Kunst en cultuur Cultuurnota 2021-2024

De gemeente geeft subsidie aan culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. In de Cultuurnota staat de actuele cultuurvisie tot 2030 en het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Culturele instellingen zoals musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen kunnen op basis van deze Nota subsidie aanvragen. Een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur adviseert het college van burgemeester en wethouders.

Cultuurnota 2021-2024: ‘Kunst kleurt de stad’

De cultuurnota schetst een ambitieus beeld van het culturele klimaat in Utrecht. Als gemeente willen we kunstenaars en culturele instellingen de middelen en ruimte geven om zo goed mogelijk mee te groeien met Utrecht. We moedigen hen aan buiten de lijntjes te kleuren. Het college geeft aan de culturele sector te koesteren. Deze draagt in belangrijke mate bij aan het karakter van de stad.

Op 3 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de Cultuurnota 2021-2024 ’Kunst kleurt de stad’ vastgesteld. Naar aanleiding van de behandeling in de gemeenteraad is de conceptnota aangescherpt. Culturele instellingen die meerjarige subsidie willen ontvangen, kunnen hun aanvraag baseren op de inhoud van de vastgestelde cultuurnota.

Lees de Cultuurnota 2021-2024 (pdf, 5,7 MB)

Veelzijdig en inclusief

De eerste pijler van het cultuurbeleid is dat het Utrechtse culturele aanbod bestaat uit verschillende disciplines, genres en allerlei mengvormen daartussen. De Utrechtse kunst en cultuur zijn uitdagend, kritisch, vernieuwend en verbindend. Deze veelzijdigheid zorgt er ook voor dat de kunst in deze stad van, voor en door iedereen is. Een inclusieve cultuursector betekent dat bewoners en kunstenaars samen cultuur maken, tonen en beleven en dat er ruimte is voor verschillende perspectieven. Inclusiviteit is de tweede belangrijke pijler van het Utrechtse beleid voor de komende jaren. Daarnaast moet er volop ruimte zijn voor artistieke en internationale ontwikkeling, het stimuleren van creatief vermogen en het verstevigen van de verbindingen met publiek.

Procedure

Subsidieaanvragen voor de Cultuurnota 2021 - 2024 kunnen tot en met 30 januari 2020 worden ingediend door rechtspersonen (stichtingen of verenigingen) die actief en aantoonbaar bijdragen aan de Utrechtse culturele infrastructuur. Wij streven ernaar het digitale aanvraagformulier uiterlijk 1 december 2019 te publiceren op: www.utrecht.nl/kunst-cultuur.

Alle aanvragen die op tijd zijn ingediend en voldoen aan de formele vereisten, worden voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024. Deze beoordeelt de aanvragen met de cultuurnota als leidraad. De adviescommissie adviseert het college over de subsidieverdeling.

De vastgestelde versie van de nota 'Kunst kleurt de stad' voor de periode 2021-2024 kunt u tot en met 2023 op deze website lezen. In deze nota hebben wij diverse links opgenomen naar externe webpagina’s. Mogelijk werken niet alle links de hele periode van 4 jaar. Waar dit nodig is zullen wij vermelden als in de komende jaren links niet meer werken. Wij zullen dan verwijzen op een actuele site. Hebt u hierover vragen, mail dan naar: cultuurnota2021-2024@utrecht.nl

Meedenksessie Cultuur

In een meedenksessie, die plaatsvond op 30 januari 2019, hebben ruim 200 betrokken uit de Utrechtse culturele sector bijgedragen aan deze cultuurnota. Aan de hand van actuele thema’s, zoals ruimte voor makers, de fair practice code en cultuur voor iedereen formuleerden zij hun aanbevelingen voor de toekomst.

Hulp en contact Cultuurnota

E-mail

cultuurnota2021-2024@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 26 84

Uw mening