Kunst en cultuur Cultuurnota 2017-2020

De gemeente geeft subsidie aan een aantal culturele instellingen die van Utrecht een aantrekkelijke stad maken. Deze instellingen staan in de cultuurnota. Een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur adviseert het college van burgemeester en wethouders. Hier vindt u nieuws en informatie over de totstandkoming van de Cultuurnotaperiode 2017-2020.

Visitatierapport Cultuurnota 2017 - 2020

Eind 2018 heeft de visitatiecommissie onder leiding van Ernestine Comvalius met alle instellingen uit de Cultuurnota 2017 – 2020 gesproken. De commissie heeft na deze gesprekken een rapport gemaakt over de stand van zaken van de Utrechtse culturele sector. Uit het rapport blijkt dat de culturele instellingen grotendeels op koers liggen in de uitvoering van hun plannen. Er is daarnaast een aantal uitdagingen. De commissie heeft deze vertaald naar concrete aanbevelingen en actiepunten voor zowel de kunst- en cultuursector als de gemeente.

Lees het visitatierapport (pdf, 4,9 MB)

Bekijk het Advies commissie cultuurnota 2017-2020 (pdf, 921 kB)

Visitatiecommissie Cultuurnota 2017-2020

Een onafhankelijke commissie van deskundigen bezoekt de Utrechtse musea, theater- en muziekpodia en ander culturele instellingen die subsidie van de gemeente krijgen. Zo wil de gemeente een hoog en vernieuwend cultuuraanbod houden voor iedereen.

Bekijk wie er allemaal in de commissie zitten

Nota subsidievoorstellen Cultuurnota 2017–2020

Het college heeft de Nota subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020 (pdf, 551 kB) vastgesteld. In deze nota staat onder andere:

  • welke organisaties voor meerdere jaren een subsidie hebben aangevraagd
  • daarbij staat de hoogte van de voorgestelde subsidie aangegeven

De Nota Subsidievoorstellen is onderdeel van de begroting van de gemeente voor 2017. De gemeenteraad heeft in november 2016 de begroting voor 2017 vastgesteld. De cultuursubsidies voor de periode 2017-2020 zijn daarmee ook definitief.

Adviesrapport Cultuurnota 2017-2020

De adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 heeft op 27 mei 2016 het adviesrapport aangeboden aan wethouder Cultuur Kees Diepeveen. In het rapport staan subsidieadviezen over de meerjarenplannen voor de periode 2017-2020. Deze meerjarenplannen zijn door diverse instellingen en organisaties gemaakt. Verder heeft de commissie kritisch naar het Utrechtse cultuurveld gekeken, en hoe het er nu voorstaat.

Lees hele rapport (pdf, 900 kB)

Voorbereidingen Cultuurnota 2017-2020

De gemeenteraad heeft op donderdag 29 oktober 2015 de uitgangspuntennotitie voor de Cultuurnota 2017-2020 (pdf, 208 kB) vastgesteld. Deze notitie bevat de bestuurlijke uitgangspunten voor de periode 2017-2020 en de bijbehorende beleidsregel met criteria.

De notitie geeft het beleidskader voor culturele instellingen die een subsidieaanvraag wilden indienen voor de periode 2017-2020. De Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 gebruikt de notitie als uitgangspunt bij het beoordelen van subsidieaanvragen. Culturele instellingen konden tot en met 31 januari 2016 subsidieaanvragen indienen. Meer informatie vindt u op de pagina met de aanvraagprocedure.

Voorafgaand aan de uitgangspuntennotitie hebben we het Stadsgesprek Cultuur georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst op 27 mei 2015 (pdf, 953 kB) gingen vertegenwoordigers van de Utrechtse culturele en creatieve sector met elkaar in gesprek. Bijna 200 deelnemers gaven input voor de uitgangspunten. Daarnaast heeft de gemeente een onderzoek gedaan naar de cultuurbeleving in de stad.
Naar de resultaten van het onderzoek (pdf, 316 kB)

Hulp en contact Cultuurnota

E-mail

cultuurnota2017-2020@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 26 84