Kunst en cultuur Jongerencultuurhuis Overvecht

Voor het nieuwe jongerencultuurhuis in Overvecht zoekt Utrecht een culturele ondernemer of organisatie. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. U kunt maximaal €200.000 per jaar aanvragen voor exploitatie. De subsidie is voor 6 jaar (2019-2024).

Subsidie aanvragen

U stuurt u bij uw aanvraag een plan mee op basis van de beleidsregel. U bepaalt zelf wat nodig is om uw plan uit te voeren. De locatie kiest u uit de beschikbare meters/locaties in de wijk. Meer informatie over mogelijke locaties kunt u opvragen het Utrechtse Vastgoed organisatie (UVO), telefoonnummer 14 030 of per mail vastgoedaanbod@utrecht.nl en Wijkbureau Overvecht, telefoonnummer 14 030 op per mail overvecht@utrecht.nl.

Bedrag subsidie

U vult in de subsidieaanvraag het totaalbedrag in dat nodig is voor de exploitatie, beheer en de uitvoering van het activiteitenprogramma. Dit is een bedrag voor de periode van 6 jaar. Het is maximaal € 200.000 per subsidiejaar. Dus voor 2019 tot en met 2024 is het € 1,2 miljoen.

Voorwaarden

Waaraan moet het jongerencultuurhuis voldoen? Het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland heeft dit in opdracht van de gemeente onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in de eisen voor de subsidieaanvraag. U mag zelf de activiteiten voor het jongerencultuurhuis kiezen. Wel moeten deze voldoen aan de punten 1 tot en met 7 in artikel 8 en de vragen in bijlage 1 van de beleidsregel.
De gemeente wil het mogelijk te maken dat de culturele ondernemer of organisatie 1 juni 2019 van start gaat.

Vraag subsidie aan

Over het jongerencultuurhuis

  • Een uitnodigende, bruisende en veilige plek voor jongeren tot 23 jaar. Het is een plek die aansluit bij hun leefwereld en straatcultuur.
  • Jongeren kunnen hier hun talenten ontwikkelen en zelf culturele initiatieven opzetten en uitvoeren.
  • Het helpt bij talentontwikkeling binnen de amateurkunst en brengt kunst in de wijk.
  • Amateurkunst, onderwijs, sport, welzijn, jongerenwerk en bewonersinitiatieven werken samen.