cultuur, muziek en theater die samen met jongeren wordt gemaakt. Het cultuurhuis sluit aan bij de leefwereld van de jongeren in de wijk. Hier kunnen zij plannen maken en uitvoeren, en zorgen voor meer amateurkunst in de wijk. Zo kunnen jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Locatie en planning

JCHK gaat in overleg met de gemeente en andere betrokkenen op zoek naar een passende locatie. We verwachten dat de organisatie deze zomer samen met de jongeren op de locatie aan de slag gaat.

Lees het persbericht


Regioprofiel Eeuwig Jong

31-10-2018 | Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht hebben samen met de culturele sector een plan gemaakt voor de regio. In het plan met de titel ‘Eeuwig jong, naar een cultureel regioprofiel voor de stedelijke regio Utrecht’ staan de sterke kanten en kansen voor cultuur in de snelst groeiende, gevarieerde regio van Nederland. De titel van het regioprofiel ‘Eeuwig Jong’ verwijst naar de onderscheidende kracht van stedelijke regio, waar ‘eeuwenoud’ en ‘jong en innovatief’ hand in hand gaan. Kenmerkend voor de regio zijn diversiteit en het rijke culturele aanbod. Die rijkdom is voor de hele regio het startpunt en het fundament. Het maakt ook dat Utrecht juist voor jongen mensen aantrekkelijk is.

In het regioprofiel staan veel aanknopingspunten voor een gedeelde visie op kunst en cultuur. Voor dit plan is onderzoek (pdf, 1,6 MB) gedaan. In opdracht van Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht is gesproken met makers, organisaties, regiogemeenten en bestuurders. Deze gesprekken leverde 7 thema’s op die van belang zijn voor een sterk cultuurprofiel. Deze thema’s zijn:

 • Groei 
 • Inclusiviteit
 • Talentontwikkeling
 • Educatie
 • Erfgoed 
 • Ruimte voor makers
 • Samenwerking

In het regioprofiel staan per thema doelen en acties. We bieden dit regioprofiel aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan. Het Utrechtse regioprofiel is onderdeel van de gezamenlijke adviesaanvraag van het ministerie en de stedelijke regio’s aan de Raad voor Cultuur voor de periode 2021-2024. De Raad voor Cultuur adviseert het Ministerie over de toekenning van rijkssubsidies voor cultuur.

Lees ‘Eeuwig Jong, naar een cultureel regioprofiel voor de stedelijke regio Utrecht' (pdf, 17,9 MB) 


Regiosamenwerking

15-10-2018 | Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Utrecht werken samen met de culturele sector aan een plan voor de regio. Dit plan is op 1 november af. Hiervoor deden we eerst een onderzoek (pdf, 1,6 MB) naar de culturele kansen in de regio. Op basis van dit onderzoek maken we een plan: het cultuurprofiel voor de regio. We maken dit plan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.


Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030